CONTOH KERJA KURSUS GEOGRAFI PMR 2010

Oleh : Mohd Khamsuldin Bin Abdul Wahab

Batu Pahat , 13 Mac (SMKPS) – Kerja kursus geografi tajuk “Kitar Semula”.

Salam semua. Sudah agak lama saya tidak menulis di dalam ruangan blog SMKPS ini. Cuma En Mustaffa Siraj dan En. Shafie Buyamin sahaja yang masih menjadi penulis setia untuk blog ini. TAHNIAH saya ucapkan kepada mereka. Teruskan kecemerlangan anda.

Di sini saya sertakan contoh kerja kursus geografi sebagai panduan kepada pelajar-pelajar tingkatan 3. Harap ianya boleh menjadi panduan kepada anda semua terutamanya kepada pelajar SMK Penghulu Saat

(Nombor 1) TAJUK :

AMALAN KITAR SEMULA

DI KAMPUNG PARIT RAJA AHMAD

PT SULONG, BATU PAHAT

JOHOR

NAMA                        : MOHD KHAMSULDIN B ABDUL WAHAB

KELAS                      : 3 BAIK

SEKOLAH                 : SMK PENGHULU SAAT, PT RAJA AHMAD 83500  PT SULONG, BT. PAHAT

NAMA GURU           : EN MAMAT

TARIKH HANTAR    : 28 MEI 2010

TANDATANGAN PELAJAR                    TANDATANGAN GURU

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­     —————————-                         —————————

(Nombor 2) SENARAI KANDUNGAN

TAJUK                                                                                         HALAMAN

1)    Penghargaan

2)    Pendahuluan

3)    Objektif Kajian

4)    Kawasan Kajian

5)    Kaedah Kajian

6)    Hasil Kajian

7)    Rumusan

8)    Rujukan

9)    Lampiran

10) Bukti ( soal selidik dan temu bual )

(Nombor 3) PENGHARGAAN

Saya ingin mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada Pengetua SMK Penghulu Saat, Pn Hajah Salbiah Bt Hj. Maskan kerana telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kerja kursus ini. Tidak lupa juga kepada guru Geografi saya iaitu En. Mohd Khamsuldin Bin Abdul Wahab yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat sepanjang kajian ini dijalankan.

Ucapan terima kasih juga kepada kedua ibu bapa saya kerana memberikan sokongan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Banyak wang ringgit yang telah mereka habiskan demi memastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan jayanya.

Tidak lupa juga buat rakan-rakan saya iaitu Ahmad Bin Mamat yang telah banyak membantu saya ketika proses soal selidik dan temu bual dilakukan.

Akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada penduduk Kampung Parit Raja Ahmad yang telah sudi memberikan kerjasama yang baik kepada saya semasa kajian ini dijalankan. Hanya Allah sahaja yang dapat jasa dan budi baik kalian semua.

(Nombor 4) PENDAHULUAN

Kajian kerja kursus ini perlu dilakukan kerana ia merupakan syarat untuk pensijilan Penilaian Menengah Rendah ( PMR ). Kami semua telah diberikan tajuk Amalan Kitar Semula. Oleh itu, saya telah diarahkan oleh guru untuk membuat kajian ini di kawasan yang mempunyai amalan kitar semula.

Oleh sebab itu, saya memilih tajuk ini kerana di kawasan kami mempunyai  pusat kitar semula dan ini memudahkan saya untuk menjalankan kajian ini.

Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja kursus ini ialah bermula bulan April sehingga bulan Jun iaitu kira-kira 3 bulan. Setiap pelajar perlu menulis satu laporan yang lengkap tentang kajian yang telah dijalankan.

Saya berharap agar kajian dan laporan ini akan mendatangkan manfaat dan faedah khususnya kepada saya dan amnya kepada masyarakat di kawasan tempat  tinggal saya.

(Nombor 5) OBJEKTIF KAJIAN

Berikut adalah objektif-objektif kajian yang telah saya jalankan

1)    Menyatakan maksud konsep kitar semula dengan tepat dan jelas

2)    Menyenaraikan jenis-jenis bahan dan amalan kitar semula

3)    Menghuraikan kepentingan amalan kitar semula

4)    Menghuraikan masalah/halangan amalan kitar semula

5)    Mencadangkan langkah mengatasi masalah dalam melaksanakan amalan kitar semula.

6)    Dapat menerapkan unsur nilai dan patriotisme terhadap penduduk  di Kg. Parit Raja Ahmad tentang kepentingan amalan kitar semula.

(Nombor 6) KAWASAN KAJIAN

Kajian ini telah dijalankan di Kampung Parit Raja Ahmad Parit Sulong Batu Pahat Johor. Lokasi kawasan kajian ini terletak kira-kira 24 kilometer dari Bandar Batu Pahat dan kira-kira 1 km dari pekan  Parit Sulong. Biasanya tambang bas yang dikenakan untuk pengangkutan bas ke sekolah ialah 40 sen untuk perjalanan pergi dan balik yang mengambil masa 5 minit untuk sampai ke sekolah. Kawasan kampung saya mempunyai sebuah sekolah menengah iaitu SMK Penghulu Saat yang mempunyai pelajar seramai 1200 orang. Kampung saya juga mudah untuk dikunjungi kerana mempunyai sistem perhubungan dan pengangkutan yang baik.

Kampung Parit Raja Ahmad mempunyai tanah  subur (tanah pamah) yang rata dan ini menggalakkan sebahagian besar penduduk terlibat dalam aktiviti pertanian. Pekerjaan utama penduduk ialah dalam sektor pertanian iaitu menanam kepala sawit dan sesetengahnya terlibat dengan sektor perkilangan, perniagaan dan profesional seperti menjadi guru dan pekerja swasta.

PETA KAJIAN

1)    Lukis Peta Daerah / Zon Batu Pahat

2)    Peta Pekan Parit Sulong

3)    Peta Kg. Parit Raja Ahmad

( pelajar diminta melukis peta kawasan kajian tempat mereka menjalankan kajian) = kena lukis sendiri dan lengkapkan dengan

i)             Tajuk dan Bingkai  [1 m]

ii)            Arah mata angin dan petunjuk [ 1 m]

iii)           Simbol Piawai [ 1 m ]

iv)           Kekemasan dan kesempurnaan peta [ 1 m ]

(Nombor 7) KAEDAH KAJIAN

Sebelum memulakan kajian , saya telah mengenal pasti beberapa kaedah yang akan digunakan untuk memudahkan saya mencatat maklumat secara terperinci dan bersistematik. Oleh itu, saya telah menggunakan 4 kaedah untuk menjalankan kerja kursus ini. Berikut merupakan kaedah yang telah digunakan :-

1)    Pemerhatian

2)    Temu Bual

3)    Soal Selidik

4)    Rujukan

(Nombor8) DAPATAN KAJIAN

8.1  Konsep Kitar Semula

Kitar semula bermaksud….

8.2  Jenis Bahan dan Amalan Kitar Semula

Bahan kitar semula yang biasanya di lakukan oleh penduduk di kampung saya ialah…

Amalan kitar semula yang dijalankan oleh penduduk kampung saya ialah

Terdapat juga penduduk kampung  yang MENGGUNAKAN SEMULA bahan kitar semula ini untuk menjimatkan perbelanjaan. Contoh…

Selain itu, terdapat penduduk kampung yang sudi bekerjasama MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PIHAK SEKOLAH bahan-bahan kitar semula mereka untuk..

Di samping itu juga, apa yang saya dapat perhatikan ialah terdapat penduduk yang cuba untuk MENGURANGKAN PENGGUNAAN BAHAN SEPERTI KERTAS DAN PLASTIK  kerana…

Amalan ini akan dapat menjimatkan penggunaan bahan kitar semula dan seterusnya menambahkan pendapatan hasil jualan kitar semula.

8.3 Kepentingan Kitar Semula.

1) Kitar semula untuk memelihara ruang hidup kita

Beri huraian…

2) Kitar semula untuk persekitaran yang lebih sihat dan lebih bersih

Beri huraian..

3) Kitar semula untuk mengurangkan pencemaran

Beri huraian…

4) Kitar semula untuk menjimatkan kos, sumber dan tenaga

Beri huraian…

8.4  Masalah /halangan Amalan Kitar Semula

Ketika melaksanakan kerja kursus ini, terdapat beberapa masalah yang telah dikenalpasti.

1. Sikap

Beri huraian..

2. Kurang Pengetahuan

Beri huraian anda…

3. Harga Terlalu Rendah

Beri huraian…

4. Kurang Pusat Pengumpulan.

Beri huraian…

5. Kurang Kerjasama

Beri huraian..

8.5 Langkah/cadangan untuk mengatasi masalah dalam melaksanakan kitar semula

Bagi memastikan amalan kitar semula ini dijalankan di kawasan kajian, beberapa langkah atau tindakan dapat di lakukan bagi memastikan amalan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Langkah tersebut ialah seperti :-

1. Kempen

Beri huraian

2. Pendidikan

Beri huraian

3. Menyediakan Kemudahan Pusat Pengumpulan.

Beri huraian

4. Gotong Royong

Beri huraian

Bahan Grafik

– Pelajar boleh memilih untuk menggunakan dua bahan grafik  :-

i)             Jadual

ii)            Graf

iii)           Carta Pai

iv)           Peta  Aliran

– Bahan grafik boleh diletakkan di mana-mana aspek dapatan kajian yang sesuai

(Nombor 9) RUMUSAN

Buat rumusan

(Nombor 10). LAMPIRAN

 1. Surat pengenalan diri murid
 2. Surat kebenaran membuat kajian
 3. Surat makluman kepada ibu bapa/penjaga
 4. Surat kebenaran ibu/bapa penjaga
 5. Borang soal selidik
 6. Gambar / foto yang berkaitan

(Nombor 11). RUJUKAN

Buku Teks

Mohd Jamil B. Mohamad dan rakan, 2004 Geografi Tingkatan 3

Kuala Lumpur, Johor Central Sdn. Bhd

Chong Mui Seng dan rakan, 2002 Geografi Tingkatan 1

Kuala Lumpur, Johor Central Sdn. Bhd.

Buku Rujukan

Piara Singh, 2005 Siri Teks Referens SPM Geografi Tingkatan 4 dan 5

Petaling Jaya, Pearson Malay Sdn. Bhd

Fokus PMR Tingkatan 1, 2 dan 3

Internet

KEPADA PENGGUNA CONTOH JAWAPAN INI: MOHON KIRANYA DAPAT MENGHULURKAN SUMBANGAN IKHLAS  BERBENTUK WANG TUNAI DAN DIMASUKKAN KE AKAUN BANK CIMB ATAS PENAMA : MUSTAFFA  SIRAJ NO AKAUN 01030004687202 BERALAMAT DI SMK PENGHULU SAAT, 83500 PARIT SULONG BATU PAHAT JOHOR, BAGI MENGISI TABUNG KEBAJIKAN DAN KECERIAAN SEKOLAH KAMI… TERIMA KASIH

Blog smkpenghulusaad.wordpress.com.my

Orang Sumber

En. Mohd Khamsuldin B Abdul Wahab, 12 tahun, Seorang Guru di SMK Penghulu Saad, Pt. Sulong. Akhir kata, diharapkan maklumat ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar untuk menghasilkan sebuah kerja kursus yang bermutu…

-SMKPS-

Advertisements

About SMK PENGHULU SAAT

Sekolah Menengah Kebangsaan Penghulu Saat Kampung Parit Raja Ahmad, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, Johor. Kod Sekolah : JEA 0022 Lokasi Sekolah SMK. Penghulu Saad terletak di Mukim 18, pekan Parit Sulong. Jaraknya daripada Bandar Batu Pahat kira-kira 25 kilometer. Di kawasan pekan Parit Sulong terdapat 2 buah Sekolah Menengah iaitu SMK. Penghulu Saat terletak di belakang SMK. Dato’ Sulaiman. Sejarah Sekolah Tahun 1976 : Tn. Hj. Daud Bin Ibrahim Pengetua SM. Dato’ Sulaiman telah mencadangkan pembinaan Sek. Men. Ren. Parit Sulong sebagai Sekolah Menengah ke-2 selain daripada SM. Dato’ Sulaiman di kawasan Parit Sulong ini. Tahun 1977 : Perancangan pembinaan SMR ke-2 di Kg. Parit Raja Ahmad, Parit Sulong di atas tapak No. Lot Tanah: 011873 dengan keluasan 42539m². Tahun 1978 : Pembinaan SMR ke-2 dimulakan. Akhir tahun 1980: SMR ke-2 telah siap pembinaannya. 04 Januari 1981: SMR. Parit Sulong mula diasaskan. SMR. Parit Sulong ini adalah cawangan kepada SM. Dato’ Sulaiman. Pada ketika itu segala pentadbiran sekolah ini di bawah pengurusan Pengetua SM. Dato’ Sulaiman. SMR. Parit Sulong ketika itu terdiri daripada : Jumlah pelajar = 220 orang Jumlah guru = 13 orang Jumlah kakitangan = 3 orang Jumlah kelas = 7 buah Pelajar SMR. Parit Sulong datang dari 7 buah Sekolah Rendah berhampiran iaitu :  Sek. Keb. Seri Chantek  Sek. Keb. Seri Tiga Serangkai  Sek. Keb. Parit Sulong  Sek. Keb. Seri Maimon  Sek. Keb. Seri Laksana  SJK. (C) Parit Sulong  SJK. (C) Kangkar Senangar 15 Disember 1982 : Pentadbiran SMR. Parit Sulong dipisahkan daripada SM. Dato’ Sulaiman dan En. Abd. Rahim Bin Hamzah menjadi Pengetua pertama sekolah ini. Beliau berkhidmat hingga 15 Disember 1983. 26 Oktober 1995 : Nama sekolah ditukar menjadi SMK. Penghulu Saat. Permohonan pertukaran nama ini dilakukan semasa pentadbiran Pengetua Tn. Hj. Syed Ali Bin Syed Salim dan telah diluluskan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia (Unit Perancangan, Pembangunan dan Bekalan) pada 26 Oktober 1995. Nama sekolah ini, SMK. Penghulu Saat sebenarnya mengambil sempena nama seorang Penghulu ke VI Mukim Simpang Kiri iaitu MUHAMAD SAAD BIN KITAM. Muhamad Saat Bin Kitam merupakan seorang Penghulu yang paling banyak berjasa di kawasan pentadbirannya Mukim Simpang Kiri pada tahun 1917 – 1932. Hakcipta Terpelihara © 2009 SMK Penghulu Saat. SMK Penghulu Saat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, kehilangan atau kerosakan yang dialami dalam penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini.
This entry was posted in AKADEMIK SMKPS, KERJA KURSUS GEOGRAFI. Bookmark the permalink.

1,201 Responses to CONTOH KERJA KURSUS GEOGRAFI PMR 2010

 1. Pingback: Contoh Jurnal Geografi Pertanian | Talehpedia.Net

 2. nana says:

  thank a lot .. sya dpt laksnakn krja krsus ini….

 3. terima kasih ini sangat siti untuk mmbuat folio .. tapi siti tak berapa paham tentang bahan grafik ?? untuk membuat bahan grafik apa yang perlu?/

 4. WoDota says:

  TERBAEK

 5. azhar says:

  Alhamdulillah, akhirnya siap juga folio aq ni…Tq la sbab bagi sikit maklumat tentang folio geografi time last minutes ni dan juga siap Folio saya… tq for all:)

 6. semuga berjaya ye……………………….kawan-kawan

 7. Rina Ariana says:

  thanks a lot akhirnya bleh gak siapkan folio nie..ckgu lak asyik pot pet pot pet trpksa cri jln siapkn thx skali agy 😉

 8. Rina Ariana says:

  thanks for this

 9. HAHAHAHA..... says:

  WOIIII!!! aq hensem….XD

 10. helped me alot ! thanks ya 🙂

 11. haziq says:

  trimas…

 12. amirah izzati says:

  thanks a lot 4 the info….

 13. nabil says:

  thank

 14. anonymous says:

  bajet la u , Nesh

 15. farhan says:

  thanks u very muchh…:)

 16. 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 ❤

 17. thnxz a lot… 🙂

 18. akid says:

  macam mana nak buat lah tak reti .. hrm .. 😥

 19. iqmal says:

  kenapa smalam saya tgk lain isinya? Harini pula lain? Argh saya kne buat baru! T.T

 20. zahir says:

  terima kasih banyak2

 21. zamani steady says:

  Terima kasih sbb share contoh krja kursus geografi…!

 22. thank lah bro ! i was used your pendahuluan

 23. goshilah says:

  not more nice

 24. izzat shaiful says:

  thank you, this is very helpful

 25. budaksainsmiri says:

  mak ai !

 26. SAYANG says:

  THANKS DARLING COZE HELP ME… 🙂 MMMMUUUUAAAAHHHH…

 27. nick says:

  tq for help i kerje kursus…
  thanz.
  😀

 28. nick says:

  tq for help…
  i’m in the kerje kursus form me…
  thanz very much for the word i can do my keje kursus…
  🙂

 29. ayiep says:

  mnew surat kebenaran… alai… huru hara tol.. adesss 😛

 30. pauthra says:

  thanku soooooooooooooooooooooo…………….much.

 31. thaarah says:

  thanks…a lot….

 32. Pingback: Free Ipod Music Downloads

 33. Nursalma says:

  yg PMR 2011 punye ade x?

 34. yana liya says:

  trimas utk contoh krja kursus ini sng la utk plajr ting. 3 nnti bleh ulang kji utk PMR nnti TRIMAS YA………..

 35. nekless says:

  saya tak faham apa yang dikatan di sini boleh semua tolong??????????

 36. I says:

  Thanks a lot.,…. its really helping me in my Geo Project 🙂 Hope That Allah Bless You Anywhere You Go :))) Peace Yo! 😉

 37. salam,thanks 4 helping me to do my assignment..insaallah dgn adanye cth folio ini,sy akan mengambil serba sedikit isi-isi penting yg berkaitan dgn tajuk ini…bukan tiru sepenuhnye yer….ape2 yg sy perlukn bantuan melalui cth ini,hrp dapat membantu sy lagi…w.salam…

 38. MFazrul says:

  thx sbab buat blog ni

 39. fatin says:

  😀 …….

 40. Syarah Azlan says:

  This is good 🙂 Thanks a lot.

 41. I'mAwesome says:

  This is very useful. Thanks a lot. You rock, babe 😉

 42. jenifer says:

  super folio!!!!!!i like this!!!!!this is useful for me!!!!!!!!!!!!!!!!

 43. helllp meeee says:

  heeeeeeelllllppppppp mmmmmmeeeeee

 44. helllp meeee says:

  knpa teda cnth dptn kjian tngkatn 1????????/ klu ad pn bkn bntk mka bmi & potnsnya!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!can some budi hweeepppp meeeeee????????????????????????????

 45. vin says:

  tq veri much.reli helps me………….

 46. adnan 97_jp 2amanah says:

  saye suka lah isi2nielah……………………..!!!!!!!!!!!!!!!!!111

 47. Nik Farhanna says:

  Bagusnyeeee…..x saba nk start wat bende ni 🙂 Your website is such a big help to me, thank you!

 48. derk yah says:

  thanx glew2…..alhamdulilllah
  nak ciap jgak akhir nyer folio nie!!!!

 49. akmal says:

  😀 hahahahahahahaha

 50. akmal says:

  terima kasih kepada anda
  sehingga saya boleh menyiapkankerja krusus saya

 51. gill says:

  wow super…congrats…

 52. Muhd Firdaus says:

  syabas kerana menunjuk cth folio krn sye x fhm ape skrg sye fhm

 53. deevyalatha kumar says:

  tq soooooooooooooo much……….yg ini sangat berguna kpd para pelajar 2011 seperti saya. semoga panduan ini dimanfaatkan oleh para calon PMR dari seluruh dunia…….1s again 10q soooooooooo much……….

 54. fatin nadia ammir hamzah says:

  gracias ver much !

 55. thina says:

  tq so much…so nice!!!!

 56. thina says:

  so nice…..tq so much….

 57. baby shimer says:

  hye..thanks alot..ur help was very useful fr me..tq again:)

 58. ecah says:

  maseh byk2!!

 59. bob says:

  rumusan x de contoh ker

 60. Gamsahamnida…..

 61. mohd syamil says:

  terima kasih bnyak2 kat owng yang buat blog nie hmm

 62. ZAK says:

  Terima kasih la ye bagi information ni ^^ nice!!!!!

 63. E-ja says:

  kasahamida………and konichiwa……:)

 64. suryashini says:

  ade sesiapa blh tlg tak nk buat folio pencemaran alam sekitar…..?ku confiues nk buat rumusan tlg la sikit…….???!!

 65. khai96 says:

  thxQ very² much .. ^^

 66. 360 says:

  cantekk la brader

 67. syaz says:

  thank you very much for imformation……………….

 68. afini says:

  em , lampiran kan , kena fotostat ic kita x ?

 69. nicky says:

  i’ve been looking for some examples for a while now.and here is it the greatest one 😀

 70. sara says:

  thx a lots coz wat website ney..sngt mmbntu sara,.title keje kusus taon ney pncmaran alm skitar..anyway.thx skali lg.i highly apprcte it.

 71. BHU says:

  TERIMA KASIH

 72. cardburrmillion says:

  tq ar!!arp2 dpt mark full..

 73. faris says:

  bestnye ada gak mase nak wat keje kursus nie…..

 74. yaya@yenz says:

  =] thank you…
  hrp pelajar PMR 2011 menghasilkan result yg cemerlang…di seluruh MALAYSIA.AMIN…

 75. Anis Nabighsh says:

  terima kasehh banyak2 kerana telah membantu…

 76. acap says:

  asl sikit sangt..

 77. subaash says:

  thanks a lot because help me .
  by th way i would like to ask is there any other topic for kerja kursus geo like PENCEMARAN ALAM SEKITAR

 78. shyda says:

  thanks a lot !

 79. amoon comix says:

  thankx for yor help,,,tp twon nie kje kusus kite pncemaran alam skitr,,,hurm ssh skit lar nk wt exmple,,,tp pe2 pon thankx,,

 80. monisah says:

  thanks this page can help very much to secondry students-_-

 81. gorilla says:

  thanx alot…..

 82. Dony says:

  Bagus mcm sya da dpt sedikit…

 83. najwa says:

  thx ! thx ! thx !
  thx alot 4 posting this useful information ! =D

 84. monisah says:

  this very useful for the socondry students

 85. zaty says:

  teng q very much 😀

 86. faris danial says:

  ayat yg bagus sekali jy saya telah dapat

 87. shah says:

  Terima kasih!!!

 88. anoymous says:

  salam, nak tanya kaedah kajian tu kena pilih ke macam mana? sebab dekat kertas soalan tulis “menghuraikan satu kaedah sahaja” ? 🙂

 89. mohamad Norzafri says:

  Terima kasih atas contoh yang diberikan. Semoga panduan ini dapat membantu dalam menyiapkan tugasan yang diberikan.

 90. ARIE says:

  hye all…………….

 91. ARIE says:

  hye all……………………………

 92. amir says:

  cikgu tolong saya . saya nak full kerja kursus geo 2011 punya . minta jasa baik cikgu untuk tolong cikgu .

 93. aza says:

  thx sagat…i hope i dpt mark ful..spe2 yg tau tlg ajar aza

 94. eira adriana says:

  tq da bg taw cre2 nk wt n bg ptnjuk nk ciapkn flio wlpon tjuknye xsme..

 95. nur husnina says:

  terima kasih kerana menunjuk cth cara membuat folio

 96. intan says:

  kamsahamnida….sgt2 berguna!!!!

 97. fasha says:

  thankx alot cox your folio help me cho much bang…..

 98. apiq says:

  thnkssss a lottt….i really appreciate that~~

 99. Nieyna_cha says:

  fuhh . akhirnya siap gak folio ni !!
  Thankx a lot 4 your help !
  happy gle babe !

 100. nasrul says:

  bagus boleh copy

 101. HaN -.=' says:

  tq..but bleyx u bgy pencemaran alam sekitar nyek?? bley la..kn3? bley taw..(mnghrp nih) kui3 =)

 102. firdaus says:

  terbaik dan teruskan…

 103. fara says:

  nseb lah ade contoh …

 104. mR.toothpaste says:

  hei..folio geografi pencamaran alam sekitar x de ke..??plzzzzz:)

 105. rubie florida says:

  nasib baik lar ad contoh alam sekitar….p sy nk tntg pencemaran alm sekitar,……p apew2 powm thks for help….!!!<3

 106. glo says:

  contoh kerja kursus untuk 2011 x da kah??plizz..

 107. qiss says:

  mnta tlg byk.. sye ada mslh nk uat kgt psl pencemaran alam sekitar kat dapatan kajian 2…
  sye da t;mbt uat nie.. plez help me..!!

 108. azizi says:

  trima ksih bnyk2…

 109. Max xXx says:

  got kerja kursus pencemaran alam sekitar tak ?

 110. muhammad nur fitri says:

  kali ni tahun 2011 tajuk kajian kiteowg ialah pencemaran alam sekitar
  minta tolongla beri jawapan 100% kat kte owg ni
  T.Q

 111. Hazirah says:

  assalammualaikum,
  thx ya coz banyak membantu….

 112. nur anis says:

  salam…. sy tgh cari contoh kerja kursus yg b’tjuk pncemaran alam sekitar… xde ke???? tolong la sy…. sy amat memerlukannya sbg panduan untuk sy.

 113. kunci says:

  thanx bro

 114. akim says:

  keje kursus form 3 taun 2011 ade x???

 115. khatijah says:

  folio utk tjuk pencemaran xda ka???

 116. shei bei says:

  thanx a l0t ye..!!
  kal0 xde cnt0h ni,,xsiap la f0lio saya,,,

 117. Nur Atikah says:

  thanks……tapi sy ade masalah kat dapatan kajian.sy nak konsep pencemaran alam sekitar

 118. ieka says:

  tak boleh nak copy lahh . ckg tak bg . kalau tak , kan sng . haihhhh ;(

 119. Lia says:

  thx yuo very much ye..

 120. Rano says:

  1 malaysia

 121. yna says:

  thanx.. tpi tjuk thn ne laen la… bkn pncmaran…. hmmm 😦

 122. nur syafiqah athirah says:

  thanksss,,,,akhirnya siap jgap krja sy,,hehe

 123. yatie says:

  klau boleh hantar cth k e mail saya.minta tolong sgt2.terima kasih

 124. yatie says:

  ada sesiapa boleh tolong cra nk buat kerja kursus geografi 2011 pencemaran alam sekitar.masalah saya d bahagian dapatan kajian

 125. Ina says:

  Thanks kerana bnyak membantu….

 126. siti baserah bt m. hanafiah says:

  ermmmm…..ok ar gak contoh folio rujukan nie….blur glew..nux bt pcl folio thn 2011 nie

 127. khairul anwar bdak projek11 says:

  trima kasih bnyk2,.,contoh folio bnyk mmbantu saye,.

 128. nazri rock says:

  hahahahah siap pon krja……tma kasih capa yang buat nie web…

 129. akmal hazim says:

  skrg dah 2011…x de yang 2011 punye ke???aku dah binung nie???

 130. SATTISH says:

  THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR HELP!

 131. alia says:

  Thanks!

 132. thanks alott ~
  ONE COPY , ONE MALAYSIA :DD

 133. Apis says:

  wah! trimas byak2! snag la siked na buad kerje kursus ni stelah lma mncari idea…trimas byak2!~

 134. zrupp frostt says:

  folio bagi tahun 2011 ade sample x?? pencemaran alam sekitar 🙂

 135. Kim says:

  Trimas!!! GBU!

 136. Ain says:

  Wah.. thanks a lot for this
  senang saye nk buat kerja PMR tahun ini.. terima kasih skali lg 🙂 hope saye berjaye amin ~

 137. farah anim says:

  sape2 ada x cnth kerja khusus???

 138. moyy says:

  ade tak kje kursus tjuk psal majlis bndaraya. complicated skit la.

 139. niena says:

  bgos btol contoh niey…

 140. shakirah says:

  thkz a lot………………

 141. muhamad fitri says:

  time ksh walupn thun ni sye punye tjuk len saya bersyukur sngt sbab dh ade cntoh.thun ni 2011 pencemran alam sekitar.sye pelajr mrsm.

 142. faanie minie says:

  thnks… =)

 143. liyana says:

  kamsahamnida…thanks…terima ksh….it help me a l0t….

 144. LayLa LaNg(FMG56) says:

  HaLlu,,, Urm,,… mUdah aR kErja sYa dNgan aDa Nya rJukan Ne………. heheHe,,,

 145. piqa96 says:

  thanks bnyk….. dptlah pnduan nk wak keje nie untuk thun nie. xlah pening kepala

 146. khairul says:

  timekasih ats bntuan!!!
  doakn saye 8a dlm pmr!!!

 147. khairul says:

  time kasih..!!!!
  doakan saye 8a dlm pmr!!!!!

 148. khairul says:

  time kasih!!!!!
  doakn saye 8a dlm pmr!!!

 149. jan,ana,miah says:

  hye…nk kerja kusus b0leh?
  Cm ne nk buat b0rang s0al selidik ???

 150. yein says:

  thnks dpt buat rjukn dri sni..

 151. frina says:

  fuhhhh,,,,lega sangat sangat
  tengsss a lot,lot n lot

 152. puteri says:

  thanx untk example tu..tp i still x fhm camne nx wat 2011 pnya..tjuk yg sy wat pencemaran alam skitar

 153. folio@boy says:

  maseh manyak !!!!

 154. jiha says:

  thxs…

 155. Arin says:

  salam..
  ad x kerja kursus geografi PMR 2011..
  tajuk dy telekomunikasi..
  hrap bley tolg ye..

 156. cieyda says:

  tolong saia…!!!

 157. cieyda says:

  help me….. !!!! …xpaham nk buat kerje khusus ni…..

 158. shakirah says:

  thankz byk2……….

 159. dyla says:

  tq very2 much…

 160. Pingback: kk 2010 « SUN SURIA

 161. mazni says:

  salam…plezz…..sya nk kerja kursus sjarah yg taun 2011…sya confius nk wat suma 2….arap bleyh tlong….hhhmmm………

 162. scha96 says:

  thankz very much……

 163. sha says:

  thanxxx…..so much…alhamdulilah i saw this exp.folio.If not i can`t thinking what will happen to me.So,thnx 4 help.:)

 164. syafiqah says:

  cantik ayt…boleh dijadikan bahan rujukan ni….

 165. Adexx Mondaa says:

  tlong bantu sy nk cari kerja kursus geografi 2011!!
  ni FB saya: eydamylove@yahoo.com

 166. kah chee says:

  ada folio yang bertajuk”pencemaran alam sekitar “tak??boleh tunjuk cara?atau post folio ini di blog awak??help me please…><

 167. debb says:

  hasil kerja anda sungguh bagus! bole dijadikan contoh. ahah;D

 168. maizura says:

  Thank you so much….

 169. yosita says:

  baik mempunyai semua matlamat /………………….

 170. ibok says:

  thanks 🙂

 171. theviya says:

  terima kisah bye

 172. amirul firdaus says:

  askum cikgu ada x contoh keja khusus tingkatan 3,tajukrancangan pembagunan tanah dan wilayah tolong yer…………….:-)

 173. shiera says:

  time kceh byk2…….

 174. amerul says:

  yg 2011 xde ke???pencemaran alam sekitar

 175. Muhammad Aminuddin says:

  mekasih…saya amat memerlukan bende ini.thnx

 176. ira says:

  hi…10q…very much

 177. ira says:

  10q……

 178. HAizzzz says:

  damn, my school aren’t allowed to use computer for some reason.. haizzz

 179. azri says:

  trimas!!!byak membantu saya!!!

 180. rv ariva says:

  10q very very much teacher 4 this. i can do my folio easily…………

 181. FuX ChIx says:

  saya x phm lngsung mcm mner buat neh??sesape tolong ajar kn email FB:bayobaby2@yahoo.com tolong ajar kn ye ^^

 182. paven jhonzz says:

  tlng sy buat kerja ksuhsu blh x kwan2

 183. qila sweet..~ says:

  thnx a lot..(!)
  i like it..(!) its easy for me to make it..
  what i need to do is,just copy,paste,print,give it to teacher..hahaha very easy..(!) thanx a lot ya (teacher) ~woRk HarD~
  ~StuDY smARt~

 184. shahrina says:

  cikgu nak tanya boleh
  ada ak……………….
  contoh kerja kursus pmr 2011
  tajuk nya pencemaran alam sekitar
  please bagi contoh

 185. amirah says:

  time kaseh. klo x dek mmng x leh siap le folio ni

 186. divya says:

  tnkx vry nice….

 187. K-rul Akmal says:

  thnx ya…

 188. Waiz says:

  Thnx yaa… i like it6.

 189. njann fc says:

  tq…
  senang la sya nk buat keje khusus nie..

 190. adleen says:

  thanks a lot………………….:-)

 191. loganathan says:

  hii i like this kerja kursus

 192. shaleni a/p chelver kumar says:

  hye im shaleni

 193. azzah says:

  t k. banyak…..banyak……..

 194. azzah says:

  tq so much

 195. nimalan says:

  hello my friend .iam from sekolah menengah dato dol said.i wish good luck for your end year exam

 196. bunny says:

  syabas dan tahniah sbb keje ko x btol!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 197. bunny says:

  acam x betul jek keje ko ni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 198. REAN YANK says:

  HUH… LETIHNYER…

 199. fieza says:

  thankzzz cgt2..
  contoh ny telah myelamatkn idop sy taw..
  ecox cy kne anta folio tp dptn kajian 100% blank..
  nseb baek r smpt jmpe gn contoh ny.l law x mati keras cy kt ckola ecox kowt besela owg wt keje laz minutezz. nyawa hnye di hujung tnduk..hu3!!!!

 200. nia says:

  waaaahh… thanks ya!
  sedap ayat .. hehe =)

 201. nia says:

  waahh/… thank you ;D ..
  cntek ayat….
  =)

 202. noob says:

  wowowowowowowowowowowowow……………………………..teruk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 203. nisa says:

  bgs r kje f0li0 ny…len kali tiru jeq annnnn….

 204. ipah says:

  thx boleh tak tiru hehe

 205. thanks thanks thanks…….im very2 like this……..may god bless u..

 206. Nursalma says:

  tQ v3Ry2 MuCh!! ^_^

 207. Mia Cristina says:

  wah..lengkaplah f0lio nih..lain kli klu ckgu srh wat f0lio apa susah..tiru jerw f0li0 yg ada kat sini haha…btw sya ska dgn contoh f0li0 ini…Do I t More Then This!!!
  I Know You Can Do It More!!!
  Cayok!!

 208. tasyie says:

  masheh coz da tlong!

 209. Nurul Nazihah bt Zulkafli says:

  thanks…..bagus tul laa same mcm aq punyer tugasan geografi…hahaha

 210. Dania Pangalila says:

  Alhamdullillah , terima kasih bnyk2 kerana telah menolong saya Cikgu . May Allah pay for your kindness 🙂

 211. Unknown says:

  eh u got sejarah project????

 212. muhd rais says:

  ini memang amt bgus bgi sya…sya dpt menyiapkan tgas geografi sya disebabkan rujuk ini..terima kasih..

 213. saundri says:

  Don’t study hard !!!
  Study smart!!

 214. tini says:

  haha , copy n paste ;’)

 215. red says:

  aku sngt gembira…

 216. red says:

  thnks… aku terselamat drpda kna hkuman

 217. Deb says:

  It seems that about everyone has a different style of doing this kerja kursus thing….I’m not so sure as to which format to follow. At any rate… thanks a lot.

 218. lalalalaa says:

  woa . terharu .. bnyk gilaa komen .
  nak komen gk .. 🙂
  huhu
  oh , hak ah . terime kasih sbb ade bnde nie ..
  boleh aku tido n makan ngn aman ..
  takdenye nak pk bnde nie ..
  f1 ponn kne wat gk .. hadoyai ~

 219. thankzzzz 4 the informaiton of the geo folio. really tankzzzzzzzzzzzzzz very very much. Your information really help me 2 done my geo folio. THANK YOU

 220. mystery =) says:

  bolehkah anda list out borang soal selidik?
  ku sangat perlunya!!
  bolehkah anda??
  terima kasih

 221. nadia says:

  tq banyak2
  hope ALLAH merahmati kehidupanmu!!!

 222. Zacky says:

  thanks man you save my life for kena buang sekolah

 223. sya says:

  thanx a lot
  for giving some tips

 224. eka pinky says:

  thnx c0z bg tunjuk ajr…..jasamu di kenang…:)

 225. ana says:

  bleh tahan gak kerja kursus ni… klau bleh wat lah skali denga tajok tingkatan 1 punyer gak………… senang adeq saya nak rujuk saya takderlah banyak cakap sangat…………

 226. mimi says:

  mmmmmmmmmmmmm

 227. auni says:

  lol..bagus ar wat nie..!

 228. nathaniel says:

  thnx a lot!! bcos of tis, i can do it witout tinking..

 229. man says:

  tahniah…contoh ini telah banyak membantu saya dalam menyiapkan kerja khusus geografi saya….

 230. YY.s says:

  Thanks a lot…

 231. terima kasih banyak2 cause anda help me how 2 finsh this folio.semoga anda panjang umur

 232. bob marley says:

  siap juga folio yg paling usah ini …..fuh

 233. THX,ANYWAY I LIKE YUOR FOLIO GEOGRAFI BECOUSE ,ANYWAY I LIKE THAT WHOW YOUR SO CLEVER ,THX

 234. Nadia says:

  thank you sangat2!!

 235. wadie says:

  teng beb !!
  senang cikit kerja !
  teng alot laaa weyyy !!
  =DDDD

 236. ADAM ZHARIEF says:

  Terima Kasih
  saye berjaye menhantar folio ini dengan cemerlang sekali

 237. Lee Ha Ra says:

  Wah! Kamsahamnida 😉 It helps me a lot!

 238. nozi says:

  thank a lot for you. contoh ini boleh dijadikan panduan wat saya untuk menyiapkan folio geo yang dh lama tergendala.

 239. pape jew says:

  terima kasih bebanyak kerana tolong aq wat kerja umah nie

 240. ridzwan yakub says:

  tanks alot this really helped me finish my kajian.

 241. Ns Mohd Yazid says:

  thx sbab bgi mklumat nie….
  leh ler aq wat rujukan…
  mklumat nie jelas giler..
  sng nak rujuk..
  thx bebnyk..

 242. azi says:

  nice one! thanks for this! really appreciate it!

 243. Eiqah says:

  Terima kasih bebanyakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Semoga Allah membalas jasa kamu………………………………………………

 244. amir hamzah says:

  terima kasih. kerana folio inilah saya dapat menghantar folio ini tepat pada masanya

 245. Wen says:

  DAMN THANKS LOTS DUDEEEEEEEEEE~@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 246. Man Zerosuke says:

  Thank You for your help Amigo!!!!

 247. scha aishah says:

  thanks…..sgt100…sbb ade bnde ni klau x maaampos aku nk wat smua ni…..n alhamdulilah kerja kursus aku dh siap n x yah nk ssah pyh lg…..thanks

 248. iman says:

  huh….terima kaseh bnyak2 la tmn…kerana awk telah menolong sy dlm membuat folio ini..

 249. Chong Li May says:

  THANK YOU SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MUCH!!!!!!
  MAY GOD BLESS YOU FOREVER!!!!!!!!
  ALLHAMDULLILAH DPT COPY DARI SINI!!!!!!!
  THANK YOU THANK YOU THANK YOU!!!!!!!!!!!
  INFINITE THANK YOU’S!!!!!!!!
  GOD BLESS YOU!!!!!

 250. dinberamboi95ipoh says:

  alhamdulillah..
  allah tlh menunjukkan jln kpd aq..

 251. nurrin says:

  yeh siap jugak kerja aq

 252. 0145994029 says:

  thanks a lot kt smkps…..

  -_-0145994029-_-

 253. fyna says:

  i nk tru u pnye bley an??

 254. fyna says:

  i nk tru u pnye bley an??

 255. az says:

  Thanks a lot.
  at least boleh la wat rujukan kat sini

 256. Nini Aziz says:

  thanks a lot!!! its really help me! 😀 😀 😀

 257. shidi laa says:

  TQ TQ TQ
  contoh ini telah menyelamatkan nyawa saya!!
  huhu..
  im vry hppy now!!

 258. nini nana nunu nene nono says:

  terima kaseh kerana post folio ini kat website nih..
  saya form 1 tapi kena buat tugasan pmr ..
  penin lah saya kerana x penah saya buat folio sebegini banyak page

 259. paezCOMOT says:

  aha .. kena tiruu abiz jooooooo

 260. adah says:

  thankss byk2…………….

 261. NASHA says:

  senangnya kerja aku..

 262. NASHA says:

  Alhamdulillah , ada juga sumber yg blh pakai .TERIMA KASIH..!!

 263. DeQDa_JiWE_KeRiNg says:

  whOaaa . . ta menarik sunggug mender alah neyh . . ckit jek . .
  ta best lgsg . . caner na copy n paste . . ? ? ? ?

 264. nur hidayat says:

  tq 4 this model… skunk bleh tido dgn aman…

 265. nur hidayat says:

  tq 4 this model

 266. Kelly says:

  Thank you .this really help me in my project!==

 267. kimi says:

  thk for your work here…
  its help me finish my folio…
  thk so much

 268. Tan says:

  Syabas dan Tahniah!!! Contoh yang lengkap untuk dijadikan panduan bagi calon PMR menyempurnakan Kerja Kursus Geografi 2010. Semoga panduan ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh calon-calon PMR dari seluruh negara. Terima Kasih banyak kerana saya ada banyak tempat yang tidak tahu buat kerana cikgu saya tak ada beri saya contoh. Terima kasih dan terus berusaha…………………..><

 269. Tan says:

  thank you for doing this project cause i hv a lot of things don know how to say. Tahnk you u so much

 270. syhd says:

  thanks so much! it’s really helping me finishing my folio early.
  BTW, pray for my PMR this year. may God bless you.

 271. niki says:

  thq~

 272. zeyrablspce says:

  thx !!!!
  sng jekk keje kusus aq !

 273. ihsan says:

  huhu…………nmpknya blh gak siap kerja kursus nie………………..

 274. harini says:

  terima kasih

 275. Tan Ah Kau says:

  kenapa banyak comment …

 276. anis says:

  nsib baik jupe kije kursus nh…lau x…msk ar…nk kne wat tnpe rujukan…….

 277. risha_smkdsn says:

  thankz…cause tlh bg panduan yg amt berguna nie..

 278. beh says:

  thank you…i get finish my folio ^^

 279. ARIF says:

  please!!!!mana contoh peta huh???????

 280. muhammad ali says:

  10Q…..very much…..

 281. Omar Farouq says:

  Alhamdulillah sgale kekusutan yg melanda yg hilang..trime ksih sbb m’beri bantuan kpd saye utk siapkan projek ni..TQ very much..smoga Allah murahkan rezeki, dipnjgkan umo & dipermudah segala urusan dunia akhirat..Amin3 Ya Rabbal Alamin..

 282. iyja says:

  thank bab dh tlg
  thank byk
  best sbb dpt wat abis

  tpi byk nk tulis
  tpi pepe pn thank k…….

 283. sharon says:

  peh nsb bek la de bnde ni klo x mmpos aq kne

 284. oo says:

  my teacher gv me the same thg..haha

 285. fadhli says:

  wey time kasih bebanyak….. ko ni mmg owg baik larrr… thanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 286. ean kaKA says:

  TQ SO MUCH

 287. nana says:

  thanks cgt2 cbb daa tolong kami uat tje niey ngan sempurna …… good luck 4 your live ….

 288. yana says:

  erm ,,
  thanx a l0t ..
  tp,,
  bhn grafik cmner???
  x ta0oooo ….

 289. Don says:

  Thank you thank you thank you thank you soooooooo muchhhhh~

 290. princess says:

  phew….. nsb ada.. thnx bnyk2!!

 291. divya says:

  thankzzzzzzzzzzzzzzz…….fren……….

 292. alyn says:

  thanks a lott derr . i can finished up my folio .
  wooohoaa 🙂

 293. are~mir says:

  thanx a lot…….

 294. Jessie Ranjjin says:

  Thanks 4 the info.

 295. Jessie Ranjjin says:

  thank u so much!!!!!!!!!!! now i finally finish my projek thanks to ur info. THANK U SO MUCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 296. anis says:

  Sgt berterima kasih.Panduan ini sgt berguna. thank you.

 297. mieza kim says:

  thanx to you sbb bg contoh k.k geografi nie kt kitorang….may Allah bless ur life!!

 298. SU_HA says:

  tq gler2 rh.. akhirnye dpt gak wt folio niw..

 299. aina says:

  thanks ..

 300. smart boy says:

  sye dh jumpa pelbagai rujukan dalam e-mail nie…thankz kpd cekgu yang menaip contoh kerja kursus nie…

 301. raj says:

  thanks a lot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MAY GOD BLESS U!!!!!!!!!!

 302. raj says:

  thanks a looooooooooooooooootttttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MAY GOD BLESS U!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 303. salmansazli says:

  sorry, i shouldn’t say that.

  btw , thanx a lot yaww !!!!

 304. salmansazli says:

  hey, thanx a lot !!!!!! i finished this stupid folio. wahahahhahahahha.

 305. yaya says:

  thanks…sume ni sgt mmbantu sye..tp ade request cket,,
  folio sejarah pnye xde ke?huhuh..klu ade,,nk mntak tlong upload skali..

 306. KUSUT says:

  bahagian rumusan x paham langsung

 307. Peminat IndIE BanD says:

  hey…
  sy x dpt buat rumusan dngan betul….
  leh ksi x rumusan ?…..
  cikgu scool sy cerewet skt…~~~

 308. BuNkFaCe says:

  wahaha…..

 309. izzuan says:

  tq so much ,,,soalan bocor PMR ada,,8p

 310. E-PUL says:

  TQ BRO
  GUA DAH COPY LU PNYA
  NNTI SPM WT LA LGI
  GUD LUCK PMR

 311. SYA says:

  Tq 4 All(^^^)

 312. rahmah rahim says:

  thanks alot……sya dpt mnyiapkan kerja ini dgn lbh cpt….

 313. nobody says:

  perhg…..
  alhamdulillah ad gak pnduan yg bleh ana tngok……
  amin…..

 314. Tung Li Ren(Nan Hwa Perfect) says:

  TQ BANYAK , if without this example i cannot finish my folio so fast i an hour!Thks a lot!

 315. budaksabah says:

  huhuhu . trimas bnyk2 . aq bingun btl2 mw wat krja khusus nie . trima kasih bnyk2 . C=

 316. aja says:

  tak de ke yg migrasi???????

 317. Huda says:

  Nape la ssah cngt nie…..

 318. ayed says:

  tq very3 much for this…khE9
  : )

 319. hm trima kasih bnyak2 krna bgi contoh folio geo.
  smoga din succes kmudian hri…

 320. tq vry2 much.
  dpt jgk lah sye siapkn kje khusus yg sblum nie blum sttle n bnyak mnyusahkn owng lain..
  hm klau da msa mai lah singgah mkn nsi dgn ulam pegaga cicah sambal belacan. brsma air kopi o,btul2 holeowwwww. kaw pnya.

 321. jiha says:

  WoItT..
  ThAnXX Aw….
  ko Yer KrJa mMmG BeST…
  i liKE It…
  HAHAHAHAHAHHA….

 322. yukisai says:

  hahha bes gle tiru hahha
  tp ad la tuka ckit2 hahah :p

 323. dhurga says:

  thank you very much………………………
  these could help all the pmr canditates 2 finish their folio
  earlier

 324. napi says:

  tima kasih bnyk2 …………….
  aq doa semoga ko panjang umur…………..

 325. ainul says:

  mujur ade bntuan..harap folio ni beres dgn cpt…ape2 pn thnk you..

 326. Miel says:

  THANK YOU SO MUCH DUDE!!!!!!!!!
  SO HAVE BEEN SUCH GREAT TO ME AND OTHERS
  GOD BLESS YOU,MAN.!!!!!

 327. EliteThaNz says:

  thx for ur blog

 328. hamba allah says:

  kira halal deh..hehe

 329. hamba allah says:

  copy yg ni bleh???
  cume ejas sikit2..hehe,,,
  sy nk ucapkn terima kasih …
  krn awk tlh beri sumbangan yg besar kpd sy…thx again..
  semoga allah mencucuri rahmat keatas mu….
  muahh!!!..
  i love u..

 330. demo says:

  memang berguna !! thankzzz !

 331. RaNiA... says:

  thanx…alot….saya dpt siapkan folio sy..dgn guide ini

 332. RaNiA... says:

  thax…s..a lot sy dpt siapkan folio ini….

 333. dak_skeniru says:

  …………………………………………………….
  tima kaseh bebyak SMKPENGHULUSAAD
  jasaMU sentiasa KU kenang…hi3

 334. saya manusia says:

  trime ksh bny bny 3 sya sngt brsykr.. Sya dpt copy smua tnp membt pon… esk htr.. nasib ku… mksh bny10 😉

 335. Rini says:

  tengs wak! nih da tlng bnyk2 ngan keje kusus aq! Tapi originally an?! bape muke surat semue dtg? seluroh keje ni, bape muke surat? Tengs lgi skali er. =) da tlng bnyk candidate PMR thn nie! x tiru blt2 ye. cume amek yg diperluan jew.. TENGS!! =) P.s- aq arie KL ye..

 336. Tharini says:

  tengs wak! nih da tlng bnyk2 ngan keje kusus aq! Tapi originally an?! bape muke surat semue dtg? seluroh keje ni, bape muke surat? Tengs lgi skali er. =) da tlng bnyk candidate PMR thn nie! x tiru blt2 ye. cume amek yg diperluan jew.. TENGS!! =)

 337. samad says:

  aku tiru semua….

 338. Mya says:

  thnx cikgu! its help me a lot., mudah-mudahan tuhan tolong cikgu macam cikgu tolong kami sekarang.terima kasih!

 339. niena11 says:

  thanz…….bbnyk..
  akhirnya dpt juga ciap an f0li0 nie….
  <<<<<<<<3

 340. azlina says:

  thanks alot…dpt gak saya siapkn folio ni dngn cnth tu….thankd bnyk2

 341. AnasKaizoku says:

  yayayayayayay!!!!!!!!!!!!!t’buka mata aku tgk blog niey. just copy n print

 342. Mike says:

  tq….bgs sngat cntoh folio ni…tq ar…^_^

 343. rahman n shukor says:

  tq byk2 ye coz bg reference kat kitorang..kmi doakan kejayaan khamsuldin..8a PMR…aminnnnnnnnnnnnn

 344. Fath says:

  Assalamualaikum,
  saya nk tnye sket..
  Bawah bahan graphic (carta pai, jadual..) perlu ade huraian skali ke?

  Thank you 😀

 345. azim says:

  I hope ap yg sya dpt dari panduan ini dpt membantu bgi menyempurnakan lagi kerja kursus saya ini. TERIMA KASIH………..

 346. yucie says:

  thank you for the information.I hope this will help PMR candidates to achieve success in their exam soon.your example very important and help me much.THANK YOU SO MUCH!!!!!!

 347. mimie says:

  thankz u,sbab bgi cntoh yg terbaek pnye….huhuhu
  gudluck untk semua pelajar yg nk amek PMR taun nie…moga2 PMR taun nie akan jdi lbih gempak lagi drpada taun2 yg sblumnya….”_”

 348. dutch lady says:

  thnax a lot…..
  akhrnye………….siap jgk folio sy.
  thanks kpd phk yg trlibat yg sdi mmbri cth folio ini…
  hanya Allah yg mmpu mmblas jsa kalian..
  trma kasih daun kladi,
  lain kali buat lgi…
  GEMPUR PMR 2010…

 349. sis says:

  fuyoo!!
  thanks giler contoh foilo ni..
  bagi org2 cam aku yg bt last minute,
  bende ny mmg mmbantu..

 350. salam n hell0,,
  saye nk ucapkan thankz bnyk2 c0z dgn adenye sample kerja kursus ni,,
  tugasan ge0g saye mudah untuk disipkan…
  terima kasih..

 351. Cheah says:

  Thank you very much! this sample helped me very much! I can’t continue without this ^^

 352. dak mrsm pdrm says:

  trimas yee…sbbkn awak sy da dpt idea….8A for PMR

 353. Sarmila says:

  thankxxxxxxx a lot. because it help me in many ways!!!!

 354. Sarmila says:

  thankxxxxxxxxxxxx a lot. Because this will help me to finish my folio as fast as i can.

 355. zahid says:

  trima kasih byk2… smoga allah bls jasa cikgu..

 356. Are-Fiz says:

  waaaaaaaaa…terima kasih kawan..jasa mu ku ingat

  semoga ﷲ memberkati mu

 357. amar says:

  trima ksih byk2…………………skurang-kurgnya ada jga idea skit2………. sekali lagi saya ucapkan trima ksih…………

 358. kieba says:

  terima kasih…saya banyak tiru folio awak…

 359. marsya says:

  thanx 4 ths folio .. isee, not too bad the smkps folio ..
  …. same like my school .. at lumut ..

 360. izyan izzati says:

  thanks alot…skrg sy bley ciapkn folio sy dgn mdah….sy da xtau na watpe da…asik tagguh jer kejer folio sy…pape pown,time kasih byk2 kpd SMK PENGHULU SAAD!!cemoge kptusan PMR taun nie gempakkk!!uhuhu…

 361. hazie says:

  yeah!! thx a lot

 362. rez says:

  thankz…..sye brjaya menyiapkn folio sye….

 363. zulina says:

  thankx….sng keja..

 364. ....... says:

  tq very much..

 365. sarah says:

  terima kasih banyak2 di atas contoh yang lengkap ini =)

 366. rihana says:

  alhamdulillah…cup gak..

 367. syaza says:

  terima kasih bnyk2
  terbuka ckit otak ni..:)

 368. AhmadFaizudin says:

  thx for the idea….hehe (^_^)…

 369. mj says:

  terima kasih banyak-banyak……………………….
  kamu memudahkan kajian geografi saya…..

 370. Joanne says:

  thank you so much for this!! but im just gonna take ideas and not fully copy 😛

 371. ecah says:

  thax byk2 kpde pihk yg mmbri mklmt….jsmu dikeng ktka saat gtir bgini krne cti nk abis…nk kne pass up oi…huhu…thax a lot!

 372. nazreen says:

  pergh syial..snang jew la pas niy..

 373. syikin says:

  terima kasih byk9…dpat gak idea cmner nk siapkan kerja kursus ini…fuhh…

 374. zaza says:

  nak sampel yang migrasi …hehehe bule

 375. nada says:

  terima kasih…huhu..ambek idea skit nooohhh…

 376. ewan says:

  perghhhhhh….10q cekgu………………………….

 377. SYAHIR says:

  THANK KPD SMK PENGHULU SAAT

 378. MOHAMAD WAFFI says:

  x tau mcm mana nak ckp nie.. anyway,terima kasih sekali lagi kepada SMK PENGHULU SAAT.. TERIMA KASIH SEMUA.. SEMOGA KEPUTUSAN PMR GEMPAK..

 379. MOHAMAD WAFFI says:

  thank sbb tlong permudahkan kerja saya.. thank byak2.. k..

 380. anysh.. says:

  wokeyh buddy..thanks cgt2!!
  wa da leyh uat da…haha..!!

 381. ppp says:

  good job! i can finish my homework easilly!

 382. nana says:

  syukur sgt2…mudah jer nk wat

 383. esyahana says:

  haha..aq copy jer tros..anyway thnks for your helpng…

 384. ida says:

  leh ke tiru sumenye?copy paste je?hehe

 385. anies (smksb) says:

  mmg tension time wt keje kursus niyh..even ngn mmber..tp..nseb bek ade blog niyh..thz sgt2..
  lege asenye,,

 386. si peniru cheng says:

  ha3x dgn adnya mndenie koje ak siap x yah susah adjust ayat je yieha holiday

 387. siti hawa says:

  thanx alot for pengetua smk penghulu saat…

 388. hantu says:

  tima kasih bnyk2

 389. AMIN says:

  tank q…… moga ALLAH menbalas budi baik anda…

 390. nezsha says:

  thanks a lot tuk panduan nh..x sangka dpt siap wlau pn dh memkn msa sya yg lma tuk siap kn…

 391. acak says:

  tengs lor wlwpun aku kureng pham nk cari peta;peta niy . tengs ya !

 392. ikmal says:

  nasib baik ade laman web nie
  bole tolong aku wat folio

 393. Soulement says:

  Thanks….
  I’m from sm.st.peter kudat mengucapkan terima kasih banyak-banyak. tak sangka saya dapat siapkan folio geografi saya nie…… thnks!! a lot!!!!

 394. sandara park_ says:

  tanx sgtsgt/
  u help me a lot/
  i da hamper nak siap my folio/
  tak tau cammana nk blas budi u/
  tq..muahh/

 395. lyana says:

  time kaseh>>>>>>>>>>>>>>>>>

 396. myra says:

  tq a lot..!!
  u really helped me..
  hehe..
  thanx ya..!!:p

 397. alea says:

  thanx bnyk2..
  jsa anda xkn dlpakn..!!

 398. student smkcc says:

  wah!!!
  tq bebanyak…
  snang nak wat rupenye folio ni>>
  btw..maklumat semua ni bnyak mmbantu!!!
  thanks alot>>>

 399. ryAn_giGs says:

  tq a lot !!!!!

 400. pljr mts klntn says:

  bhn grafik 2 nk ckp psl pe?
  langkah2 mengatasi masalah ke??

 401. fahmie says:

  ahaha..thnx lhaa.make me easy to do this ..ahahax..

 402. ilajoon says:

  kamsahamida

 403. MUHAMMAD AMIN says:

  fuh..tq2…kalu x de bende nih semua..hbs pening pale..hehehe

 404. nell says:

  trimas ! so glad ta have this example ! : ))

 405. nell says:

  trimas ! so glad i have an example to make my folio .

 406. cynt says:

  nasib ada nie ow .thanks 🙂

 407. SoFeA says:

  bGuSnYeRrR bLoG niEy,,!!!
  dPt bNtU sYeR cRi mkLuMaT tUk wAt FoLiO NiE..
  yEa!!!yEa!!!!
  hapy nyer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 408. Muhammad Faris Othman says:

  Terima kasih banyak-banyak…………………

 409. Muhammad Faris Othman says:

  hei friend,thanks a lot.

 410. hananie says:

  t.q so much coz byk t0l0ng saya menyiapkn kkg nie…t.q2… 🙂

 411. tAsyA says:

  tenkiuk……… SMKPS

 412. bella lulabees.. says:

  konfus la bila kne wat kje khusus sengsorang..rse cm susah jewp,..bila adewk pnduan neyh senang la cket sye nk wat kje,.
  trima kasih byk2…. =)

 413. crazy95 says:

  thabks a lot…man
  it really helped me..a lot..
  thanks…=)

 414. hazwani says:

  thankz..

 415. yatul says:

  thengs a lot,…..akhirnye bjaye gak jmpe..!!~~ jase anda xkan dlupe,,,

 416. mieRa says:

  boh mmg bgs ah,,,
  cng ckt nak wat folio,,,
  mmg xrti lngsng nak wat folio ni,,
  tp ble jmpe ni sng ah kit nak wat,,

 417. thurga says:

  terima kasih yer……….jasa anda tidak akan saya lupakan….

 418. neo08 says:

  thanks bny2 sbb bgi sumber rujukan yg sesuai.

 419. Kiorsh says:

  TERIMA KASIH

 420. BoGeSh says:

  terima kasih bnyk2 cikgu….saya dapat menggunakan maklumat ini untuk membuat kerja kursus geografi saya…saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi….

 421. haree says:

  terima kasih…………

 422. smss student says:

  thanx a lot to who wrote this…
  it’s really meaning full to me…
  alhamdulilah..
  sng ckit kerja…

 423. wawa says:

  mekasih…byk2.
  kalau tak..xtahu nak buat cm mna..=,=

 424. budakPMR says:

  thank you kpd org yg bwat contoh nie….
  mudah sikit kerja sya…

 425. ben10 ghostsprix(smksm) says:

  sronok gileeerrrrrr dpt cnth kerja kursus geo……. trime kseh byk2 kat owg y bg cnth nie…….. MAY GOD BLESS YOU ALL…

 426. crows says:

  thks kerna bgi conton krja ni 🙂

 427. eira says:

  syukron…m0gee Allah prmdhkn urusn kamuuuu…

 428. setiamana says:

  argh…!! knapa kmu tunjuk…

 429. ely says:

  tq 4 evrything coz informkn cmne nk wt…..n ley copy ckit3 …….hikhikhik tq ag ckali

 430. nieda says:

  snang skit kalo ade contoh, bleh tru.hu..hu..hu..hu

 431. alhamdulillah,semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. terima kasih banyak2…..

 432. ira says:

  tQ very much….luv it..

 433. rus says:

  terima kasih ye.jasamu dikenang

 434. john says:

  canteekk

 435. Muslihah says:

  terima kasih dgn adanya rujukan cam ni……….
  thank you so much………..

 436. secret says:

  contah kt ats nie mmg bgus..msti ramai yg copy..tp xpe,utk pnduan smue…hehehe..gud luck..

 437. rakesh says:

  terima kasih banyak2….

 438. reenstar! says:

  tq3!atas panduan keje kusus ini..huhu…

 439. ira230195 says:

  tengs…klu x,x siap2 keje kursus aq…

 440. HIDAYAT says:

  boooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo…………………………………………………………………………………………………………….

 441. Catherine says:

  thax a lot for yo information

 442. tiey says:

  nk copy bleh..
  thanks byk2

 443. eddie says:

  sayang cikgu smua

 444. UMA says:

  thank u very much……..my wrk become much more easier bcos of tis contoh folio………thank very very very much…………………..

 445. alver dyra says:

  terima kasih cikgu!!!!

 446. yaya sam says:

  it’s very very useful !!!!! thank you!!!!!!!^^

 447. anna says:

  thanxxxxxxxxx aaaa lllooottt

 448. noorzeera says:

  Time kasih…….akhirnya sy dapat siapkan kerja sy nie

 449. @rmansha says:

  tq di atas rujukan ini semua…….

 450. hOney.. says:

  tanX alOt bab daa tlOg hOney nk wt fOliO….
  ceng jewrk….tirU jewrk….xyah nk pkIr2 daaa.
  wt cerbUT oTk jerw….
  n tanx baYk2….cayUnx cma kmOo………..

 451. Preeya says:

  thnnxxxx…it helped me alot…:D

 452. puteri says:

  ceguu !
  thanx manyak mannyaakk eahh ?
  cegu manyak menolonk sy !
  n ,
  hope GOD bless cegu ,
  aminn ~
  😉 ;)))

 453. arieyp mulok says:

  hurm…tq atas contoh yang diberikan….terima kasih banyak…

 454. arieyp mulok says:

  hurm…tq pasal contoh ini k…n terima kasih banyak2…

 455. nuun says:

  yeewwwwhhhh…senag cUdah….xxx yahhhhh pikiaq banyk2..nk wt fOlio………….

 456. azrin says:

  tk ini memudahkan saya membuat kerja kursus ini

 457. secret says:

  baik btol bdk klz 3baik ni ye….

 458. dyla_smksa_melaka says:

  thanks bnyk2 cbb bagi panduan geografi nie kat sye…..aku syg kamoooooooooo……

 459. diana says:

  tq…….

 460. eizat3950 says:

  Thankz coz tlg bg panduan kat saya cam mne nk buat krj nie………..

 461. jia pei says:

  thk teacher help oyur to do folio geografi very thanks…

 462. toyol says:

  oii…kerja kursus sejarah bile nk buat niee???
  pecah kepala la pasal folio niiii…
  baru nk enjoy kat rumah
  😥

 463. hadi kamaluddin says:

  tq for tis folio….. it helps me alot… kerja kursus sejarah ade x??

 464. iffah (SMk Telupid,Sabah) says:

  ui.. makasi cigu.. mesti banyak urng copy ni kan..termasuk sy..hehe…terima kasih banyak2..

 465. dengan segala maklumat yang telah diberi di atas, banyak masalah telah saya dapat tangani. Terima kasih banyak2.

  – SMK Seri Samudera, Manjung Raya, Perak.

 466. amires(amir) says:

  thnk bnyk5 krna bgi cnth ni …. skit kepala dk pikir nk buat kerja khusuus ni haha…. arsenal com…..

 467. surika says:

  10qqqq alot!!!!!!!!!!!!!!!!

 468. Ayman says:

  thanks cikgu from other school!

 469. haziq says:

  thanks…. jasamu ku kenang selama-lamanye

 470. radhika sachdev says:

  OMG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  lega gla….siap g aqirnya…
  kmey copy paste je..
  hehehehhehehe

 471. fiffy says:

  akhrnya siap jgak….tp keja meniru….ahahaha

 472. fazira says:

  trimas bebanyak…aku dah bleh ciapkan folio aku wlaupn cma sparuh sbb prbezaan kwasan kjian..huhu…

 473. -nadhrah- says:

  hey , tengs for ur info okayy ?
  rely appreciate it 🙂
  btw , i just want to know how to do rumusan ,
  BUT act , i get more form u .
  tengs 😀

 474. asyraf says:

  woo..siap akhirnya..TERIMA KASIH.

 475. magy says:

  tengsss……mnyak2,coz ta yah a na pning pale….
  sonang keje den…
  tennggsss ea..
  aku cyg kaw gler….

 476. Sasori says:

  Hahaha…

 477. azfa & faten***** says:

  I luv u all !!! tq coz ksi kmudahan tuk ktorang !

 478. ziera iera says:

  tq….ciap da….horrey……………………..

 479. miza says:

  thankz a lot coz help me….
  x yah b’pecah kepale lg nk wat bende nieyh….
  da r mse nye suntok gler….
  haha
  skali lagi.,,,
  THANKS!!!!!

 480. sasi says:

  akhirnya setelah berdekad berlalu,siaplah kerja kursus geo nie…^_*

 481. Future Intelligence Officer says:

  I really would like to express my gratitude to the author of this work. It has helped me immensely on the road to PMR.

  THANK YOU

 482. aniq says:

  alhamdulillah…siap jgok keja kursus aku nie..yes!!!!

 483. ainin suraya says:

  saya dari pelajar tingkatan 3,skolah smka tok bachok,ingin mengucapakan byk2 trima kasih coz mbantu sy utk menjalankan kerja kursus geografi ini.happy sgt dah dapat siap.TERIMA KASIH!!!!!!!!!

 484. princess v_da says:

  copy paste jax..hehe !

 485. princess v_da says:

  thanx a lot..its really help me..

 486. ashraf says:

  hai askum..thanks..lama sdah sya mencari.akhirnya jmpa gak..sya skul kat sekolah menengah sains sabah..

 487. c-lah says:

  thanx a lot….

 488. fathiah says:

  btl2 2 ckp korg…..

 489. Naeem says:

  terima kasih banyak-2…….

 490. MAT TIZ says:

  hebat juga kerja kursus ko ni blh aku abil sikit?

 491. amie(smkdsa) says:

  thnkz bagi panduan cm nie…
  member serbu sini saja la.hu2

 492. MAT TIZ says:

  hebat jugakan tajuk kau ni

 493. mira says:

  thanx dh mdhkn kje

 494. SSBP says:

  thankz pada guru2 SMK Penghulu Saat kerana bg example
  kerja khusus geografi,,,,good,,luck,,drp sekolah sukan bandar penawar.

 495. YONZ says:

  thnx bab bg contoh

 496. #aIkA# says:

  thanxx bebnyk!!
  siap gk keja kursus nie . .
  alhamdullillah!!
  nk bwt yg sej pnye plak!!
  esk nk anta kt ckgu . .
  nsib ad website nie . . bleh bwt rujukan . .
  hehehe . . .

 497. kishen.. says:

  terima kasih cikgu……

 498. Dr.Analyser says:

  apesal x lengkap folio ni x ikhlas betul lah

 499. coyote says:

  tq…..akhirnye siap juga kerja kursus geo…………. terima kasih cikgu…………..

 500. bdk skolah says:

  senang kije copy page jer

 501. pka says:

  thanks a lot man..

 502. alisha says:

  lega…akhir nya ada jugak contoh folio geo…

 503. aeiou says:

  10syen ta lege ckit x alam shah

 504. edin says:

  alhamdulillah.caya la bro.tugasan aku pun dh siap nih.HIHI.thx la bro. 1copy 1 malaysia.!!! HAHA 🙂

 505. Azim says:

  salam…………tnk u very2 much…………….

 506. isya says:

  thank a lot…….this can help me alot

 507. ctchan says:

  waa!!thank you krn memberi panduan kpd kteorg utk mmbuat folio geo y mmeningkan kepala ini….thankz sgt2!

 508. hafiz says:

  thanks………kerana memberi kami contoh kerja kursus ni

 509. norton says:

  tq 🙂 🙂 🙂 🙂

 510. norton says:

  thx 2 dis bro 4 hlping me siapkan folio 🙂 :): )

 511. DrEyMax says:

  tHx 4 thix…eHe

 512. maisarah says:

  thank u……………………… dgn ni, aq dpt ciapkn keje kursus:-)

 513. Ǐм ИǒŤ əмǾ says:

  Wah bestnyer folio geo dh siap gk akhirnye… hu2… bleh r rehat2x jp… hu3

 514. ninie says:

  thankx…………..

 515. rookie11 says:

  alhamdulillah,syukur sebab dah siap kerja kursus geo dan sej.

 516. wanie says:

  cayalah….huhu…may allah bless u….straight As pmr…

 517. mmmmmm…bestnya dah ada rujukan folio kat sini…bestnya dah siap folio.nanti dah x yah pening2 nak pkir.tima kasih ckg ….nizam laki yg pling jht kat dunia nie……..biar die kena suatu hari nanti………harap dapat terus kwn ngn kwn yg baik…..

 518. miya says:

  tme kasih bnyk………
  bgus lamn web cam nie…..
  snang skit miya nak wat kerja nie…
  bleh jdikan cntoh tok flio miya nie…
  trima ksih bnyk2 yg x trhingga….
  heheheheheehee………

 519. fara says:

  ade x contoh kerja kursus sejarah lak?

 520. hazzrye says:

  wooo….
  time kasih woooooo……
  1malaysia…
  1copy…

 521. dyh says:

  thax 4 the good information…….

 522. faizul says:

  yay…tq

 523. AJ says:

  waaaa…thank u so much…finally finish..yeah!!

 524. kaki tiru says:

  tma kasih ………………….nasib baek ade bnda ni kalo xde habis………..tma kasih banyak2

 525. diya dania says:

  hahahah..akhirnye… dpt gak panduannye..huhuhu… mau copy cikit yer!!!!huhuhu…. thanks a lot…. aq suke bnde ni!!!!! xpyh sush2 nk pikir lor…hahahaah….

 526. ash says:

  thanx to SMKPS ! kalau tak de panduan nie,,tak boleh buat ape la..terBAEK wokk! [SMK Putrajaya P11(1) ]

 527. arezy says:

  10q . .
  sure rmy yg copy smua an..
  but me too mybe..nyee..
  10qs bro!!!

 528. noname says:

  thank you~thank you~i will always remember you!!!!!!!!!

 529. hamkaro chikaro says:

  ok dh siap..
  ari senin nak anTar..

 530. rubina dilaik says:

  OMG…..
  i have end ma folio supriisingly….
  thnx ….
  jasamu dikenang…
  1 malaysia……
  copyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!
  kmeyy x sngka kmey dpt abihkan folio kmey nie!!!!!!!!!!!

 531. dayat_indie says:

  thanx…akhirnye dpt gak mklumat..
  syulur2…

 532. aniki says:

  thanks SMKPS…………………..

 533. aienn says:

  0l0wh,,,ad blk0w d0ch,,,,thnx!!!

 534. fida95 says:

  fuhh, sume ade kt sini! so,keje aq snang jewp.. tiru jerw laa..haha. thankz bnyk2!

 535. sid lampam says:

  x kan la kamu mls tera 2 copy pas 2 paste je………. org fikir sm ler………….ka tkar2 ckit

 536. maxmilliana says:

  trimasss!! akhirnya..

 537. wandude says:

  eleh…smuanya yg bkk lmn web ni sure copy paste pyer…
  jgn tipu la….tiru ckit2 konon..
  pdhl copy smuanya…
  1 malaysia copy n paste

 538. coyote says:

  tq byk2………………………………ingat ku je yang tiru rupa2 byk gak yg tiru pikir sendiri sama ler

 539. e1kyo says:

  woooohoooooo!!!!!!!!!!!!!!!XDDDDDDDDDDDDDDDDD

 540. !! shafieza !! says:

  ahak…!!!!
  thnx my bro/sis……
  you ave help me doin’ thiz hard job…
  thnx a lot.. 😉 =)

 541. Chan says:

  Thanks you very much!!! Terima kasih bnyk…bnyk…

 542. muiz says:

  send the folio already !
  thanx !
  kalo takde contoh ni aku tkkan dpt siapkan smpai bile2 pon !
  trimas !
  arigatou ! XD
  =D

 543. YANA says:

  NASIB KU BAEK KAT SNI CAM CAM ADEW MCAM ASTRO DA??????? THANKS
  BYE

 544. ummu says:

  uih lega hati aq dah la mnggu dpan
  ckgu dah nak amik dah…alahamdullillah

 545. Syamirul Faiz says:

  sapa d lmn web utk contoh esei sejarah (elemen 3)??…

 546. veena ponavan yoges says:

  i x sukala
  i wan 2 tiru tiz ah… lain kali buat betul2 k……………

 547. arept says:

  oi… trimass!

 548. lalalo says:

  haha,sebaek ad,
  senang nk buad,copy ja sume..
  tak mcm ckgu aku,hampeh..
  satu pun die tak bagi..

 549. cafiq says:

  bereh……lega sikit keje akuuuu…trime kasih banyak22222

 550. mentos says:

  waow~!! perfect ~ ^^ thanks

 551. mentos says:

  waow~!! thanks …. nice 2 meet u!!

 552. ali says:

  gempak ……….

  sonang koje aku
  thanks bro…

 553. ali says:

  gempak ……….

  sonang koje aku

 554. thanx yaw 🙂 da siap da folio i.huh! ^____^

 555. huda says:

  terima kasih…
  dapat jgak aku tiru sikit…

 556. awas FunkY says:

  thnkz dowh..
  terbaiKk wo0k..
  anyway thnkz bgi idea n mklumat nk buat keje KGT ni..
  thnkz bro0..

 557. amir says:

  thanks

 558. Amirul Asraf says:

  thanks…really thanks

 559. Nesh says:

  VERY GOOOOOOOOOOOOOD

 560. ali says:

  kalau ada folio sejarah kongsi sama ,,,,k

 561. aQu... says:

  aQu c0py yg nie je..just tukar ckit2…
  Thanx 4 helping

 562. nissa says:

  thakz 4 ur helping

 563. anwar hafizi says:

  ni satu malaysia tiru..sekolah aku pun ada,tapi aq x tiru pun..guna otak sendiri.

 564. cupidlurv_bebylurv@yahoo.com (m.s) says:

  thanks a lot ! i only know how to do when i opened this web .
  if i could meet you , i’ll treat u some ice-cream ^-^
  thanks yaa girl / boy ..

 565. pdot says:

  makasih ko mmg baik

 566. maya says:

  thnx sgt2….da pning nk wt folio ni…nsb bek jmpe…..thnx sgt2 la…i really appreciate this.

 567. syahir din says:

  bro…!thnks bebnyk!!!!!

 568. Minz' says:

  Thx yep.. 🙂 folio sejarah ting 2 ada x erK? xD

 569. Minz-_[InC] says:

  What the fish? o , o aku blom buat satu patah pun.. xD

 570. nurul amira says:

  gempk!!thnks !!!

 571. MUHAMMAD AZRAAI BIN ABDULLAH SANI says:

  terima kasih bnyk2 ats tnjk ajr

 572. naZruL amIn!! says:

  thanx!!sok kna antar dh!!!1 ape x wat g!!nsb bek jmpak website ni!!COPY PASTE!!!!!SMK TRJ bleyh!!!

 573. izzat says:

  hey u thing u the greeat i going to find u.

 574. arif says:

  thanx gilerr la brader…………………….yeah baby!!

 575. dalila says:

  bgos….snang sket kje aq…esk aq da nk kne anta folio….tp aq x wt pe2 pown…….thankz……… from….bdk smkdtho

 576. aaron din says:

  tq bro,lu dh tlong banyak.gua ni gile mls orgnye lain kali klau nak wat folio gua carik lu site lu nampaknye.

 577. 08199 says:

  hey thx, can u post unsur patriotisme to us?

 578. 08199 says:

  Hey thx, can u upload unsur patriotisme to us???

 579. nur syahirah bt mohd sidek says:

  thanks for this help may allah always bless you

 580. A says:

  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

 581. salamkudin says:

  ayoyoyoyoyoyoyo..mana mau pegi

 582. salamkudin says:

  apa yang ko kerepek nie..skit hati la mepek

 583. nor iqlymaa says:

  thankz…
  klo x ad
  (contoh kerja kursus geografi pmr 2010)x dpat syerr siapkan folio ini
  thankz bnyak2,,,

 584. lch003003 says:

  thx a……….sime of page i dono to do
  than i copy at here ..haha

  ^ ^
  ( —— )

 585. pokemon says:

  boleh tAHANLAH!!!!!

 586. Gopi Gops says:

  this website is very useful 4 me & 4 my friends
  thanks a lot

 587. inaz says:

  yahuuuu….akhirnya siap gak KKG…..dh xpning kpala lg pk kan geo ni…cuma tggal KKS je lum siap…xjmpa la kan nternet…ad sapa2 yg tau….

 588. anis says:

  thankssssssssssssssss………………………

 589. Yau says:

  thankyou very much . i has end my geografi folio…^.^

 590. fara says:

  haiiiiiiiiiiiii

 591. bo-boy says:

  hai..duce ..thanx for everthing yar….

 592. nurul says:

  aku dh siap folio!!!huhu..thanx..may Allah bless u..

 593. apiyz says:

  gud2 tp aq mc blm pham……….add my facebook name apiyz

 594. rina says:

  tyime kasih banyak2….i love u all

 595. mine says:

  askum…
  thankz 4 all of this…
  its really helpful and make me easier to do this folio..
  time kasih bnyk2…

 596. nana says:

  wei aku nak kerja kursus yg sejarah pula..payah sangat..TOLONG LA CIKGU KOLAH SMK PENGHULU SAAT………………………………

 597. trah mun says:

  THANKS A LOTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!yayyyyyyyyyyyyyyyy x kna ligan ngan cikgu coz x ciap folio…..

 598. lock says:

  bagi sesiapa yang ingin membuat tajuk migrasi dalaman sila add saya di facebook “loqman mints”

 599. ili shairah says:

  it helped a lot. and remover a lot of heavy rocks inside my head *yessssss 😉

 600. nuna says:

  thanks.
  from : nuna

 601. raya says:

  mujurlah ade contoh nie…kalau x jwab ye kena wat sendirilah…

 602. yan says:

  rugi x tengok dr dulu..ape2 pun bgs…he2

 603. arisa arihyoshi says:

  hahaha…kerja krusus dak lama lg mhu siap…
  hehehe….apa2 pn tnks untk smua nie….:) 🙂 🙂 :):) 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 :0

 604. rembo says:

  terima kasih.i love very much.kpala i dh tumbuh rambut semula dsebabkn prtolongn drpda tuan.

 605. kuat chong says:

  haiiyaa……….,apa ini sumua,lu xde keje arr..,bwt r sendri.olang bikin susah2 diolang tilu cnang2…,haiyaa……….,

 606. Ravi says:

  WEi saper suruh buat Folio geografi ni .Aku pengetua SMH jgn buat arahan Cikgu Faridzuan

 607. Fatyn says:

  Em,,, thankz a lot!!!!

 608. nazrin says:

  semoga tuhan membalas jasa mu haahahhaha

 609. Mimie shasha says:

  trima ksih.dpt jua cyapkan kja kursus geo ni..

 610. Mimie shasha says:

  terima kasih..x pning fkrkn lagi buat kja kursus geo t3 ni..

 611. a.hakim says:

  kalolah ak tau dri awal…….anyway thx dude u rocks!!!!!!!!!!!!! hnya ALLAH akn membalas jasamu…

 612. syaf says:

  me sih

 613. boboi says:

  thanks man..u helped a lot

 614. AZRI says:

  wey…tq la bro…aku tak reti nk wat la…bkn tak reti tapi..cam mlz sikit arrr.jd tiru internet je lah..heheheh..anyways thanks arr

 615. thnx soo fcking much! 😀 it saved my life. haah.

 616. conanedogawa says:

  pning pala trus..

 617. arisa arihyoshi says:

  hehehehe…tq…:)
  ermmmmmmmmm….dpt copy paste..
  huhuhu…..tq…..
  tq verrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy muchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh……

 618. Aqim says:

  thanks lols

 619. ws says:

  thnx a lot for helping us to finish this projek…

 620. rasi_babygal says:

  thnx aloot..it rely helps me…….thnx..thnx

 621. Bernard says:

  Mana unsur patriostisme?

 622. misa alyna :D says:

  terima kasih banyak-banyak ya 🙂

  Tuhan sahaja lah yang dapat membalas jasa baik anda 🙂

 623. ekmal says:

  trimakasih sape yg buad kan blog ni.haha.senang keje aku kawan!

  :))

 624. bdak anderson ipoh says:

  ooo, tme ksih banyok2 ar yerk……

 625. dhoniey says:

  takde tajuk lain ka

 626. Najwa Peace..! says:

  thankss byk2… saudara Khamsuldin,
  awk da ringan kan beban saya.
  moga2 tuhan ringan beban awk nanty.
  amin~
  benda da saya jadikan sebagai rujukan utk folio geo saya, jadi..
  T.E.R.i.M.A K.A.S.I.h byk2.

  PS: Folio sejarah punya ade x rujukan ..?
  saya berhrp ad 😀

 627. FuTuREl4op0 says:

  thx a lot…i finally finish my kerja kursus le^^

 628. jessica says:

  terima kasih atas maklumat kerja kursus ni…
  walaupun sy bersklh jauh dri tmpat cth kerja kursus ni jlnkan tetapi cth ini btl2 bnyk membantu sy..
  thanx yeah….:)

 629. myra says:

  thnks a lot keyh…aquh buntu glew,xthu nk wt apew,next week dh nk kne anto plak too,ntah blh siap ke x,xthu la..papehal thnk keyh

 630. Anir says:

  Thank you very for this guidance. Help me a lot!
  Happy early teacher’s day ^_^

 631. kelmel says:

  ur yhe best man for showing this

 632. ily izyan says:

  weyh..bgos bg fuul folio..i like it..!!!hu3

 633. e-one SMKH 1 says:

  migrasi dalaman penduduk x wat agi kew??
  tlong lah wat migrasi

 634. sooollooo says:

  memang patut diadakan website2 cam gini..
  ape pun terima kaseh kepada semua
  ^-_^

 635. ReeJean Rafella Yap says:

  Thankz a lot!!! I had to pass up my kerja kursus this week………….

 636. puT3 CoMeY says:

  Weiy ,,
  tHeNz BbNYx doWH !!
  aQ bLUr tOL WaT FoLIo Nyh …
  Aq HatE GlEw WaT Folio GEO !!
  TPy KnE gax wAt aRn !!
  Nk Mnx nO fON ley ??..

 637. kite says:

  0wh thanks so much cz tunjukkn sume ni..
  jgn bg tau ckg ak tau.. hik3
  mcm r ko knl ak..

 638. ruben says:

  dude thnks man 100% gud marks on folio tis year. god bless u.

 639. ain says:

  uuuuu!!! thank you very much!!! may allah bless you!! uuuu!!! happynye, siap gak! thank you!!!(^_^)

 640. Benazeer Ali says:

  thank u soo much 4 showing thissssssssssssssss…i love u…ummaaaaaaaaaaaaaaa…………

 641. Benazeer Ali says:

  thak u soooo much 4 showing thissss…i love u…ummaaa…

 642. e-man (SMKTU) says:

  trimas banyak2… nasib baik ade panduan, contoh ni memang lengkap

 643. ummi says:

  tengs….i appreciate it…hehehe

 644. farhana says:

  trime ksih yer,,
  boleh jd rujukn taon nih sye buat tjuk nih

 645. faiz says:

  ahhhhhhhhhhh.. lege ade bantuan .. hahaha

 646. aizat says:

  time kasih…aok bnyak membantu…koi sgt menghargai…btol kete naddy tu…x mo tiru sgt..amik yg pnting je…koi nak ucap kan skali lagi terima kasih kat aok…

 647. naddy says:

  timer kasih awk….knape awk baik sgt ek???
  thanks coz bg point mcm ne nak wat…x lah tiru sgt..
  nnt smua sme susah jew…
  niway thanks….

 648. firdause says:

  Baik punye…kalau dah ada macam nie…plajar yg ada internet x dpt bagi lasan kalau x buat…hahaha…..

 649. R E Y N A says:

  cg skola mane yg wt neh ? mmang rawk r . :DD

 650. shak says:

  huhux…..time kasih sanad2…..sayunx kamo ketat2…hahax…

 651. nadiahhhx says:

  thnks gile2!! 😀
  Semoga sentiasa dirahmati Allah!

 652. nasrin 3rk says:

  thanks a lot buddy.i really appreciate this thing.hope this thing can help me :p

 653. trimas bebanyak ats rjukn flio nih…sgt mmbntu~

 654. abc says:

  good..

 655. dharshu says:

  thnkz a lot 2 give some tips 2 do tis folio……..
  thank you very much………:)

 656. durga devi says:

  tank u soooo muchh…….

 657. Rejected Dork says:

  wow..thx…it helps me a lot …

 658. papa gaga says:

  we…. kerja kursus goe taun nie senang giler… rugilah x dapat full mark… hope korang sume dapat full mark…. assalamualaikum…. good luck pmr 2010…
  salam papa gaga..

 659. fayah53114 says:

  thank you r kat owg yang dah bantu kOi nie…. hope kite dapat cemerlang ye…. hope semua owg leh dapat full mark kerja kursus nie… assalamualaikum… salam fayah53114.

 660. papa gaga says:

  we…. kerja kursus goe tun senang giler… rugilah x dapat fuul mark… hope korang sume dapat full mark…. assalamualaikum…. good luck pmr 2010…
  salam papa gaga..

 661. fia @shafiyyah says:

  trima kasih banyak-banyak atas kesemua yang ditunjukkan ……….dapat memudahkan kerrja saya unntuk diselesaikan n trima kasih yaaaaaaaaaa saya suka deh…..suka bangatttttttttttt

 662. IMA COMEY says:

  bagus2 contoh ni sgt membantu..thanx ek kat sumer2 yang tlah bekerja kras nk bt contoh niy…huhuhu

 663. Elexis says:

  Thank you for providing this example for all of us form3 PMR candidates. U really help us alot. Especially when our teachers didnt explain it well to us on how to do this folio.

  Once again Thanksss =)

 664. mus says:

  dh guane sht x?

 665. saidatul shahira says:

  wah..caya la…emang memudahkan..lau ckgu xde…pening la nk wt kerja kursus ni..

 666. haziq says:

  haha boleh tiru smue mnde nie

 667. eiqa says:

  thx a lot coz da kurgkn cket beban sy…….. =)

 668. ayd says:

  halu…yg folio sejarah punye x kasik kew……tanxs coz kasik contoh geo 2…

 669. smkkr says:

  yoooooooooo

 670. smkkr says:

  yoooooooo

 671. nabilahuda mhisham says:

  Terima kasih,thank you,danke schon,arigatokgozaimas,nandri CIKGU!!! sbb bg pnduan utk keje kursus geo nieyh..;p

 672. efah says:

  terima kasih kerana menyediakan folio ini… anda memang sahabat yang x dapat ku lupakan…..

 673. mus says:

  trima kasih

 674. mus says:

  terima kasih byk.smoga pnjg umur krana byk jasa kpada ank didik di malaysia………..insyaAllah.

 675. ika says:

  tengs a lot .

 676. rina says:

  teriam kasih banyak-banyak

 677. phoenix says:

  salam…
  saya dari sekolah kebangsaan tebobon, kota kinabalu, sabah….saya ingin mengucapkan terima kasih contoh kerja kursus ini memudah kan saya dan banyak membantu dalam folio geografi saya
  ………………

 678. modern says:

  sy syg awk sgt2 .
  awk ni baek sgt .
  nape hah ?
  sy pon taktau ,.
  ILYSM =)

 679. modern says:

  kamo mmg baik la . hehe ! c
  =)

 680. oxer says:

  cantik tru sbijik

 681. Ng says:

  kawasan kajian thr side type…menanam “kepala” sawit ??? hahahaha..

 682. Anonymous says:

  tima kasih byk2 cikgu………it is dummed into me….xD

 683. Lieyscha says:

  trma ksh bnyk2.. panduan ini sngt2 brgna..

 684. sweyt says:

  thanksssssssssss…………4 u inf0……….and…..foli0 sejarah ………………….uat bh????…………w0okay…….

 685. muniera says:

  time kasih byk2…huU….finish………………………

 686. vongola says:

  Thanks for posing this project!!!Ciaossu

 687. Singh says:

  terima kasih banyak banyak cikgu..

 688. nuek says:

  caya la lu bro…..
  kalo x da contoh ny dh lame aq kene tibai dgan pengetua……thankzzzz bnyk2….

 689. Lisa says:

  time kasih byk2 xD i really appreciateee!

 690. Adan says:

  Furhh….Thanks a lot cikgu!!!Mmg menjimatkan mase saye..da la tgh pressure dgn keje lain..nasib baik cikgu ade..Bole blaja ngan tng..Ty..

 691. ct chan says:

  beb!thankz coz bg cth folio ni…
  pning pale aq na wt folio nie…td ckgu trg stu bnda xmsuk pale aq…dgr ckgu ckp wt aq mgntok de a…
  aduhai!byk gler bnde na kne wt…..
  huish!herm…
  redo je a weyh!

 692. jasila says:

  …thank u s0 much…….It was not so bad tis year folio..ahaks….

 693. baby says:

  thanks for your help, my folio are finish

 694. John says:

  god bless you….thank you very much…ill be dead if i dont have this contoh kerja kursus…

 695. whatever says:

  tenggggssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

 696. muzam says:

  thankss yaww !

 697. ad!b(3alfa3) says:

  Thanx!!Copy & Paste!!hahahaha +_+ !!!i from SMK Darul Ehsan,Selayang Baru!!!hihihihhi!!

 698. K-zim says:

  thx mate , i really appreciated it.

 699. nasya dan biela says:

  thakz……help us…..:)

 700. shan says:

  thank u very much..

 701. aisyah says:

  thankssssssssss
  sbab bg idea cm ne nk wt folio ni.
  moga blh brjaya pda msa akn dtg…
  gooooooddddddd luckkkkkkkk

 702. Maxwell boys says:

  thanks for sharing very much its much easier now ^^………….
  rock on…

 703. yakuza japan says:

  wau sangat membantu

 704. fadzli mashoor says:

  tq vry much for help me..heeeelppp

 705. Hanif says:

  thank q
  aku x tau ape lg nk cakap
  tapi
  time kasih bebanyak ye

 706. Fatin says:

  Terima kasih sgt2..
  Saya dah ketandusan idea tp dengan contoh kerja kursus geografi ini dapat membantu saya dalam menjayakan kajian ini..
  Thank you very much..

 707. pidot says:

  tq ! very much !!!!!
  hanya allah jua dapat membalas kamu semua !!!!
  tp for the useful information…
  from smk kepong

 708. alqashah says:

  thanks 4 the info..
  it helps me a lot 🙂

 709. muiz says:

  thanx ^^

 710. aadhura says:

  thanks very much this is so helpful

 711. hand says:

  thank you for help me in geografi !!

 712. AjiK says:

  Bnyk btul…penat nk salin….!

 713. syazani says:

  chanteklah,thx walaupun aq kn skola nie

 714. zati says:

  tma kseh bbanyak la yar..thnx

 715. ajan says:

  pergh!nseb bek ade bnda nie..tq very2 much 2 da one who did this!!

 716. Preety says:

  Wah wak ni bagus sangat lah ………terima kasih !!!!!!!!!!!!!! bnyk!!!!bnyk!!!!

 717. lakshana says:

  Thank you very much!!!!!!!!!!! You are the best friend and student…………………………….

 718. lakshana says:

  Thank you very much!!!!!!!!!!!! Yuo are the best friend i ever seen……….:)

 719. muassir says:

  bapak ag

 720. dieyn says:

  lengkap???

 721. syaza says:

  thx doh…

 722. fahmie says:

  knpa kmi dpt tjuK mgarsi…

 723. nazran says:

  thanks sebab membantu aku dalam membuat kerja kursus geo nie.trimas bnyakk2 dkt owg yg wt contoh folio nie

 724. Yenchin says:

  Terima Kasih ~ ..

 725. zombi says:

  trimas sbb tlng bg cnth nie

 726. violet says:

  thnks de….lps nie bwt yg sejarah lak….

 727. violet says:

  bguss,snng keje aku…x yh ssh2 nk prah ox…

 728. violet... says:

  bguss,snng keje aku…x yah ssh2 nk prh ox…

 729. kana says:

  i juz want 2 say 10q very much 2 this block provider…………….u did great job

 730. azmi says:

  thanx sebab saya boleh buat kerja kursus saya dgn mudah sekali…

 731. yan says:

  bnyak membantu ku..???
  hak3..??
  thanx..??

 732. akmal says:

  A.W.S.O.M.E,

 733. Eve says:

  thx a lot u really save me

 734. fara says:

  tengz a lot .
  dlu pk smpai nk pecah kpala .
  skrg ley r rilek cket .
  bnde ney mmg byk mmbntu .
  ^,^

 735. anzet says:

  thanks!!

 736. zaid says:

  trima kasih daun keladi krne sdiakn cth ini…………….

 737. yana says:

  alhamdulillah………………..trimas saya ucap kan thanksz bnyk2. prtlgn mu akan dikng all time. semoga allah memurahkan rejeki mu:)smkpbg prt. buntar

 738. hasif says:

  saya wakil kelas 3 aktif 2010 smk penghulu saad ucapkan terima kasih kat ckgu mamat .sempoiiiiiiiiiii

 739. Emily says:

  Wah!! Tahniah and Syabas!!!. Ianya sangat membantu..Thank you very2 much!!

 740. ain says:

  time ksih sbb bg cth kje kursus nie………..x la pning kpale nk bt…..time ksih byk

 741. tan says:

  ribuan terima kasih

 742. SMKPS says:

  to syahzanani = ada.. dua2 tajuk ada dalam blog sekolah saya nie… explore betul2…

 743. syahzanani says:

  Cikgu.. contoh kerja khusus migrasi dalaman xdak ka??

 744. adibah husin says:

  moga moga smk taman tasik dapat jadi macam smkps
  🙂

 745. KISHEN says:

  HI AQILAH BOLEH BERKENALAN??

 746. Hana Elyda bt Hashim says:

  TQ…Contoh yang bagus .Banyak membantu saya.
  Insya Allah ,terima kasih banyak-banyak ya!

 747. Hanif says:

  Terima kasih, contoh folio ini amat membantu 🙂

 748. lilieHie says:

  sapew yg bg cntoh krja kursus ni mmg baek punyer……………………..yahooooooo….skarang jga aq siapkn…!!!

 749. shudey says:

  thanx a lot:)such a good work…excellent kgt!

 750. vegram says:

  saya sakit kepala utk buat folio ini……………………………nasib baik ada contoh folio ini……………………………….

 751. azizul ariffin says:

  time kasih laaa….
  x yah susah2 nk wat folio

 752. prasana says:

  wow really helped alot…god bless penghulu saad…

 753. tasha says:

  hye..thankzz

 754. fatini smkak says:

  thanks a lot…bnde byk mbntu sye.

 755. capix says:

  thanks smk penghulu saad 4 teach me in this folio.!
  thanks 4 a lot!

 756. HY says:

  tq very much 4 your contoh your contoh projek help me n my friends alot tq very much =)

 757. fakhri semesti says:

  uit…….time kasih ek……..

 758. hak says:

  thax very much………………………….

 759. preavin says:

  thks a lot!!!!!!!!!!!!!!!

 760. ros says:

  thanx banyak2 ..
  now i can do my work ..
  huhu thanx .

 761. izzat says:

  hai,liyana,aini,fiza,nora,izzati,nabilahnjazmin…..

 762. hishanmohan says:

  banyak-2 terima kasih……………..
  semoga berjaya

 763. mukundan says:

  terima kasih cikgu……………….

 764. sya ingn mgucapkn tahniah kpada awak yang telah mberi panduan yg lbh bgus seperti niey…..tima kaci….good luck ar…….

 765. surean says:

  wa u all giv the cth lik that…..

 766. firdaus says:

  mnew tajuk migrasi penduduk

 767. nad says:

  sape yg nak tengok contoh nie..
  jgnlak tiru sebiji..
  edit ayat la kot…

 768. nad says:

  menarik dan memudahkan..

 769. meiz says:

  thnzxz….snang keja sket>>>=D

 770. ghaz nawi says:

  oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii dak da folio migarasi penduduk ka

 771. nasrull says:

  terima kasih banyak2 kerana memberi contoh yang lenkap..saya dapat buat folio ini dengan mudah..

 772. SMKPS says:

  to farahalya
  – sepatutnya buat dalam esei.. lagi bagus dan menepati syarat kerja kursus… ikut arahan cikgu awak nak buat macam mana.. saya punya tu hanya panduan je..

 773. fya funky girl says:

  salam…thnx coz bnde nie bnyk bntu sayep…..harap cg x mrh coz sayep bkn bdk scool nie…halalkan yep…

 774. arif SMK lembah keramat says:

  wow senang kerja saye terima kasih…

  wat folio dlm mase due hari je…

  gempak kot

 775. Jesh tha' Don..... says:

  Terima kasih….
  contoh yang baik dan lengkap….

 776. bes nyer dapat contoh senang skit keje…thanx for this web i veryyyyyyy like this web……….thanx you very..very muchhhhhhhhh………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 777. Pingback: Kerja Kursus Geografi PMR 2010 | BUMI GEMILANG 感 恩 惜 福

 778. Dijah says:

  terima kasih banyk2…………… :)(:

 779. Pingback: Geografi & Sejarah « 福 慧 吉 祥 SINAR GEMILANG

 780. rina says:

  help me /?????

 781. mimi says:

  bg la cmua info bwu thu nk bt cm niwe?????

 782. tharshini257 says:

  boleh ke tulis dalam point form???

 783. bdk baik says:

  ade x folio sejarah

 784. lonely person says:

  this contoh was so helpful…good…

 785. azlanrathy says:

  ngaCeH bebanYak ……

 786. ashraf94 says:

  copy paste je ! haha ,

  terimasssss

 787. ridhz a.k.a ridhzwan says:

  alhamdullilah… thanks a lot for posting contoh kerja kursus ney…
  hahaa
  ;]
  pertolongan anda amat dihargai…

 788. ridhz a.k.a ridhzwan says:

  alhamdullilah…
  thanks a lot for posting contoh kerja kursus ney…
  kerja last minit ney…
  hahaa
  ;]
  pertolongan anda amat dihargai…

 789. maryanne says:

  thank you so very much for the info, it has really helped me in my project! God bless 🙂

 790. rina says:

  thank you sir….i m from different school…but you help me alot

 791. farahalya says:

  salam..
  hehe saye lagi 🙂
  cikgu, saye nk tanye sket bleh?
  yg bhgian 8.3, 8.4 dan 8.5 dll yg cikgu buat ni,
  dikira dalam bentuk point ke esei?
  sbb dlm soalan kata nak dalam esei..
  jadi bahagian yg saye ‘tercopy’ (hehe) -> dapatan kajian
  tu dalam bentuk point ke esei?
  saye sgt confuse argghh 😦

 792. muassir says:

  OK ler..
  time kasih krana mmberikan pnduan…..

 793. manusia misteri says:

  yop,tima ksih……tapi nanti kantoi mampuih aq

 794. JEERY says:

  terema kasih banyak cikgu!

 795. JEERY says:

  terima kasih banyak cikgu utk menolong saya!

 796. maryam says:

  kepala sawit..
  haha

  anyway..terima kasih..

 797. SMKPS says:

  to zb=
  semoga dapat A

 798. ika says:

  tanks alot….alot…

 799. SMKPS says:

  to faiz.. ada cek betul2…

 800. nur hidayah says:

  thankz to SMK PENGHULU SAAD kerane telah membantu memberi sedikit maklumat!

 801. nur hidayah says:

  thankz to SMK PENGHULU SAAT kerane telah membantu memberi sedikit maklumat!

 802. kyla says:

  thanz a lot…coz bntu aq…
  thanz2…

 803. afya says:

  t.q,t afy tgh tiru j,,haha,,,spe nk knl2 call nom nie,0142232499,(pomwn)

 804. shafa wafa says:

  weyh2…jgn tiru bulat2..

  nnt kowg dpt markah rndah..

  gud luck2…

  hdup PMR 2010.

 805. Huie says:

  REALLY VERY THANKYOU!!!!!!!!
  My problems was solved for now, you helped us out! You helped many who’re facing projects problems.
  Thanks again!

 806. 10q cikgu i m 4rm another skul but i gain a good example.again 10q very much

 807. Huhuhu says:

  Thanx a lot!!I am FroM ScHoOl SMK Darul Ehsan,Selayang Baru.

 808. faiz says:

  salam.
  nak tnye.??
  bukan dulu ade borang soal selidik ke.??
  p’soalan yee.
  d manakah borang tersebut.!!

 809. CHIN TRIO says:

  Ty dude! nice helping!!!

 810. izzah says:

  thanks a lot k! really desperate coz slalu tangguhkn kerja. hehe. i’ve learn my lesson. thanks again.

 811. nan_mail says:

  loy

 812. jariesz says:

  thank q for the project its help me to complete my folio….i hope got more samples similar like tis….

 813. raj011 says:

  tq bro

 814. que kamal says:

  thanks kpd yg wat keje khusus ni ek……
  ya allah….alhamdulillah…….
  sesungguhnya,,,,engkau telah memudahkan hambamu ini dlm membuat kerja khusus geografi…….amiin…

 815. @+yyff says:

  thnk for the keje kursus…….

 816. Amirul Asraf says:

  really thank you!

 817. Farah Liyana says:

  Thankz a lot for this work,it helps me to accomplished my work ..even my geografi teacher allow us to copy from your blog but must change its ‘kawasan kajian’ to Presint 8,anyway thank for your great work..SAYONARA

  FROM STUDENT OF SMK PUTRAJAYA PRESINT 8(1),PUTRAJAYA,WILAYAH PERSEKUTUAN

 818. Joey says:

  LaWa lah! tHankS 4 sharing.. =)

 819. Ching says:

  kami perlu letak 20 keping borang soal selidik ke lampiran o??

 820. kami pelajar says:

  Saya ingin mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada anda kerana telah banyak menjimat kan masa kami semua. Maskan kerana telah memberikan contoh kerja kursus ini kepada kami yang berada di tingkatan 3 dan ini semua boleh memantapkn lg kerja kursus kami. Tidak lupa juga kepada guru Geografi saya yang telah banyak memberikan informasi bahawa ada contoh kerja kursus geografi tinggkatan 3 di sini…

  saya juga ingin mendoakn anda kerana telah banyak membantu kami…. sekian terima kasih…. muah…muah…muah….

 821. stillstanding says:

  well,
  thx 4 dis complete folio!
  may god always bless u!
  u r my angel!

  ganu kite

 822. Mikhail says:

  ceh , rajin tol bulldog sorang ni . opps budak ye. org nak berjaya usaha sendiri , baru tol

 823. epa,dayah,nadia n tirah 3ikhlas smk mak lagam(tesmal) says:

  kami polis.pye buat nie ea.kalau saya dapat tahu,saya ckp kat binjit bin ripin.knal x mu.awok mek nong oooo.a……..arap ckgu smua ambek perhatian.pye nak burek aku,tpon no nie.01996654783

 824. help needed boy! says:

  thanks, susah nak jumpa orang baik kat zaman ni! Tq kerana menolong and nak tanya sikit, ada post untuk folio sejarah tingkatan 3 2010 x?

 825. art says:

  thnx yea..

 826. vania says:

  thanks very much…….may god bless u alwis……hapi n smile alwis……………..once again thanks…….

 827. zb:) says:

  cikgu, trima kasih 🙂 saya dri MRSM Batu Pahat.

 828. SMKPS says:

  thanks alyana….

 829. u are damn says:

  BINGO !!! thx 4 da kerja kursus…skrang aq dah sep n bleh antaq……. tq very muchh!!!!!

 830. danial says:

  thnk you so muchhhh , you the best dude !

 831. zakum says:

  ty no need waste my time

 832. fara says:

  huhuhu…… thnkiu!

 833. aini says:

  npe aq nye tjok laen neh??ngeeee

 834. DESY857 says:

  A’ah ia byk mmbntu sy.Sy pown nk minx tlg psal folio sj.Folio kli ni mmg ssh ar.Blh azah tlg sy…

 835. alyana says:

  assalamualaikum w.b.t, terima kasih byk2 ye kat ckgu. sye doakan mudah2an ckgu akn sntiase brda d bwh payung rahmatNYA. doakan kjayaan kami, plajar2 tingakatan 3 PMR 2010 ye ckgu. sy dr SMKA JB. =)

 836. nurul says:

  thanx 4 d in4mation..tp ckgu dh wrning awl2..no printed or copy 100% coz ckgu dh ad smue copy krje kursus dr internet..hahaha..anyway thanx again..

 837. ice kacang says:

  terima kasih banyak banyak

 838. ice kacang says:

  terima kasih banyak banyak ya…..
  terima kasih

 839. geet says:

  this helped a lot..thanks a bunch

 840. shafinah foo says:

  tq,x payah susah2 bt sendri

 841. maryam khalilah mat says:

  boleh bagi contoh kerja kursus kemahiran hidup bersepadu pilihan 4 pmr 2010..tolonglah…saya tak faham nak buat mcm mane..

 842. boboy.. says:

  apa ne bay…????
  hehe ble join ka??

 843. -nurin kota- says:

  thanks 4 the information about folio kje krsus ny….
  dpt r bnde ny mmbntu saya 4 wt kje krsus ny…
  tjok dye pon srupa…
  isi yang cg sy bg pon sme cm ny jgk..
  bnde ny bley djdkn pndua…
  good luck):::

 844. Fithri (SMKP, Seremban) says:

  Oh, ni kira macam trap lah ye
  Bagus2 😀
  Ok terima kasih Cikgu, InsyAllah saya akan sampaikan salam Cikgu tu ya :p
  Assalamualaikum.

 845. tia95 says:

  cool giler….contoh karangan ney!!!!lw aq wt,confirm dapat A+ punyerx tp x bley tiru 100%….kna ambk 50% jerx!!!!!!!!!!!!thanks bcoz give me some goooooooooooood idea…………………..

 846. kirthy jiv says:

  Hmm thanks yah got lotsa of information…..this info help me alot….thanks fren……

 847. sean yap says:

  thx a lot^^

 848. Oy3n says:

  TQ..La Banyak2 Coz Tu la…..Ok La

 849. slm..thanks…snang ckit nk wt keje…trimas3
  😉

 850. kylaa kill says:

  THX A LOT YAA,,TO WHO HD CREATE DIS BLOG..MY XPLODED BRAIN ALREADY RCOVERED AS NORMAL..HUU WT A RELIEVED !THX AGAIN FROM ME(SMKPG3)..

 851. SMKPS says:

  to fitri = bagus cadangan tu.. memang betul… tapi saya buat nie hanya sekadar contoh.. saya tak boleh buat terlalu lengkap dan detail walaupun sebenarnya apa yg saya dah buat nie sangat lengkap utk memberi panduan kepada pelajar2 dlm menyiapkan KGT ini.. teruskan usah awak. SAMPAIKAN salam saya kepada guru awak ..

 852. Farah Liyana says:

  Thanks cikgu,saya dr putrajaya ..terima kasih sbb apa yang dipaparkan di sini banyak membantu saya dalam membuat kerja khusus geo (kitar semula) pd tahun ini..sekian,wassalam..

 853. Fithri (SMKP, Seremban) says:

  Oh Cikgu, saya nak tambah.
  Cikgu geo saya kata bahagian langkah2/cadangan harus/wajib ada ayat ni, “Saya mencadangkan…”
  Cikgu saya berkata dengan sangat serius!! Saya terpaksa bagitau Cikgu XD Harap maklum.
  Kawan-kawan sekalian cubalah berusaha menyiapkan KGT ni, saya rasa ni tajuk yang paling senang pernah diberi XD Next time xde de nak senang2 cam nieh XD

 854. adilah says:

  hye!!thx bab bg cnth krja kursus nie..
  easy keje aq..hehe
  from smkdtho

 855. Tiffiny says:

  thank Q very much this kerja kursus is very helping me ^^

 856. shalini paniselvam says:

  10q very much teacher……ur example so useful 4 me!

 857. SMKPS says:

  to vivi = ur welcome… good luck for your PMR..

 858. Zala Wajik says:

  rasa macam bulan jatuh ke riba!

  thank you very much 🙂

 859. Ma_die says:

  Tq r SMK penghulusaad….
  coz, da memudahkan aq nyer kerja kursus…
  Ley aq uat rujkan…
  TAPI!!!!
  ckg aq x bagi nak amik bulat2 kat cnie…..
  T_T…

 860. fazril99 says:

  thnx for this man
  really helpful

 861. wanie :) says:

  uixx , mekaseh memnyk . wahhh , senang ckit na wat folio nie , law ta . huh !! tengss ya 😀 from smkconvent beepee !

 862. pinkyme says:

  thanx a lot 4 dis info..it makes my work become more easier..asking 4 dis blogger permission 2 copy n paste dis work..btw..thanx a lot ya…im soooo greatful..:-)

 863. carmen says:

  thx for the info! it really helped me a lot in this project!!! do u have contoh kejar kursus tentang sejarah pmr 2010??

 864. ViVi says:

  Thank you soo much!! it has been a great help to my project! i had totally no idea at all how to do it at first. im doing the exacts topic, although i received my information i didnt have any idea how to go abput other stuffs like the pendahuluan, objektif kajian and so on. your example has been a huge help and i would really like to thank you for it! God Bless You!!

 865. SMKPS says:

  TO DESY = BAGUSLAH KALAU IA DAPAT MEMBANTU KAMU…

 866. azah130995 says:

  eh 4 folio sej x de ke??? pleazzzz…ah.. ngah tdesak ni satu ap pon x de..anything can help email kat azah130995@yahoo.com… TQ..

 867. DESY says:

  SY BDK IPOH.THANX BYK2 BAB FOLIO NI BYK MMBNTU SY. MMG MMPNYAI CONTOH SPERTI YG SY MAHU.TQ ALOT. BDK SKLH RAJA PEREMPUAN IPOH.

 868. Maryam says:

  Terima kasih Cikgu.
  smks7

 869. suren mw79 says:

  hi guy god luck in ur prm………..

 870. fatin says:

  thanks a lotsss 4 ur imformation!!!!

 871. najiha says:

  hi..thanks ye…bagi contoh nie….senang kerja saya…saya x pandai sgt buat nie…tapi thanks yer….heheheh

 872. Jannah says:

  thank you very much……your informations are really useful to all PMR candidates…..

 873. Een says:

  Thank you for such useful information. Now I get the whole idea of this kerja kursus. Thanks a lot.
  Much love ❤

 874. SMKPS says:

  to kanasai = jangan cakap begitu pada guru awak.. tak baik.. minta ampun pada dia nanti..

 875. Jeshua says:

  Tahniah dan Syabas atas kejayaan yang anda berikan maklumat kepada kami. Saya rasa bersyukur atas kerjasama anda yang sangat menarikkan perhatian saya. Saya harap anda akan jadi seorang yang berjaya dan tidak mudah putus asa. ‘KEEP UP THE GOOD WORK’.

 876. danson says:

  Thx for upload tis!!^^

 877. nur shuhaila says:

  thank coz tlg shu….pe2 pun thankz sgt2

 878. Sekolah Sri Bodoh(Sedaya) says:

  thanks a lot ….. not like our stupid teacher … macam bodoh,…. selalu tak tentu arah…. macam terancat akal

 879. azi says:

  bagos ar laman web ni

 880. fzaqk says:

  Thanx bebanyak.

 881. r@$#!D says:

  wei tiru jewk arh… ikut cakap aq budak sbp niey.. niey arh rahsia kejayaan kteorang……haha

 882. azmin zainuddin says:

  weyh !!! …
  buat sndri ah..
  jgn malas copy paste je..haha

 883. SMKPS says:

  darlinz = saya cikgu…

 884. leena-k says:

  tx bebanyak!!! hope dpt ag helping cmnie mudah keje..
  doakn mudh keje
  lastly, thaNks

 885. firdaus says:

  time kasih pada semua warga smkps…………..

 886. Darlinz_sabahan says:

  assalamualaikum ye fwenz cuz sudi kongsi ilmu awk.. huhu…
  ringan beben sy… he3… makaseh ya?? if have a time jgn lupa Add YM sy ya?? insyirrah_nuraiman@yahoo.com… bukan pe, kot2 satu hari nnti ada prkara yg kita ley kongsi… ‘Pelajaran’

 887. ama ssa says:

  thanx a lot ya…!!!!
  i’m so…thanx full 2 u school….
  u infrmation…was so…
  good..
  n…
  easy for me..2 do my work!!!!
  thanx…!!!!
  hpe..all pmr cndidtes thiz year…
  would get the best result!!!
  mke our prents proud with us k…
  CAIYYOOKK2!!!
  daaa…..

 888. syahiran_afieff says:

  thnx for the example.. sng sikit keje.. hehe..

 889. Aqeem Ec says:

  thanks a lot for da information..

 890. ajeb says:

  tima kaseh smkps!!!ni byk membantu sya,..

 891. tq very much la sbb krg dh bt folio ni.sebijik mcm ckgu kite org nak.
  TTERRIMA KAAAAASEEEEEEEHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 892. anismedusa says:

  alhamdulillah. senang keje siket. tak pyah nak pecah kpale otak pikir. ^_^

 893. aku Daniel says:

  trimas br0..snang ckit ak nak wat keje..trimas trimas trimas trimas dan terima kasih!!

 894. kishen ram says:

  bolehkah di sesuatu kawasan kajian itu ,saya menghuraikan 3 jenis tanih cth- aluvium unt tanaman padi,laterit-unt tanaman kelapa sawit dan getah,tanih beralun untuk penempatan penduduk kampung di kaki bukit.

  terima kasih unt segala maklumat.

 895. julia_95 says:

  salam..
  alhamdullillah…….
  nseb bek rjen na surfing mlm nieyh..
  esok blek ostel tader r pnin pale na piki sal keje kusus nieyh…
  thanx 4 da nformation…..
  gud luck pmr 2 all cndidates…

 896. julia_95 says:

  alhamdulillah…….
  thanx 2 da blogger………
  seb bek rjen na surfing ary nyh…
  ta pening pale na blek ostel esok…
  lpang aty……..hehhe2….

 897. Ghost says:

  thank for your information which lighter my burden

 898. am ensome says:

  thnx coz ad cntoh sdiakn krja kursus……
  🙂

 899. LeeyakOreanLOver says:

  jap… nape peta aliran proses kitar semula x der?

 900. LeeyakOreanLOver says:

  alhamdulillah ….
  thanx gler pde semua warga SMKPS…
  senang skit nk wat keje… hehe

 901. BRADER MIE says:

  terima kasih bnyk2 makin senang keje..
  xdew contoh nk wat folio sejarah kurw???

 902. smk putrajaya says:

  baguslah….senang skit nk buat keje,,copy paste suda siap

 903. eka says:

  cikgu , yg bhn grfik tu nk cite sal ape ?
  cbe cite ckit . !

 904. nisa bdak sabah says:

  thanx so much….!

 905. princess says:

  walaweiii time kaceh …. berbaloi jgak aq jumpe x dek r… aq dok pening dok pikir hahahaha i luv u r….

 906. noriana hamid says:

  tQ byk2 coz dh bg contoh yg terbaek larh..biarpn dr srwak,mmg mudh tok edt…THANK YOU SO MUCH

 907. aiman says:

  oh..aihamdulillah, senang sikit aku nak buat keje folio geografi,thx

 908. amani says:

  thanks

 909. smk dr burhanuddin,taiping says:

  thankz

 910. fiqa says:

  tq..coz da buat cnth kerja kurss nie..syg awk!!!sng la kje sye nty

 911. myra says:

  i luv u la cmnie
  thnk erk

 912. syafiqah izzati says:

  thanx smkps . contoh yg dberkan amat baek . dapat mrngkn kerja kami

 913. peedod says:

  really useful

 914. SMKPS says:

  to sofie = ubah ikut kesesuaian tempat kajian anda…

 915. SMKPS says:

  jangan la tiru bulat2… ubah ikut kesesuaian tempat kajian kamu.. semoga berjaya..

 916. sofie says:

  tahnked god n thank you so much.mmg bnyk sgt membantu.actully nk tnye ths folio kn 4 pmr x pe ke same.maksud sye ayat die….semoga maju jaya smkps =)

 917. ety says:

  thankz a lot,,

 918. muHd SyaZwaN!! says:

  web folio sejarah ade x?? sejarah tentang perayaan kaum di malaysia ?? ade x?? ade x??

 919. SMKPS says:

  hahaha.. bersukurlah kamu wahai ctna..

 920. ctna says:

  saya sangat bahagia sekali . terima kasih kerana membuat contoh folio geografi . ;)) .

 921. Frederickson says:

  Terima kasih kerana panduan ini telah memudahkan kerja saya

 922. ritsu says:

  YEAH!!!! arigatou gozaimasu ….

 923. lady gaga says:

  thanks q so much kepada sesiapa yang menyediakan contoh kerja kursus geo ini……………..muahhhhhhh

 924. Akmal95 says:

  Ini lah yang terbaik !

 925. izaty(SMK tun sh rOdziah a/s kedah) says:

  thnx sO much yErw,,cOz mmbn2…..

 926. SMKPS says:

  to Ain = insya Allah…

 927. AIN MAHSURI says:

  terima kasih sgt2 kat sape yg wat cnth keje kusus ni…..
  contoh ni konfem dpt full mark ker?he3… juz asking…
  well…papepom..thanks…

 928. hafizi says:

  bagossssssssssssssssssss

 929. alex says:

  THANK YOU VERY MUCH MY FRIEND.I LOVE U VERY MUCH…………..

 930. leave me alone says:

  thank you a lot !

 931. multinadia123 says:

  thank you soooooooo much!arigato nie!!

 932. Priya says:

  thnxxx

 933. nor says:

  salam……..syukur……tq krn kongsi ngan kita org contoh keja kursus ini…….tq banyak2

 934. EWAN_SMK SYED AHMAD PERLIS says:

  BGOZ …. INI DPT MEMBNTU AKU …..
  KAU PLING HEBAT ….

 935. Benjamin says:

  dun write so many comment later this page will not be avaliable.. then kkg die… ><

 936. syid says:

  Benarkan sya mengambil isi

 937. syid says:

  assalmualaikum,moga2 mendapat keberkatan dari ALLAH.

 938. liyaa says:

  thanks eh

 939. jay_eira says:

  fuyooooo… tq so much!!! love u la..

 940. NURNADIA says:

  TERIMA KASIH!!!!!!!KALAU KENAL DAH LAMA BAGI KISS…DAH SELESAIKAN BANYAK PROBS

 941. smk tai says:

  contoh yg sngat100 bgoz…
  tq tea…

 942. khairul says:

  tq ar…
  snang nk wat kje nnti…

 943. jo8078 says:

  thank for this informatian

 944. anything.. says:

  mmg bgos buat nieh.. 🙂

 945. el- nino n el- nina says:

  tq very much coz bg keje kite owg jd sng
  cam tau2 je kite owg bz huhuhu……………
  taon dpn lau ada folio ag wat r sample ag heheheh……
  sy doa kan awk berjaya dlm pmr…..
  BYEBYE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 946. siakap says:

  bgozz arrr korunk nie…………………
  t q so much…………..

 947. dayen says:

  hey sir 😉
  tengs fu dis example of keje kursus,
  seriously, it is very awesome!
  bydeway, example fu keje kursus sejara tadew?
  if coming soon , around ble eh? tq.

 948. sura says:

  kerja krusus ini peninglah nasib baik contoh ada…………………… saya relax sikit…………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 949. TAMU says:

  Terima kasih contoh kerja krusus yang baik.Saya harap anda akan memberi banyak contoh kerja krusus pada tahun akan datang.Saya juga harap anda akan beri contoh bagaimana untuk membuat jadual dan carta pai.

 950. VIJAY says:

  THIS IS COOL…………………I HOPE YOU GIVE MORE EXE……………………………………………..TQ

 951. SMKPS says:

  ikram = usaha tangga kejayaan… jangan cepat mengalah.. saya dah buatkan contoh utk semua pelajar geografi PMR 2010.. gunakan bahan ini sebaik mungkin

  MOHD KHAMSULDIN BIN ABDUL WAHAB
  GURU CEMERLANG GEOGRAFI
  SMK PENGHULU SAAT…

 952. ikram95@kopu says:

  kjer kursus ta0n ni mmg pling susah yang prnah ak jmpa…!!!!!!!!!!!!! waaaaaaaaaaa……………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 953. amira says:

  TQ….for give me the example how to and the idea also…

 954. XweienX says:

  OWH YEAH!!!! YOU ARE A-W-E-S-O-M-E!!!! THANKS BANYAK BANYAK!!

 955. kulim kedah says:

  ak dri kolah len ambik ilham kt keje kss nie!mintak maap!!!!!!

 956. misteri says:

  bang sejarah punya ade x………?

 957. eka says:

  ckgu yg bhn grafk uhh kan kne wat due . !
  kne cite sal mende yg sme ker ??
  erm , n wat psal per kt graf uhh . ?
  xphm daa . !! )=

 958. YourDad says:

  salam…
  erm…
  mmang bgos…
  x yah susah2 nk crik….
  tp…
  xde buat contoh folio sejarah ke….hehehe
  GOOD LUCK!!!

 959. SMKPS says:

  sama2.. gunakan sebaik mungkin,,,,

 960. muhammad kamal hasan says:

  terima kasih kepada warga sekolah menengah kebangsaan penghulu saas kerana menuploadkan folio geo di atas senang sikit hati saya apabila waktu waktu akhir ini

 961. jiena says:

  thanks..bleh buat contoh nie..

 962. JoHnKuBoR Ninerz Shah Alam says:

  style spe wat sume ni? copy paste sume settle !!!

 963. fen-d says:

  hye…
  ermm b0leh x tlg sediakan c0nt0h kerja kursusu untuk sejarah???
  harap dapat men0long….

 964. saiful says:

  assalamualaikum….ngoh wt pe semue????

 965. segoy says:

  thank u very much

 966. saiful says:

  thankzzz….

 967. imran says:

  thankz for give me idea and example for finishing my folio

 968. ~taki~ says:

  thnk.!!!!!!!!!!!!……… bleh buat folio sejarah x ….he he he he

 969. liyana says:

  time kaceh soooo much..

 970. a_bazli says:

  you just too………. kind
  sape ade folio sejarah tolonglah kongsi

 971. SMKPS says:

  terima kasih .. kita nak permudahkan kerja pelajar…

 972. SMKPS says:

  to farahalya = sebenarnya tiada masalah.. tapi.. bergantung kepada guru awak.. kalau dia setuju boleh aje,,,

 973. mohana says:

  thank u soo much

 974. nurnash says:

  Tahniah dan terima kasih banyak-banyak. Satu usaha yang baik, moga jadi contoh kepada guru-guru lain agar lebih proaktif. Moga diberkati dan memberi manfaat kepada calo-calon PMR 2010.

 975. nurnash says:

  Tahniah, satu usaha yang baik dan patut dijadikan contoh kepada guru-guru lain agar lebih proaktif. Moga usaha ini diberkati dan memberi manfaat kepada calon-calon PMR 2010. T.kasih.

 976. farahalya says:

  salam.
  cikgu, kalau folio geografi nie saye nak buat allignment die – landscape (instead of potrait yang student slalu wat)
  boleh x?
  saya ingat nk wat ‘kelainan’ sket lah cikgu
  heheheheh 🙂

 977. yaya95 says:

  salam..
  cikgu,saye nk tanye sket,
  folio ni kalau buat allignment die – landscape instead of potrait (yg people usually do)
  dibenarkan ke tak??
  saya nk buat sdikit kelainan lah
  ahahaah 🙂

 978. lyn says:

  thnx a lot…. 🙂

 979. hui shi says:

  TQ ^.^
  TERIMA KASIH
  KAMSAHAMIDA=.=

 980. KORANG NI MLS…SUME CKGU NK AJARKN..
  cuba lah cari sendiri…xpaham la..apelah….
  ape yg korang blaja slame nie….!!!!
  lemah btol…

 981. ct scha says:

  thankz,
  gempak la sek nie
  heheheheheh…

 982. faizah says:

  salam..,, time kaseh byk2..,,

 983. wana says:

  terima kasih ……………..
  kalau x xsiap kerja saya.

 984. SMKPS says:

  sama2 semua…

 985. danial says:

  hasil kajian nk kene buat ke???

 986. Amirul Asraf says:

  terima kasih..

 987. Erika says:

  thanks for that, it helps me a lot 😀 “The city of LA, appreciate your help.”

 988. Ahmad Asraf says:

  Terima kasih..

 989. SMKPS says:

  amir = gunakan bahasa yg sopan dgn saya…

 990. putri says:

  tengs sbb bg panduan ferr make kursus folio geografi =)

 991. Aizatsenawang Seremban says:

  Terima kasih ….byk byk….

 992. amir......... says:

  thank`s bro……………….
  lu dah bgi wa byk ilham………..k take care.

 993. SMKPS says:

  bersyukurlah…

 994. wan smkdas says:

  terima kasih banyak banyak kepada yang telah menyediakan kemudahan ini.

 995. SMKPS says:

  to anis = sama2.. all the best,,,

 996. SMKPS says:

  azam = bersyukurlah…

 997. SMKPS says:

  to farah = insya Allah awak pasti akan berjaya…

 998. SMKPS says:

  to oscar =
  1) kaedah kajian = cara yg awak gunakan utk mendapatkan hasil sesuatu kajian..
  2) lampiran = bahan bukti selepas awak melaksanakan kerja kursus nie… cth : borang soal selidik, salinan surat kerja kursus.. (minta pada guru)

 999. SMKPS says:

  to wawa.. ubah2 la sikit ikut kesesuaian tempat kajian awak…

 1000. Oscar says:

  er saya tidak faham itu kaedah kajian dan lampiran apa maksudnya?adakah itu kita harus cari sendiri?

 1001. farah semestu says:

  trime ksih ats mklumat yg diberikan..
  dpt meringankn sikit kerje sy..
  doa kan sy berjaye dlm pmr

 1002. wawa says:

  tq sgt..leh tru 100% la cm ni..huhu

 1003. azam says:

  thanks gler tau .kalo x kerja folio aku x siap lagi

 1004. tengku says:

  thanx a lot..tpi boleh tahu x mcm mne contoh bukti(temu bual/soal selidik) sperti yg dinyatakan dlm senarai kndungan (no.10).

 1005. suha.... says:

  alhamdulilah xpya r sy nk pening2kn kpla nk wt folio geo nie sbb dh ad conth nk wt mcm mna amin!!!

 1006. sara smkbl says:

  naseb baek jumpe laman web ni …..
  kalo x kusut pale aku !!!
  time kasih bnyk2 …….

 1007. anis says:

  Terima kasih cikgu blh la saye wat sebagai rujukan untuk menyiapkan kerja khursus ni

 1008. shamex says:

  thanx for someone who insert this information..

 1009. SMKPS says:

  GUNAKAN SEBAIK MUNGKIN…

 1010. Zarif SMKTM says:

  wow…..you really are useful….hahahahha..thanx..

 1011. ASD says:

  TQ SBAB WUJUDKAN CONTOH

 1012. Aniq says:

  terima kasih banyak2 ^^, ringan skit kerja

 1013. loliot says:

  wow…thanx a lot…….

 1014. SMKPS says:

  to nasya = TAHNIAH…

 1015. aqilah says:

  x de cnth kerje kursus tajuk migrasi pnduduk ke cikgu?saya bukan pelajar sekolah ni.tapi saya harap cikgu dapat masukan contoh kerja kursus migrasi penduduk.assalamualaikum

 1016. eka says:

  dlm point pon ble ? yeaa , sng kje . ! taa pyah pkir ayat . ! hee 🙂 thx a lot . .

 1017. nasya rosmady says:

  bersyukur sgt2 terjumpa laman web yg berguna nie.. at least membantu kepala otak sy yg tgh serabut nk wat folio nieyhh.. terima kasih bnyk2..

 1018. SMKPS says:

  to mimi = silakan.. gunakan sebaik mungkin..

 1019. SMKPS says:

  to affiq = doakan pelajar smkps berjaya…

 1020. SMKPS says:

  to myiz = bersyukur dengan apa yg ada…

 1021. chai shu wan says:

  good!!!!haha!!!!

 1022. danial says:

  thanx alot……:)

 1023. myiz says:

  thanks…… tp len kali wat tuk sej skali
  sng kje ak … hehe

 1024. affiq says:

  terima kasih byk kat sekolah SMKPS .
  krn byk membantu saya menyiapkan folio geo ini .
  harap contoh folio sejarah pmr 2010 ada .

 1025. echa says:

  syukran,,syukran ana banyak tima kasih sama anta krn mengubati pnykit kpala ana….

 1026. mimi says:

  TQ…maap sayer bkn dari sklh nie tp sayer ambik kerja kursus ini sebagai contoh.saya arap tuan mengizinkan saya!!!!

 1027. arjun says:

  thanks a lot!!!!!

 1028. fahmi_kayu says:

  akhirnya…………….
  takx

 1029. AKMAL(fidodido) says:

  thank….senang kejer..

 1030. AKMAL(fidodido) says:

  than…senang keje…

 1031. AKMAL(fidodido) says:

  thank..senang kejer

 1032. muHd SyaZwaN!! says:

  skmps boleh!!!

 1033. muHd SyaZwaN!! says:

  wan da doakan da semoge smkps trus success!!
  amin yarabballalamin!!

 1034. SMKPS says:

  nazrul = tak susah jika kita ada keyakinan dan usaha yang kuat untuk melaksanakannya.. Insya Allah awak akan berjaya…

 1035. SMKPS says:

  to eka = dalam bentuk poin pun boleh atau nombor 1,2, 3 dan seterusnya..

 1036. Nazrul says:

  mula2 sye ingat keje kursus ini susah sangat tp sekarang saya dah faham apa yang diperlukan untuk menghasilkan 1 kerja kursus yang bermutu….
  Tahniah dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada SMKPS serta Mohd Khamsuldin Bin Abdul Wahab kerana menyediakan contoh ini…

 1037. eka says:

  erm,cikgu nak tnye lau objktif kjian uhh kne uat dlm prnggn atau dlm point jerw . ? coz saia mls laa nak uat dalam bntuk prnggan . !

 1038. kej langit says:

  aku tabik kat ko,budak2 aku suka gila dgn contoh ko buat,ada yg copy terus…anyway aku tau ko skrg sdg exam,didoakan ko & mem lulus dgn flying colours.TQ

 1039. roshyen says:

  mana tajuk migrasi penduduk???

 1040. SMKPS says:

  jangan suka sangat..

 1041. redviolet says:

  tenkiu coz bg cntoh ni.
  memula 2 memang png gler nak wat.
  skunk snang r ckit dah ada contoh.
  tenkiu9!!!
  hahaha

 1042. ..lamp says:

  HEY THANK YOU SO MUCH WEIH …. trima kasih =DD eh cikgu kalo ade masa lapang tlg post-kan folio sejarah juga , aq xtau cam ne nk buat ni ..

 1043. SMKPS says:

  mudah2an dapat A

 1044. Spyrotd says:

  Thanks alot!!! i will surely get full mark for dis now !

 1045. SMKPS says:

  sukanya awak syazwan.,.. gunakan sebaik2nya…

 1046. SMKPS says:

  to mel
  sama2… all the best…

 1047. SMKPS says:

  to shamel =
  boleh juga…. asalkan sesuaia dengan tajuk

 1048. kalau print peta dari google map boleh tak?

 1049. SMKPS says:

  bersyukurlah kamu semua….. doakan SMKPS terus success…

 1050. mel says:

  tengs sgat222222………sy da ambil sbgai pnduan….

 1051. syahirah says:

  thanx

 1052. muHd SyaZwaN!! says:

  waaa!!!
  bgus larh web nie!!!
  sngt bgus!!
  thanks gilerk!!!
  thanks bayak2!!
  huhuhu!!!
  thanks kpd sape yg buat web nie!!

 1053. anis says:

  senang nk but keje..thanx.

 1054. Taniap says:

  boleh bagi peta minda and carta aliran

 1055. azizul says:

  thanks a lot

 1056. safwan says:

  terima kasih……

 1057. SMKPS says:

  maaf saya tak mengajar sejarah lagi///

 1058. SMKPS says:

  jadikan ia contoh yang terbaik..//

 1059. blablabla says:

  eh bole tiru kan??? x kantoi dgn ppd kan?

 1060. afisy says:

  tanges a lot!!!

 1061. annkee says:

  wow~~
  thanks very much~~

  TQ , TQ !!!

 1062. Steven says:

  bagus ada blog ini dapat siap kerja dgn cepat dan tepat

 1063. muziq says:

  tq r..
  sejarah xde ke??

 1064. SMKPS says:

  to aiman

  terima kasih di atas doa awak itu. biasanya soal selidik memerlukan responden seramai 20 orang (minima)… lebih pun ok.. tapi cukuplah utk 20 org. tak pening nanti awak nak buat kajian ni nanti…

 1065. aiman says:

  terima kasih banyak- banyak kepada cikgu. semoga allah memberi balasan yang setimpal dengan apa yang cikgu lakukan. cikgu selalunya soal selidik memerlukan beberapa orang?

 1066. SMKPS says:

  to adea
  waalaikumsalam.. saya adalah pentaksir Kerja Kursus..
  betul apa yang ckgu awak cakapkan tu.. saya hanya buat PANDUAN dan bukannya menghasilkan 1 kerja kursus yang terlalu lengkap..
  kamu boleh bina dengan menggunakan idea sendiri.. tetapi sebenarnya rumusan tidak perlu terlalu panjang… selitkan unsur patriotisme dan kaitkan sedikit dgn objektif kajian,.. all the best buat awak,,

 1067. adea says:

  assalamualaikum,,
  time lasih pd ckgu psl wat cntoh keja ksus ni..
  skurang2 nye sy ada idea utk wat kk tu..
  tp ckgu geo sy ckp, dlm rumusan kena buat ringkasan dari awal kita wat keja ksus smpai akhir, n wat nilai patriotik.. tp ckgu wat rmusan skit je?
  cmne tu? kalau sy ikut apa yg ckgu buat, sy bole dpt mrkah pnuh x? tq

 1068. SMKPS says:

  to fahmi
  mestilah penuh… tengok la sape yg buat…

 1069. bdk smkab says:

  tq for your information

 1070. Fahmi says:

  Adakah contoh kerja kursus ini blh mendpt markah penuh?

 1071. SMKPS says:

  to amm
  soal selidik kena buat untuk awak lukis carta pai atau jadual yg sesuai

 1072. amm says:

  first, saye nak ucap jutaan terima kasih atas panduan LENGKAP ni. hanya Allah yang dapat membalas segale-galenye.

  then, nak tanye yang bahagian lampiran tu. em, mesti letak borang soal selidik ke? boleh tak kalau tukarkan borang soal selidik dengan borang temu bual? atau bual kedua-dua borang tersebut?

 1073. SMKPS says:

  seronok la awak ye….

 1074. C.A.R says:

  Thank You so much!!! It’s a really good job!

 1075. SMKPS says:

  wah.. dah HAFAL ye formula tu.. hehe

 1076. zul says:

  cikgu mamat…saya pelajar smkdse…
  terima kasih pasal ceramah teknik menjawab tadi….
  cik,jumaat,ikut,isteri,masuk,bilik….HAHAHA

 1077. SMKPS says:

  wah.. macam gitu sekali… thanks la..

 1078. SMKPS says:

  teruskan usaha…..

 1079. eka says:

  saia mmg guest ttp at cnieyh , ! haaha :))))

 1080. rosza says:

  thanks ya for this.. it helps me a lot…
  thank you!

 1081. ShiTTer AI™ says: