CONTOH PANDUAN KERJA KURSUS GEOGRAFI PMR 2012

Oleh : Mohd Khamsuldin Bin Abdul Wahab

SMKPS – Salam 1 Malaysia. Disini saya sertakan contoh panduan menulis kerja kursus Geografi PMR 2012 untuk Tajuk Kedua iaitu “Perniagaan Runcit Pasar Minggu di Pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor”. Semoga dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk menghasilkan satu kajian yang lebih lengkap dan sempurna.

(Nombor 1) TAJUK :

PERNIAGAAN RUNCIT PASAR MINGGU

DI  PEKAN PT SULONG, BATU PAHAT JOHOR

NAMA                       : _________________________________

KELAS                      : _________________________________

SEKOLAH                : _________________________________

NAMA GURU           : _________________________________

TARIKH HANTAR   : _________________________________

(Nombor 2) SENARAI KANDUNGAN

     TAJUK                                                                                         HALAMAN

1)      Penghargaan
2)      Pendahuluan
3)      Objektif Kajian
4)      Kawasan Kajian
5)      Kaedah Kajian
6)      Dapatan Kajian
7)      Rumusan
8)      Lampiran
9)      Rujukan
10)    Bukti ( borang soal selidik, tembu bual dan surat-surat yang  berkaitan )

(Nombor 3) PENGHARGAAN

1) Kepada Pengetua SMK Penghulu Saat kerana telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kerja kursus ini.
2) En. ____________________ iaitu guru Geografi saya yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat sepanjang kajian ini dijalankan.
3) Kepada kedua ibu bapa  saya iaitu (nama bapa dan nama ibu) yang memberikan sokongan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkan kerja kursus ini.

 

(Nombor 4) PENDAHULUAN

1)  Saya telah memilih untuk membuat tajuk kajian tentang perniagaan runcit iaitu pasar minggu yang  diadakan  pada setiap hari sabtu di Pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor.
2)  Saya pilih tajuk ini kerana ________________________________
3) Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja kursus ini ialah bermula bulan ________________________________

(Nombor 5) OBJEKTIF KAJIAN

Objektif Kajian yang dijalankan ialah supaya pelajar dapat :-

1)      Mendefinisikan konsep dan jenis perniagaan runcit di pasar minggu pekan Parit Sulong.
2)      Menghuraikan dan menjelaskan kepentingan perniagaan runcit di pekan Parit Sulong.
3)      Menghuraikan dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit  di pekan Parit Sulong.
4)      Menghuraikan kesan negatif perniagaan runcit di pekan Parit Sulong.
5)      Mencadangkan langkah untuk mengurangkan kesan kesan negatif perniagaan runcit di pekan Parit Sulong.
6)      Memupuk nilai mencintai alam sekitar dan meningkatkan semangat bekerjasama untuk mengatasi masalah kesan negatif perniagaan runcit di pekan Parit Sulong.

(Nombor 6) KAWASAN KAJIAN

1)  Kajian ini telah dijalankan di pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor.
2)  Pasar minggu ini diadakan pada setiap hari sabtu bermula 7.00 pagi hingga 1.00 petang. Pelbagai barangan dijual seperti ________________________________
3) Lokasi pasar minggu ini  ialah di pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor
4) Pekan Parit Sulong ini mempunyai bentuk muka bumi _____________. Pekerjaan utama penduduk ialah dalam sektor _________ dan sesetengahnya _____________
5) Lokasi kawasan kajian ini terletak kira-kira ____ kilometer dari Bandar Batu Pahat dan kira-kira ______ km dari tempat tinggal saya.

PETA KAJIAN

1) Lukis Peta Daerah / Zon Batu Pahat
i)  Tajuk dan Bingkai  [1 m ]
ii) Nama kawasan kajian dan arah mata angin [ 1 m]
nota : tandakan kawasan kajian
2) Peta Pekan Parit Sulong
( pelajar diminta melukis peta kawasan kajian tempat mereka menjalankan kajian) = kena lukis sendiri dan lengkapkan dengan
i) Tajuk dan Bingkai  [1 m]
ii) Arah mata angin dan petunjuk [ 1 m]
iii) Simbol Piawai [ 1 m ]
iv) Kekemasan dan kesempurnaan peta [ 1 m ]

(Nombor 7) KAEDAH KAJIAN

1) Pemerhatian  = saya telah membuat pemerhatian di pasar minggu ini untuk mendapatkan maklumat tentang kajian yang dijalankan.
2)
Temu Bual  =  seterusnya saya telah menemubual beberapa orang penduduk kampung untuk _________
3) Soal Selidik  = menyediakan 20 borang soal selidik yang perlu diisi _____________
4) Rujukan         = selain itu, saya juga membuat rujukan di perpustakaan dan melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan _____________________

(Nombor 8) DAPATAN KAJIAN

8.1  Konsep dan jenis perniagaan runcit di kawasan kajian

Menurut buku teks perdagangan tingkatan empat, perniagaan runcit ialah perniagaan yang menjalankan urusniaga menjual kepada pengguna terakhir dalam kuantiti yang sedikit untuk kegunaan _________________________________________________________________________________________

Jenis perniagaan runcit yang terdapat di kawasan kajian ini ialah perniagaan runcit kecil-kecilan sahaja. Sebagai contohnya_________________________________________________________________________________.

8.2  Kepentingan perniagaan runcit di kawasan kajian

1) menyediakan peluang pekerjaan
– perniagaan pasar minggu ini dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada peniaga-peniaga kecil. Sebagai contohnya, _______________________________________-
2) meningkatkan taraf hidup/pendapatan penduduk

– perniagaan pasar minggu ini dapat memberi peluang kepada peniaga untuk _______________________________
3) memudahkan penduduk tempatan membeli barangan

– pasar minggu ini menyediakan pelbagai barangan dan pembeli tidak perlu ke bandar Batu Pahat.
– dapat menjimatkan masa dan kos penduduk.
4) membolehkan penduduk tempatan memasarkan barangan jualan

– pasar minggu ini memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk memasarkan ________________________________________________________________________
5) menyediakan barangan segar

– pasar minggu ini menjual barangan yang segar seperti ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan dengan harga yang berpatutan.

Unsur patriotisme

_____________________________________________________

8.3 Faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit di kawasan kajian

1) Governan
Kerajaan telah menyediakan tapak-tapak perniagaan…
2) Modal
– pasar minggu ini tidak memerlukan modal yang besar….
3) Infrastruktur
– Antaranya tapak perniagaan yang selesa dan strategik…
4) Pertambahan penduduk
– kebiasaannya pasar minggu ini menjadi tumpuan penduduk..
5) Darjah ketersampaian
lokasi pasar minggu ini sangat strategik…
6) Kesesuaian waktu berniaga
– pasar minggu ini menjalankan perniagaan pada hari sabtu …

Unsur patriotisme
__________________________________________

8.4  Kesan negatif perniagaan runcit di kawasan kajian

Ketika melaksanakan kerja kursus ini, terdapat beberapa kesan negatif yang telah dikenalpasti.

1. Masalah sosial


2. Persaingan dengan kedai runcit tempatan

3. Pencemaran
.
4. Kesesakan lalu lintas

5. Harga tanpa kawalan

6. Barangan tidak berkualiti

Unsur patriotisme
__________________________________


8.5 Cadangan Untuk Mengurangkan Kesan Negatif Perniagaan Runcit di Kawasan Kajian

1. Kuat kuasa undang-undang

2. Pengawalan harga

3. Kempen kesedaran

4. Menyediakan kemudahan asas

 Unsur patriotisme

___________________________________

Bahan Grafik

– Pelajar boleh memilih untuk menggunakan dua bahan grafik  :-

i)  Jadual
ii) Carta Pai
iii) Peta  Minda
– Bahan grafik boleh diletakkan di mana-mana aspek dapatan kajian yang sesuai.

(Nombor 9) RUMUSAN

– perniagaan runcit pasar malam ini banyak memberi manfaat …

(Nombor 10). LAMPIRAN

 1. Surat pengenalan diri calon
 2. Surat kebenaran membuat kajian
 3. Surat makluman kepada ibu bapa/penjaga
 4. Surat kebenaran ibu/bapa penjaga
 5. Borang soal selidik
 6. Gambar / foto yang berkaitan
 7. Bahan daripada pelbagai sumber seperti majalah, surat khabar dan internet

(Nombor 11). RUJUKAN

1)      Buku Teks
2)      Buku Rujukan
3)      Internet
4)      Orang Sumber

(Nombor 11). PENILAIAN UMUM

Susunan mengikut format, kemas, teliti dan menepati jadual pelaksanaan

 JADUAL : Jenis Barangan Yang Dijual di Pasar Minggu Pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor

1. Jenis Barangan Yang Diperniagakan

Jenis Barangan

Jumlah Gerai

Makanan
Minuman
Buah-buahan
Kasut/pakaian/kain
Ayam/daging/ikan
Sayur-sayuran

Catatan : Daripada jadual di atas pelajar boleh membina graf bar untuk menunjukkan jenis barangan yang   diperniagakan di pasar minggu pekan Parit Sulong.

Kesan Negatif Perniagaan Runcit Pasar Minggu di Pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor (Tandakan 4 kesan utama)

Kesan

Tandakan

(x)

Masalah sosial
Persaingan dengan kedai runcit tempatan
Pencemaran
Kesesakan lalu lintas
Wabak penyakit
Harga tanpa kawalan
Barangan tidak berkualiti
Pembaziran (masa/wang)

Catatan : Daripada jadual di atas pelajar boleh membina peta minda untuk menunjukkan jenis barangan yang diperniagakan di Pasar Minggu pekan Parit Sulong.

Semoga subjek Geografi terus diminati dan tidak dipinggirkan.

                                              MAKLUMAN KEPADA YANG MENGGUNAKAN

                                                        CONTOH KERJA KURSUS  INI

Pihak kami ingin memohon sumbangan ikhlas daripada anda semua bagi kegunaan tabung kebajikan dan keceriaan sekolah kami. Sumbangan ikhlas berbentuk wang tunai(tidak dimestikan) boleh dimasukkan ke akaun penama berikut:  Cikgu Mustaffa  Siraj/Blogger SMKPS, nombor akaun CIMB 01030004687202. Juga dalam bentuk cek/wang pos/kiriman wang ke alamat : Cikgu Mustaffa Siraj, Smk Penghulu Saat, 83500 Batu Pahat Johor. Sila tuliskan butir diri anda untuk rekod. Atas sumbangan itu didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.
Sumbangan itu sebagai tanda terima kasih menggunakan bahan kami  dan kami telah berusaha menyediakan contoh kerja kursus ini. Semoga sumbangan anda dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan.

-SMKPS

 

Advertisements

About SMK PENGHULU SAAT

Sekolah Menengah Kebangsaan Penghulu Saat Kampung Parit Raja Ahmad, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, Johor. Kod Sekolah : JEA 0022 Lokasi Sekolah SMK. Penghulu Saad terletak di Mukim 18, pekan Parit Sulong. Jaraknya daripada Bandar Batu Pahat kira-kira 25 kilometer. Di kawasan pekan Parit Sulong terdapat 2 buah Sekolah Menengah iaitu SMK. Penghulu Saat terletak di belakang SMK. Dato’ Sulaiman. Sejarah Sekolah Tahun 1976 : Tn. Hj. Daud Bin Ibrahim Pengetua SM. Dato’ Sulaiman telah mencadangkan pembinaan Sek. Men. Ren. Parit Sulong sebagai Sekolah Menengah ke-2 selain daripada SM. Dato’ Sulaiman di kawasan Parit Sulong ini. Tahun 1977 : Perancangan pembinaan SMR ke-2 di Kg. Parit Raja Ahmad, Parit Sulong di atas tapak No. Lot Tanah: 011873 dengan keluasan 42539m². Tahun 1978 : Pembinaan SMR ke-2 dimulakan. Akhir tahun 1980: SMR ke-2 telah siap pembinaannya. 04 Januari 1981: SMR. Parit Sulong mula diasaskan. SMR. Parit Sulong ini adalah cawangan kepada SM. Dato’ Sulaiman. Pada ketika itu segala pentadbiran sekolah ini di bawah pengurusan Pengetua SM. Dato’ Sulaiman. SMR. Parit Sulong ketika itu terdiri daripada : Jumlah pelajar = 220 orang Jumlah guru = 13 orang Jumlah kakitangan = 3 orang Jumlah kelas = 7 buah Pelajar SMR. Parit Sulong datang dari 7 buah Sekolah Rendah berhampiran iaitu :  Sek. Keb. Seri Chantek  Sek. Keb. Seri Tiga Serangkai  Sek. Keb. Parit Sulong  Sek. Keb. Seri Maimon  Sek. Keb. Seri Laksana  SJK. (C) Parit Sulong  SJK. (C) Kangkar Senangar 15 Disember 1982 : Pentadbiran SMR. Parit Sulong dipisahkan daripada SM. Dato’ Sulaiman dan En. Abd. Rahim Bin Hamzah menjadi Pengetua pertama sekolah ini. Beliau berkhidmat hingga 15 Disember 1983. 26 Oktober 1995 : Nama sekolah ditukar menjadi SMK. Penghulu Saat. Permohonan pertukaran nama ini dilakukan semasa pentadbiran Pengetua Tn. Hj. Syed Ali Bin Syed Salim dan telah diluluskan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia (Unit Perancangan, Pembangunan dan Bekalan) pada 26 Oktober 1995. Nama sekolah ini, SMK. Penghulu Saat sebenarnya mengambil sempena nama seorang Penghulu ke VI Mukim Simpang Kiri iaitu MUHAMAD SAAD BIN KITAM. Muhamad Saat Bin Kitam merupakan seorang Penghulu yang paling banyak berjasa di kawasan pentadbirannya Mukim Simpang Kiri pada tahun 1917 – 1932. Hakcipta Terpelihara © 2009 SMK Penghulu Saat. SMK Penghulu Saat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, kehilangan atau kerosakan yang dialami dalam penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini.
This entry was posted in AKADEMIK SMKPS, KERJA KURSUS GEOGRAFI. Bookmark the permalink.

634 Responses to CONTOH PANDUAN KERJA KURSUS GEOGRAFI PMR 2012

 1. Pingback: Contoh Skenario Film 5 Cm

 2. zack says:

  thankz akhirnya aku dh hantar ……..

 3. Alysia Theoh Yu Qi says:

  Will there Pengangkutan Awam this topic?

 4. ahamad najmi says:

  Salam,boleh buat dalam bentuk nombor???

 5. muhamad amir says:

  terima kasih alhamdulilah habis jugak folio ni\

 6. May Norrieco Ngiloh SMKN says:

  Thanks for a lot the sample,SMKPS.. From SMK Nabawan Sabah.. 😀

 7. ina says:

  slm .cikgu..
  contoh kerja kursus untuk tahun ni xde lagi ke.soalan tugasan 2 penternakan

 8. bellla says:

  dapat bntu saya..buat kerja projek..tq yerr..

 9. IZZ HAKEEM(from Abu Bakar School[ABS]) says:

  thnx a lot.
  make my work easier…
  i can do my work at last minutes…LOL
  =D

 10. helmet guy says:

  banyak membantu …hidup chelsea

 11. auniasjadazman says:

  yg kena buat pie chart, jadual semua tu kan…nak buat untuk dapatan kajian kan??maknenyer dapatan kajian buat dua je laa ye?? satu pie chart, satu lagi jadual/ peta minda… kan??

 12. mohd hizami says:

  ThanK a loooooooooots 🙂

 13. alif says:

  aku nk buat folio tapi x rti lgi……..

 14. rolandrolandhunter says:

  terimah kasih maklumat ne memang banyak membantu(:

 15. aizatul says:

  terima kasih banyak banyak. info yang banyak membantu untuk menyiapkan kajian ini. terima kasih lagy.:)

 16. cik muda says:

  time kash!!!!!!!byk mmberi manfaat

 17. cik muda says:

  best ah!!!!!!!!!!!

 18. Yusop says:

  thanks sbb tlng sye

 19. yogenthran santhru says:

  thank you very much for helping……

 20. NeoMio says:

  hey…trimas’ for the info…F.Y.I=sangat menolong

 21. renee says:

  hey thx bnyk
  ade spelling error~
  thx ye skali lg I ucap~~~~!

 22. idmal azzali says:

  terima kasih krana bagi panduannya tima kasih bebenyak

 23. Kalau pendahuluan perlu letak nama sendiri ke ?

 24. Awak punya nma bpa sma ngan aq punya nma bpa la, tpi thanks a lot to helping me.Kalau xde contoh ni xtau la xsiap kerja kursus ni, ow ye nma sya Sarizzan LoneLyBoyZ slamat berkenalan ye sya ni kesunyian d sni la xde kwan spe2 ble berkawan ngan sya xkira laki ke pompuan asalkan umur 18 ke bwa ye add sya d facebook ngan nma itu ye bye GOOD LUCK FOR PMR

 25. aiman says:

  thank you for helping 🙂

 26. Ct Nazurah says:

  thanx…x yah laa susah nk pikir

 27. Nahar says:

  Terima kasih atas panduan yang diberikan 😀

 28. orangeboyz says:

  thank you for the work… 🙂

 29. umah bharathi says:

  terima kasih utk maklumat yg diberikan..=))

 30. radhi says:

  thank for helping

 31. zulayka says:

  salam tompg tanye,.. penilaian umum 2 untuk siape? cikgu kn.? em?? tlg beri bantuan plez……

 32. Muhd Aiman says:

  alhamdulillah….dpt la sye siapkn KGT nie dngan tenang…..:-)

 33. Zulfan says:

  akhirnye siap jgk folio geografi aq nih..tq so much!!!!!!!!!!

 34. FATIN says:

  THANK YOU

 35. 099 says:

  THANK KERANA BANYAK BANTU SYA DLAM2 KJE GEOGRAFI INI…….

 36. imran says:

  thanks

 37. JKLCC says:

  Nice guidance….
  😀

 38. terima kasih >maklumat sangat membantu <

 39. TERIMA KASIH ,MAKLUMAT NI SANGAT BERGUNA >THANKS< ^_^

 40. muhammad asyraf says:

  saya telah siap kerja kursus ini dengan cepat nye

 41. zulayka says:

  tq 🙂

 42. jayanthy says:

  terima kasih cikgu atas bantuan beliau

 43. fish says:

  thank u…for u help…….

 44. muhammad syamil bin idris says:

  yesss , folio da siappp , allhamdulilah , 😀

 45. aien fieyka says:

  terima kasih.. kena bebel dengan cg sbb x anta pndai nk buat ..lig pon x mint sbb tu mls bt. trma kasih bb bgi cntoh cm nui.dah siap ❤

 46. moonboy says:

  thanks for you!!!! sekarang ini dapat lah kita tumpukan pada PMR

 47. rean mire says:

  thanks.dr smkpaka

 48. WAN HUSAINI says:

  Thanks for your help, TEACHER…

 49. Nik Grans says:

  Esok hantar folio thank cikgu… ❤

 50. sutera qaseh says:

  thanks a lot….. ini sangat membantu saya.. esok da kena hantar folio..thanksssss….:)

 51. SYAFIQ says:

  THANKS CKGU PD MULANYA SYE X THU CRA NK BUAT FOLIO NY TP STLH LIHAT BLOG NY SYE DH THU CRA NK BUAT… TRIMA KASEH CKGU….

 52. trima kaseh cikgu saya kna hantar folio ni esk…

 53. Aku tak tahu buat Folio Ni jadi Tahu .
  Aku Tak siap Jadi siap .
  Kerana Cikgu !

  Thank You :))

 54. natasha says:

  terima kasih cikgu..

 55. Fitri.F.Seie says:

  senang nak buat kerja kursus geo ni….

 56. syazliana says:

  thankz..

 57. Putera Amri says:

  Tq cg lh yg TrBaik
  bkn trmlang….
  pa2 pn thanks byak2….
  LuRvE U ALL cikgu….<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3

 58. Are Mar Lie says:

  terima kasih cg…blog nie dpt membuatkan sya lebih mudah utk menjlnkan kerja kursus….boleh dijadikan rujuk….

 59. aiman says:

  saya nak tanya satu soalan la.. penilaian umum tu pun nak buat ker??

 60. killer says:

  elehh.mce lha buleh mrkh pnuh .:P

 61. afiqz says:

  terima kasih kpd guru yg menyediakan maklumat ini….saya dari SMK pasir Putih,Pasir Gudang Johor…..salam

 62. mamat XPDC says:

  best juga klau ada semua contoh macam mna nak buat folio..

 63. wanR says:

  saya nak tnya ………..ini kene buat dalam bentuk point ke atau buat ayat

 64. farah izzati 0nE says:

  trima ksih sbab tlong brikan point2 pnting dkat sya….dgan ada nya ponit ini dpat memudahkn lgi krja kursus sya siap dgan cpt…….thanxx.

 65. Anonymous says:

  cikgu. Rumusannya mna yer. . .???

 66. hazrol says:

  cikgu , macam mane nk buat unsur patriotisme dpatan kajian ?

 67. muhamad faizwan says:

  akhirny dpt jgak. trima ksih cikgu (y)

 68. Veronica Jani says:

  Thanks,,,panduan ny dpt bantu sya …

 69. LOVELY says:

  thankz a lot cigu……………

 70. farihah says:

  bgos snang skit keje , nk buat daa jdy snang

 71. Hilmi says:

  ThXzZ…Ck.Gu!!…..

 72. wan says:

  cg! saya rasa naik gila dgn kerja kursus ni..
  pening!! rasa mcm nk hantuk kepala kat dinding je..
  huh! serabut3X!! >.<

 73. dea says:

  thanxs . ia amat mmbantu saya ~

 74. azam ariff says:

  x faham la..

 75. Kingsley Lean says:

  Thanks.For this example.Thank you so much.Now I can release tention.Bye bye!!!!!!

 76. iza omey says:

  thaks krn ada blog yg membantu sy membuat folio ❤

 77. missmonchi says:

  tugasan 1 ada tak?

 78. peace no war says:

  alhamdulillah ..siap jgk wt kje kusus nie..=)

 79. yoyong says:

  Tiaw! nasib ada contoh2 panduan ini. kalau tiada mngkn sya tdk dapat buat nie folio. =D

 80. Ejam says:

  Saya dri Smk Merpati Sandakan Sabah
  mngucapkan rbuan trima ksih atas Contoh Panduan untuk Kerja Kursus Geografi ni . .
  Terima Kasih Sekali Lagi.

 81. azrul syahmi says:

  thankz banyak2 kerana membantu saya dalam menyiapkan kerja khusus ini

 82. fyzan says:

  thx a lot ,,

 83. firdaus hashim says:

  thanks to all who have done this well..sy ucapkan trima kasih bnyak2 krna mmbntu sye,trutma nyer msyrkat islam..smoga islam terus maju..#ma assalamah!

 84. It’s Awesome for me. hai! i’m Kirshanthie from SMK Taman Klang Utama school** thanks** alot for help me 2012!!!

 85. syarina says:

  thnxx…

 86. SUKE~SUKE~SUKE…

  HEBAT TUL…! THX BYK BYK ^__^

 87. aina ilyani says:

  thnx,,, dri SMKCHUKAI KEMAMAN TERENGGANU..

 88. syaza :) says:

  trime ksih ye..sye bley siapkan folio ni 🙂

 89. fauzan says:

  bgus juga ada cotoh ni dapat aq siapkan 🙂

 90. terima kasih mesti saya dapat AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 91. sholehin fauzi says:

  terima..kasih atas maklumat yang diberikan…..

 92. fatihah says:

  thanxx ckgu ,panduan ni bermakna sgt2

 93. Pingback: Kerja Kursus (Folio) Geografi PMR (Tingkatan 3) 2012 (Tugasan 2 : Perniagaan Runcit) | Bumi Gemilang

 94. Pingback: Bahan Membina Kerja Kursus (Folio) Geografi PMR (Tingkatan 3) 2012 | Bumi Gemilang

 95. mmm malathi says:

  thanksssss

 96. Budok Ganu says:

  camne nak buat unsur patriotisme tu????

 97. MUHD IRFAN says:

  TERIMA KASIH BNYK2

 98. Ailin says:

  Ok dah faham dah. Alhamdulillah 🙂 Terima kasihhhhhh

 99. Syikin says:

  Thanks cikgu!!!! 🙂

 100. lalala says:

  thnx so much…..

 101. scha zulkifly says:

  tanx..

 102. Ariff says:

  terima kasih cikgu………..

 103. aaaaa says:

  thanx

 104. Solehah Myra says:

  syukran jazilan..even x bape nk paham..tp, syukran kerana sedikit sebanyak membantu ana..:D

 105. Persatuan Rakan Sebaya says:

  Syukran lakum untuk Panduan nii . . Alhamdulillah , dpt gk siapkan kerja kursus niii . . Syukran bnyk2 !! 🙂

 106. nur afifah says:

  x pham laa psai bahan grafik uat cm na ??
  unsur patriotisme kna uat ayat sndri ka ??

 107. chakk jeper says:

  terima kasih cikgu . doakan saya semoga mendapat A dalam pmr bg subjek geografi . saya dari sekolah raja perempuan taayah ipoh . memang guru geografi saya , sama dengan skema yg cikgu dah bagi , tapi , cikgu punya lagi detail dan memudahkan saya memahami . terima kasih cikgu .

 108. ahmadsyuwari says:

  thanksss veryyy muchhhh

 109. Aie says:

  hahahaha…..nk ciap dh….untg jmpe ni…sng kerja..hehehe..

 110. atika says:

  terima kasih cikgu…ia byk membantu sye menyiapkan keje khusus ni…
  walau pon sye bukan bdak SMKPS….

 111. wlo pun tk kenal cikgu aaaaand thank ssenagkan keje anak murid

 112. thank you very….very…..very……….much

 113. miasara hikoda says:

  walopun saye tk knl cikgu sbb skolah tmpt leyn thanks memdahkan keje ank murid yg leyn

 114. Izzudin says:

  THANKS 😀

 115. Aie says:

  thankz a lot 4 helping…may allah bless you smkps…..

 116. Lycaa says:

  Berguna gilaa ah blog ni ! Thanks ! Tabik !

 117. boyz970910 says:

  THNX….bdk MRSM pon leh gne kan… 😀

 118. ifah upin says:

  thxsss a lot

 119. anonymous says:

  maka kami, pelajar-pelajar tingkatan 3 akan menjadikan ini rujukan kami
  tq

 120. syadz eyda says:

  thankz cilgu..sgt mmbntu..

 121. nikenikenike says:

  erm…..trima kasih kpd sesiapa yg mguruskn laman ini…semoga ALLAH merahmati kamu semua

 122. teresa says:

  terima kasih……. ia sangat membantu………………….

 123. MCWafa Perak says:

  thx for the info… 🙂

 124. Aen z says:

  folio ni nak buat dalam bentuk perenggan ke point ?

 125. Qistinaabatrisyia says:

  Assalamualaikum 🙂
  terima kasih cikgu dah bagi sayaa panduan selengkap ini 🙂
  Alhamdulilah mudah kerja saya 🙂
  qistina dah siap !

 126. Bikin Happening says:

  thanz bub menyelesaikan kerja kursus yang memeningkan kepale sy niey..hex3

 127. balqis qistina says:

  trimas ❤

 128. sabrina says:

  terima kasih!
  banyak membantu ❤

 129. adinda nurul says:

  Asslm’kum,..isi kandungan msti d’tulis di bhgian dpn sekali ke?,..

 130. farahanis says:

  salam cikgu terima ksih. sy nk tnya unsur patriotisme tu nk buat mcm mana?

 131. Crystal says:

  thx tchr tapi nak kerja kursus tentang ekosistem hutan terganggu

 132. zainorfaizah says:

  thanx..:)

 133. qaisy laila says:

  syukron,,,…,,:)

 134. syamimie from terengganu says:

  untung ad pnduan kerje kursus nie.lw x de,x tau la ble ciap kerje nie…
  thnks coz sediakan pnduan nie…

 135. idajEdda says:

  terima kasih, cikgu ! kerja kursus saya sudah siap dan sedia untuk di hantar.

 136. Apek says:

  ngah ngah!

 137. nizam says:

  slm, mcm mna nak buat rumusan tu? tolong ajar sya, dan mcm mna maw cri peta pasar minggu, cikgu terima ka klau sya snip jak d google maps?

 138. kelvin says:

  perlukah graf dan carta pai di huraikan?

 139. ain says:

  macam mana nk buat unsur patriotisme dlm setiap huraian.. TOLONG..

 140. onesha says:

  syukran jazilan,, may allah bless~

 141. Pelajar Ingin Tahu says:

  dapatan kajian buat dalam bentuk karangan ke ?

 142. thank you very much…..tiz have helped me alot….=)

 143. Eva says:

  thnxx.. 🙂

 144. fahmi says:

  bguz la… amat sng… skrg dh siap keje… Alhamdullillah

 145. darwisy says:

  Terima Kasih, skang nie dah dpt buat kerja khusus nie

 146. tharani says:

  very helpful..:)

 147. Abdul Rauf Bin Abdul Rashid says:

  Terima Kasih atas info yang SIMPLE dan PADAT ini. Semoga semua pelajar dapat melakukan kerja kursus ini dapat FULL MARKS.

 148. Dieyla says:

  Terimakasih guru SMKPS 🙂

 149. teresa says:

  thank u very much………

 150. dayanakazz says:

  thx..share eix! 🙂

  _bdx dato’perdana,klntn

 151. irfandegengikan@yahoo.com says:

  can i ask something….. ermmmm kawasan kajian tuh….. buat dalam bentuk karangan erk?

 152. sakthi says:

  thank you 4 helping coz this is sumthng got helped me in finish up this kerja kursus

 153. thanks..
  Barakallahulakuma!

 154. iqah says:

  sya pun nak ucap time kasih… hehehe maklum lah uat kerja last2 minet..

 155. ridzwan pro says:

  …………………………………………. ……………………………………………

 156. wardatul says:

  terima kasih.akhirnya siap juga kerja kursus saya

 157. aiman haziq says:

  bagos senang sikit keje

 158. sayepatrick says:

  ckg tumpng tnya, kalau bg 8.5, perlukah msukkn, kaedh kjian dlm krngn tu? contoh kalau yg lain-lain kan perlu msuk, “melalui pemerhatian sye, prniagaan psar mlam blablabla”. kalau bg cdgn mngurngkn…. ni, perlu ke?

 159. h says:

  cmne ni,xde cth utk ekosistem hutan terganggu ke ,ckg

 160. una says:

  cikgu kena buat bentuk point atatu esei?

 161. Wani says:

  Maklumat yang amat berguna untuk folio geografi saya..terima kasih..
  -SMK Kiaramas,Kuala Lumpur-

 162. theva darshini surenthiran says:

  nice guide….dpt siap projek..dpt markah penuh..:p

 163. NISHA RAVI says:

  thanx cikgu…….d details are very complete….

 164. danes says:

  thank alot 😀

 165. akmal says:

  thankz

 166. Cikgu,tq sbb tolong sy siapkn folio ni..
  jasamu dikenang!
  bye..

 167. farhana says:

  Arigatou gozaimashita!

 168. ASYRAF says:

  Thank you.snang sikit kerja niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 169. magdel says:

  bahan skolah kmu berguna..bah terima kasih..

 170. haziq zikry says:

  thank you sir cuz you have make me finished my work .thanks again…..

 171. rfghj says:

  agrrrrrrrrrrr? tension laaaaaaa, knape x bagi brong temubual

 172. zati lavender says:

  Tq.. skunk sng la nk wt krja krsus..

 173. vallimayil d/o ezhilarasan says:

  tankz alot cikgu.

 174. imran says:

  time ksih cikgu

 175. mimi loiy says:

  terima kasih!!!!
  sgt-sgt….kerana dgn cara ini folio kerje khusus saye telah pon siap untuk di hantar kepada guru…saya…
  contoh ini ..amat bermakna bagi saya…..
  ^_^
  🙂

 176. putri daniesh alisha qaisara says:

  tq …sye dah dpat membuatnyer

 177. terima kasih krn tlh memudahkan kerja sy .. smoga jasa kalian dbls olehNya ..

 178. hanani97 says:

  amat b’harga .. terime kasih cg !~~!

 179. ieka kamarudin says:

  trima kaseh 🙂

 180. SMKPS says:

  selalu-selalulah menejengah blog kami…

 181. Yuva says:

  TERIMA KASIH……SAYA DAPAT MENYIAPKAN PROJEK INI…..JASAMU AKAN DIHARGAI

 182. eiyla taiping says:

  thanks ckgu…

 183. adik anah says:

  salam..ckgu knpe 8.4 teda kembangkan isi …saya susah la nan buad cam nie..:)) buleh cgu ajarkan saya ,,cam mne eerk???

 184. Muhammad Afiq says:

  thanks……….its very easy and simple

 185. john carter says:

  okay nice guide thank u

 186. SMKDP says:

  Thank you so much. As a representative from SMK Desa Perdana, I am very grateful for this very informational sample.

 187. yati2497 says:

  terima kasih cikgu,, !! :DDDD

 188. tikah says:

  thank very much… SM.ST.PETER.TELIPOK.KOTAKINABALU SABAH

 189. hanan1 says:

  thank you for this info…have a nice day:-]….siap jugak akhirnyr

 190. terima kasih cikgu XD

 191. banyak daun says:

  TeRIMA KASIH CIKGU……..

 192. amira says:

  thanks a lot.

 193. Veera Arumuga Raasa says:

  terima kasih cikgu

 194. praba says:

  dah siap,dah hantar dah pun.tapi baru tngk.x pe lah!!!!!!!!!!
  anyway thanks 4 who that give this idea…….

 195. indah muslimah says:

  ma kci… ianya sgt berguna…

 196. faez says:

  maklumat yang mantap

 197. anati binti md saad says:

  terima kasih atas segalanya!!!!

 198. mimimimimicawn says:

  huhuxx….cucah gak nk wuad folio niyh erk

 199. AVINES RAO says:

  baguslah mcm ni………mesti boleh dapat A

 200. fanna olla says:

  mekasehh .. aduhh hilang kott kecutt akuhh !

 201. 997 says:

  thqz for the guideline. i can’t donate some money thou. sorry. may god bless you for your kindness.

 202. AmiR AmiShA says:

  Bagaimana pula dengan ekosistem hutan terganggu di kawasan kajian ? tak ada contoh untuk dijadikan panduan ? sy msih pening hndak buat Dapatan Kajian tentang ekosistem hutan terganggu di kawasan tersebut ? ? hrp ckgu leh tl0ng sy..

 203. ShAdA AmiSHa says:

  Bagaimana pula dengan ekosistem hutan terganggu di kawasan kajian ? tak ada contoh untuk dijadikan panduan ? sy msih pening hndak buat Dapatan Kajian tentang ekosistem hutan terganggu di kawasan tersebut ? ? hrp ckgu leh tl0ng sy.. 🙂

 204. shinnyB says:

  Sangat berguna! Terima kasih. Jasamu dikenang. 😀

 205. leyja says:

  thank you so much but help

 206. eyiqkha says:

  akhir nya dapat juax … lama juax aq cari niey rujukan ..?
  akhir nya dapat juax ……. heheheheh ..
  ( i am happy now )

 207. peijian says:

  terima kasih

 208. dek nor says:

  trme ksh krna bgi conth2x nk bt kerja krsus ini,tp sy msh pening xtau nk wt cmne…

 209. syahirah yusoff sma mahmudiah k.berang h.trngganu says:

  cpat ckit ciap keje kursus… syukran jazillan kathira cg.. hepy teachers day..

 210. syahirah yusoff says:

  mekasih cg…

 211. IZZUDIN says:

  THANKS

 212. Zul Hafiz says:

  info yg sngat diperlukan…thanks cikgu…..hehe

 213. KiRtTy SMKKP says:

  ThAnKs ….I m FrM SmK KaNgKaR PuLaI jB………..ThNkS aLoT….!

 214. fara diana says:

  siap juga kerja kursus aq.terima kasih..

 215. mohd gadaffi says:

  terima kasih kerana bg sy rujukan

 216. CHAM19ONS says:

  terima kasih banyak !!

 217. FAHMI says:

  CONTOH PANDUAN INI SANGAT BAGUS DAN CIKGUNYA SANGAT CEMERLANG

 218. peace man says:

  thanz…….ciap gk krje krsus

 219. nurul farhana says:

  thanks for everything..

 220. Nur (Fatherlinknow) says:

  Terima kasih kepada tuan punya blog ini~! Tanpa anda,sy tidak akan dpt membuat kerja kursus tersebut… Sankyou!!!

 221. Hari Aguero says:

  terima kasih cikgu untuk tolong saya buat kerja kursus
  terima kasih :=)

 222. KARTHIK says:

  PANDUAN INI BAGI BANYAK KEBAIKAN

 223. gloria cheng says:

  susahlahhhhhh jugaa niii tetapi yeaaa boleh guide saya juga …. : ) thanks soooo muchhhh

 224. ayan says:

  fuyooooooooooooooooo bole dpt A nie

 225. atiqah trg says:

  terima kasih kerana membantu saya membuat kerja kursus ini…

 226. chammak chal00 says:

  tanx tanx tanx..lagi best kalau detail lagi…anyway tanxxxxxx alot 🙂

 227. A F says:

  Bagaimana pula dengan ekosistem hutan terganggu di kawasan kajian ? tak ada contoh untuk dijadikan panduan ?

 228. smk dot3 says:

  pelik nya….hahaha….

 229. ExtreamaChaos says:

  Terima kasih kerana membantu saya membuat kerja khusus 2012 ni(^_^). TETAPI!!! Saya tak faham nak buat unsur patriotisme.

 230. shakiera says:

  thx… =)

 231. Melissa LD says:

  Thank for ur Help! ZIf not i won’t be getting finish for this Stupid Geografi Folio in time 🙂

 232. Seetha says:

  Thx a lot for the info 🙂

 233. navaneetha shree says:

  thnxxxxx 4 my lovelyy teacher ……4 give tiz web pg

 234. wani says:

  terima kasih ni dpt menbantu kerja2 sya

 235. ayesh says:

  aduhhhh….ade contoh pon ssh lha na bwt,,nape lha dgn aq niy

 236. kosong says:

  kenapa x huraikan lebih panjang lagi

 237. kosong says:

  bukannya ok sangat apa yang dbntangkan tu =p

 238. STUDENTZZ says:

  THANX

 239. Ainul Nadiah - sMk SaLoR says:

  tank u =) kerana bagi kemudahan kepada semua orang. u are the best teacher.

 240. THANX U SO MUCH COS FOLIO SYA SIAP NGN CPT…

 241. freedom fahmi says:

  terima kasih cikgu,,

 242. subashini says:

  tq…..cikgu 🙂

 243. syahirah says:

  thanks kerana memberi sedikit bantuan dlam kajian ini ! ^_^

 244. jasraj says:

  what ever

 245. terima kasih 🙂 .. ia amat membantu ❤

 246. Niza says:

  thanks for the info cikgu….tapi bagaimana dgn unsur/nilai patriotisme……

 247. Rifleliszt says:

  Thanx for your example

 248. rosse says:

  Terima kasih kerana membantu saya dalam menjalankan kerja kursus ini..:-)

 249. seseorang yg ingin mengetahui says:

  folio nie perlu buat dalam bentuk karangan atau mcm yg tertera di atas

 250. nizam says:

  terima kasih….1 MALAYSIA

 251. saya x faham nak buat unsur patriotisme

 252. NAMA SAYA says:

  Terima kasih kerana memberikan saya panduan untuk menyiapkan kerja khusus Geografi 2012….:D

 253. Ikhmal says:

  Cikgu,nak tanya skit……mcam mna nak buat unsur patriotisme tu???

 254. husni says:

  Terima Kasih Kerana Telah Memberi Tunjuk Ajar Kepada Saya Dan Orang Lain

 255. Prakhaash Manikam says:

  Tq,a lot 4 te tps

 256. lolitha says:

  but I really confused about the unsur patriotisme !!!!!!!!!!!!!!

 257. lolitha says:

  thank u soooooooooooo much……………..this helps me to do my assignment

 258. hevashini says:

  thank you sooo much!!!!

 259. kavin says:

  thanks for the help!!!

 260. AFIQAH ANUAR says:

  Saya rase satu Malaysia ambil ni buat rujukan ! Terima kasih ! Sekolah saya juga tak ketinggalan 😀 Hihi

  PELAJAR TINGKATAN 3 SERI BAKTI (3 BUCK) FROM SMK PUTRAJAYA PRESINT 14 (1).

  facebook.com/afiqahanuar97

 261. shaun says:

  thanks… its really helped my fren…^^
  tqvm

 262. umairah says:

  thanks…:)

 263. ZAIDI says:

  TERIMA KASIH CIKGU KERANA BERKONGSI ILMU 🙂

 264. nor liyana binti razali says:

  hahaha…..cg..me aceh ar…………………nie udop koloh marang,tganu…………….

 265. liyana says:

  trima ksih…ilmu yg bgne….
  thank you

 266. shida saari says:

  thank a lot about this tips..its very useful .. once again thank you very much cikgu..
  :3
  😀
  🙂
  i really happy..

 267. a says:

  thanks alottttttt

 268. dayang anisa (student) says:

  terima kasih……………………………………………

 269. kartikeyan says:

  thanks for the guidence

 270. khaiyatrre says:

  thanx for the tps

 271. guyguygyuguyguyu says:

  malas betul lah nak buat krja kursus ini

 272. shidah says:

  good 🙂

 273. sheeda says:

  thank you sebab bagi panduan.. Saya boleh menyiapkan kerja kursus saya dalam masa yang singkat..

 274. Badrul says:

  Alhamdulillah..,jumpa jgk akhirnya.,lama jgk la saya cri contoh mcm ni.,pelajar2 tingkatan 3 SMK Bedong,kedah mengharapkan agar SMK Penghulu Saad maju jaya

 275. Aishah. says:

  terima kasih cikgu sebab tolong kami :’)

 276. apit p-jo says:

  tq woi koja kusus ini akn siap x lama lagi (apit p-jo)

 277. Nil says:

  yahoo … cnank arr ckit ~_^

 278. Nil says:

  nzib bek … adew clu.. klw x mampoz aq huhh ~_^

 279. sabi says:

  thank you so much

 280. miss mona says:

  Thanks… .akhirnye siap juga folio geo.. 🙂

 281. Rafham1109 says:

  thanks

 282. makarov says:

  every body say tq but no 1 pay for it

 283. shasha says:

  tq bab dpt tolong saye walaupun saye x phm sedikit…

 284. afiq says:

  cikgu, simbol piawaian tu camne nak buat?

 285. FatinFiz says:

  Thanks to teacher fr0m smk Penghulu Saad .. dpat lah sya ciapkan krja geo nh dgn adanya panduan cam nh .. tenkz cgt2 at cgu yea ..sya dri smk dato’ mahmud paduka raja 2 ,tnh merah ,kelantan .

 286. usna says:

  cikgu yang nombor 5 tu(objektif kajian) copy jer kew?

 287. Y says:

  terime kasih cikgu untuk contoh ni

 288. Lovely Lady says:

  Ya, saya setuju

 289. Terima kasih kerana memudahkan pelajar mendapatkan info bagaimana nak menulis kerja kursus ini…
  mintak kebenaran untuk share…
  heheheheh

 290. andi nur najat nabihah says:

  saya x tahu mcm mna mahu buat ni folio

 291. Faizal kelate says:

  SENAG LE KERJE KAWE NOK WAK KERJE KURSUH NING…..XYOH MIKIR BANYOK..TRIME KASIH HOK BERI INFO…..BAITONG…..

 292. Amir says:

  Good . senang cket .

 293. Miera says:

  thank ue atas rujukan ini…

 294. s.mamat says:

  sejarah pnye xde ke?
  hehe..

 295. zarif says:

  THANK YOU SO MUCH TEACHER! MAY ALLAH BLESS YOU! Did you know you just give me a chance to get an A for geografi in PMR!!

 296. haris says:

  tq&jngan kedekut ilmu……kk

 297. haris says:

  tanks…so much bro

 298. pragash says:

  terima kasih kerana senang sedikit …………..hahahaha

 299. orangeboyz says:

  tq kerna dapat tolong saya buat kerja kursus geografi..

 300. Nur Farah says:

  Terima kasih cikgu! saya daripada SMK Cochrane, Kuala Lumpur 🙂

 301. Shugashan Nair says:

  usaha tangga kejayaan…….

 302. ikram amin says:

  thanks bnyak2……dh bnyak saya buat…..
  sbb ada nie saya bleyh buat cmpai siap….

 303. snang kejerr ,,,,
  🙂

 304. miss awesome says:

  buat rujukan camne ?

 305. osharao says:

  thnx u sooo muc.it useful..sir…)

 306. azra says:

  terima kasih sebab kerja kursus saya siap dengan bantuan cikgu dari smkps:)

 307. Cilaka says:

  apa kejadahnya ni , xpaham betoi

 308. kena letak 1.0,2.0,3.0,4.0,5.0……………………..ke?

 309. Muhamed Muhaimin says:

  thanks cikgu..

 310. syahidayati says:

  thanks very much!~

 311. izyan says:

  terangkan macam mana nak buat kaedah kajian dan penilaian umum tu ape pula

 312. izyan says:

  macam mana nak buat kaedah kajian tuu ? cer terangkan . and penilaian umum tu macam mana pula

 313. izyan says:

  macam mana nak buat kaedah kaji ? se lagi , penilaian umum tu macam mana pulak ?

 314. macam tahu2 jer saya cru tajuk ni..:) skrg bru sy buleh buat . Terima Kasih .

 315. eeshu says:

  thank u very much……….

 316. ain hassan says:

  trima ksih sgt2..HEBAT!!!

 317. syahmi says:

  terima kasih banyak2 cikgu….. takyah penat carik
  just copy and paste

 318. Denesh Tomasz says:

  Thank you very much to the person who did this, made my work a whole lot easier. Professionally made, simply wonderful! 🙂

 319. Ct Nur Ain says:

  thank you so much..akhirnya dpat juga buat folio.. ❤

 320. akashah konklusi says:

  thankzz

 321. fareshapiecha says:

  thnks…boleh lah saya mula buat bnda ini

 322. muahahahahahaha!!!kini aq dpt stat wat folio

 323. tiney says:

  thankz ckgu. . skunk sy bley bwt….

 324. azam says:

  boleh tlg letak huraian skali x
  hehe 😛

 325. Haikal Aniq says:

  Terima kasih adenya kerja krusus ini boleh la saya siap….. (^_^)!!!!!!!!!!

 326. faiz says:

  memang terbaik r!!! trimas kpd pihak yg mnyediakan

 327. El-Man says:

  ty saya dh boleh buat skang kerja ni,tapi mals lagi

 328. s.mamat says:

  thanks ckgu..:)

 329. khaiyatrre says:

  Awesome notes u gave for the pmr students. Thank you.god bless you

 330. Syahmi Jeng Jeng says:

  terbaik..

 331. eyra says:

  Ribuan terima kasih kepada pihak yg menyediakan…

 332. HAHAHAHAHA, SEKARANG TAK DE SAPE BOLEH HALANG AKU DARIPADA BUAT FOLIO GEOGRAFI !!!!!!!!!!!! MUAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!

 333. shineeworld2008 says:

  adakah semua point d atas perlu d huraikan?ataupun hanya tulis seperti yang d tunjukkan?

 334. MFI says:

  I guess this is what people call “awesome”….a thousand years
  of thank you

 335. ahnaf (Khairul Ahnaf) says:

  saye rase nie dah cukup lengkap dah..!!!
  terima kasih ehh sape cikgu yg membuat nyer…
  doakan semoga panjang umur murah rezeki…!!!

 336. ahnaf says:

  terima kasih banyak2 sangat,,,!!!
  tapi yg betul2 lengkap ade x…???
  hahahaha
  saye nie malas sikit…

 337. elly says:

  pergghh thanks bebanyok

 338. Ain says:

  Thank you for the information provided. Sekarang lebih senang nak siapkan kerja kursus 😀

 339. muhd khaidir says:

  thanks about information

 340. azam says:

  skunk aku dh bleh stat buat folio ni
  thnx so muc 😀

 341. tvna says:

  awesome….~!!!!!~ thanks alot…

 342. nazmi bin murtadha bin muhamad zaham bin ahmad bin siraj says:

  saye cucu cikgu som,kenal x…

 343. terima kasih sebab bagi panduan, by the way saya confused abaout rumusan, unsur patriotisme

 344. azlan says:

  TeRiMa KaSiH CIKGU !!!!!!!!! 😀

 345. fauzi says:

  Terima Kasih banyak -2 …grr nak cari punya la susah 🙂

 346. skm says:

  saya dari smk seri nilam,kuala terengganu,terengganu.cikgu,jasa cikgu saya akan kenang sampai saya die

 347. Syafiq Nadim says:

  Thankz A LOT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 348. faiz says:

  thanks. awesome la now i can do it 🙂

 349. Suk Ting says:

  thx you so much..i can do my folio now ! 😀

 350. erk, assalamualaikum . cikgu , macam mana nak buat ayat untuk unsur patriotisme dekat dapatan kajian tu. berapa banyak unsur yang diperlukan? harap cikgu boleh membantu. terima kasih 😀

 351. mr me says:

  thanxs a lot whoever are you….its easier 4 me to do my kkg after this..arigato!!

 352. irwan hakimi says:

  now i can do a folio for my pmr

 353. annis says:

  Nk tnye. Hasil dapatan kajian tu nak kene buat dlm point form atau didokumentasikan dlm essay. please bgtau :(”
  btw thnks atas panduan di atas.

 354. JJ says:

  thnks a lot..i’ve made my work last mins,but thnks to ALLAH cauze i found this web….thnks a lot who made this….

 355. syifa'auni says:

  Alhamdulillah,terima kasih kerana meunjuk contoh2 di atas, saya dah siap dah buat. alhamdulillah,terima kasih sekali lagi.

 356. dawosscody@yahoo.com says:

  sekolah saya pasar tani….

 357. geng dx says:

  thanks s0 much,

 358. name saya Afiq di SMK Jalan 3
  info ni memang berguna
  tq cikgu

 359. noor hanan ibrahim says:

  utk ekosistem plak mcm mana yerk ?

 360. asha says:

  askum! my name asha from smk kemumin in kelantan… now i’ve done my work… n tq so much bc0z of this blog i can proceed my works…. thanks cg… u’re so kind.

 361. Syafiqah says:

  erm , terima kasih ya .. Panduan untuk kerja kursus Sejarah tak ada ke ?

 362. Nieyfa Amieyfa says:

  thankz a lot… maklumat ni mmng brguna utk smue student pmr…. mohon share….. 🙂

 363. abee says:

  thank you so much!!!!!!!!!!!!

 364. terima kaseh cg…seng skit nk uat keje khusus ni

 365. raihan says:

  waa!!!…
  terima kasihh… 😀
  sangat membantu sayer utk kerja kursus geografi ni.. Thanks you.. (:)

 366. Pingback: Kerja Kursus Geografi PMR 2012 | Bumi Gemilang

 367. Pingback: Pembentangan Kerja Kursus Geografi PMR 2012 | Bumi Gemilang

 368. Pingback: Kerja Kursus Geografi PMR 2012 : Perniagaan Runcit (Tajuk 2) | Bumi Gemilang

 369. Qi mE) says:

  .Terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman yang luas kepada kami……………

 370. alexander says:

  Ekosistem Hutan Terjejas Di Tmn Tasik , Ampng

 371. Muhd syuib says:

  thnks for you , teacher …

 372. nur hasanah says:

  hasanah

 373. kim sora ocha says:

  tajok ekosistem hutan terganggu x de er???

 374. afiq shiful says:

  

 375. cendol1 says:

  Yang Objektif Kajian Tu Kena Tulis Je ke??Ke kena Huraikan Ape Yang Die Nak??

 376. rundeviil says:

  umph haa pening lah baca kerja kursus ni by the way thanks a lot k 🙂 fighting !

 377. miss asha says:

  haa tak paham lah macam nak buat folio:( someone help me please? anynone?

 378. Siti Qasrina says:

  Terima kasih sebab sudi berkongsi sedikit sebanyak tentang cara2 nak buat folio ini…alhamdulillah ianya mempermudahkan lagi kerja saya thanx skali lagiw

 379. nur wani yahaya says:

  cikgu sye nak tnye ad x contoh tugasn 1 ?

 380. nur wani yahaya says:

  cikgu saye nk tnye ad x cntoh tugasan 1?

 381. syahirah says:

  thnk y0u….

 382. HAIRIROCKY says:

  SAIZ TULISAN SAIZ APE YE

 383. aiman haziq says:

  thanz kerana membantu syew dlm menyiapkn kerja kursus ini…

 384. hakimi amin says:

  time kasih…

 385. anonymous says:

  Apa beza Bukti dengan Lampiran? o.O

 386. shalu says:

  klu org malas saja ckp susah ……………………erghhhhhhhhhhh………..:

 387. shalu says:

  senang saja nak buat kerja kursus geografi ini

 388. Nur Lyana says:

  I just copy here….

 389. MAT YO says:

  TERIMA KASIH BANYAK2;)

 390. kaushalya says:

  terima kasih!!!!!!!!!!!!!

 391. syafiq says:

  berdoa semoga pintu hatimu kn terbuka;ah sng nk wt krja krss

 392. kiedz123 says:

  Thank a lott…!!
  sal nk cmpak at laut lak ??

 393. Remin says:

  Smk Benoni Papar , Sabah Terima kasih cikgu….

 394. am says:

  dapatan kajian buat dalam karangan or point

 395. FIRDAUS YOL says:

  TRIMA KASIH CIKGU…..

 396. dongmin says:

  mekasih cikgu…..jasamu ttp kukenang

 397. kim hyun hana says:

  좋은, 매우 유용한 정보 !

 398. chipmunk rock says:

  saya rasa bangga sesangat kerana krj kursus ini tlh saya siapkan dengan amat lancar……trimas sangat3 saya ucapkan kpd cikgu.

 399. ERIN MALEK ( bukan yg pelakon tu ) says:

  terima kasih diatas maklumat yg dikongsi bersama .. from student SMKPS =)

 400. NAJWA BERLATIFFUN says:

  KAMSAHAMNIDA …maklumat yg sgt berguna .

 401. candies lollypopies says:

  foilio geo sy bnyk ambik dari laman web ini ..terima kasih sgt2 ..weeehhiii …siap dah folio .. from student SMK INDAH HEIGHT.

 402. nur suraya says:

  nak tanya, yang unsur patriotisme tuh nk tulis mcm mne ?
  contohnye mcm mne ? sy kurang faham laaa ..

 403. nur suraya says:

  terima kasih sgt2 ..maklumat ny bnyk memberi idea utk sy buat folio nanti.

 404. SMKBTP says:

  terima kasih kerana sudi berkongsi maklumat ni..
  from SMK BANDAR TASIK PUTERI RAWANG

 405. fatimah says:

  thanks cg….cg memudahkan kerja saya yang dah ketandusan idea….syukran jazillan.,..

 406. DIed LINE says:

  terima kasih ckgu
  sbab saya dh buntu dh nk buat kje folio geo ini

 407. idah bte abdul naim says:

  thank’s 4 d in4mation. from s.m.k kabogan semporna,sabah.

 408. KHAUSELYA VADIVELU says:

  THANK U……

 409. Abdul Azri says:

  Thanks sgt2 cikgu .. Panduan ni bnyak bantu saya buat Kerja Khusus ini ! Jasa baik cikgu Allah saja yg mampu membalas .

 410. shauj says:

  cayAla

 411. suriati says:

  saya doakan cikgu diberi keberkatan, sihat dan rahmat dari Allah.

 412. Afif Asyhraf CHEMPOZz says:

  Syukur alhamdulillah, dapat juga saya siapkan kerja kursus Geografi. Tq cg sbb cg telah membantu saya..

 413. Lyna says:

  SYUKUR . ADA JUGAK KERJA KRUSUS NI . THANKYOU

 414. Dir Fazly says:

  Alhamdulillah……. akhirnya dapat jugak …tanks…. ye…… biar lebih senang saya membuat kerja kursus saya

 415. Aishah Shah says:

  tima kasih krna mmbantu sya

 416. lmessi says:

  wat a beautiful guidance.tq

 417. modahizzah says:

  yeay alhamdulillah!!akhirnya…. makasih banget ya! -Sek.Men. Islam HIRA’-

 418. ISHA RAWAT says:

  VERY2 NICE

 419. Eyra Aan says:

  Thanks 🙂
  I’m From SMKBB2020

 420. piya pu3 says:

  molep adow goni…mudoh kijo ak

 421. reena says:

  sng jew kejew klau mcm nie..he..he..time ksh bnyk2..

 422. iman says:

  thank for helping ,,

 423. Mohmmad Zuhail says:

  perh, nak siap dah makalah saya =)

  ni facebook saya: https://www.facebook.com/MohammadZuhailNoorMahadi

 424. puvi says:

  tq teacher

 425. puvi says:

  Thank You teacher.You just gave the info that i’ve been searching 4 days.

 426. Ace Syam says:

  Trimas dalam bentuk esei ? kalau yang kaedah kajian ? x boleh ke buat dalam bentuk point2 je ?

 427. Lan says:

  Oh terima kasih lah kerana ianya memdudahkan saya membuat folio ini, syukur kepada Allah..

 428. yana says:

  thank you very much!!!!!

 429. tasya says:

  terima kasih

 430. bigbang says:

  syukur sangat …… dpt gak aq wat folio ni hihihihiihihihiihihihihi……

 431. snsd hanis says:

  nice 😉

 432. ieyda says:

  syukran… .

 433. aleesya says:

  Teima kasyh ckgu.!!btw,mcm ne nk wat unsur patriotisme tuh???susahh la…

 434. Joe Rizal says:

  ohh thnx you….baru jumpe page nie…..:D

 435. dinesh says:

  hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 436. shah says:

  YEYE TQ cikGu i FroM SMK Dato Onn,BAtu Pahat

 437. eyta hazita says:

  bila la pang5 bukit gantang nk wt cen ni..terbaek la skolh ni..

 438. M. Ashyfar Rafie says:

  thanks a lot!!!!

 439. devil says:

  thnx….VERY MUCH!!

 440. fakhrul hakimie says:

  bagussssss snang wat kerja kursus x pening pala

 441. SMKPS says:

  Untuk makluman pelajar2 , sebarang pertanyaan, sila rujuk kepada guru Geog anda..
  Oleh sebab niat kami sekadar hendak memberi panduan, kami tidak membuatnya terlalu panjang dan lengkap. Ya la, nak beri panduan.. Bukan nak bagi satu yang maha lengkap.. untuk mengembangkan isi, adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri.
  Seperkara lagi, kami mahu mengelakkan pelajar copy dan paste semata-mata.. Ingat, panduan ini sebagai pencetus idea

 442. ainaa azzah (swann rell) says:

  arikato uzaimas……skrg ainaa dah bley wat keje kusus…..yippiieee

 443. Suarez says:

  Terbaik!!!!!!

 444. Suarez says:

  cikgu yang terbaik!!!!!

 445. shafiq bakri says:

  syukur kepada allah

 446. Achaa says:

  Jyeahh boleh tahan lha , but why is the essay inthis assignment was so SHORT . As my teacher opinion , we sh0uld write it as long as we can kan ? hmmm but this thing really helps me ! kayy thanks :DD

 447. Ng Tze Ann says:

  tq for the tips!^^

 448. liyanajieha says:

  terima kasih…=)

 449. nieynareyou says:

  tq!!!!!!!!

 450. arif says:

  terima kasih cikgu…sya dr JB

 451. dayang anisa says:

  thanks…………………moga keja khusus nie siap.haha

 452. dayang anisa says:

  thanks…………………….moga keja folio nie siap.haha

 453. anis amieyra says:

  time ksih ckgu,,,,akhirnya sy fhm n pndai utk mmbut krja krsus geo nimm…plajar maahad pengajian islam…

 454. iEda daYah says:

  emmm,..x larh pening dh nk wt folio lau cm niey,..
  terima kasih larh kepada cikgu yg buat niey,..
  :):):):):):)

 455. Nisa says:

  terima kasih…skrang sye dpt menjalankan kerja kursus sye…

 456. Aman says:

  trima ksih,,,ia btul2 membantu

 457. iyna says:

  terima kasih yeaa

 458. auni says:

  blog ni membntu saya!

 459. ena lolypop pypop says:

  thank…cikgu,,
  dpat un ena cri cra2 nk uwt krje kursus ni…
  mdah la skit dgn cra nie ena nk uwt krje kursus..:))
  dri smk karak setia<>

 460. areswadfly says:

  TRIMA KASIH KRNA MEMBANTU SYE

 461. adib syazwi says:

  wow ne cikgu betul betul membantu
  kali neee lahh
  sekejap seja ne buat folio

 462. azizi says:

  thnx..snang keje sye..

 463. bella says:

  yey.. terima kasih. kerja saya hampir sempurna

 464. nienna says:

  | terima kasih 🙂

  smk b’fort sabah #

 465. Kimie says:

  Woww…!! Best la cm nie… Tnx ckgu!!

 466. Izz97 says:

  Baguslah boleh buat rujukan nak buat kalau tak tahulah nak buat ni macam mana!!!!!! 😀

 467. Firdaus says:

  Cikgu, sume buat dlm bentuk karangan kan ? kalau objektif kajian bagaimana pula cikgu ? Saya kurang faham.

 468. nur amirah syahirah says:

  alhamdulillah,,,

 469. nur amirah syahirah says:

  alhamdulillah,, bnda ny dpt membantu saya wat kerja kursus,,,,
  hampir na siap da,,,
  hu,, 🙂

 470. rapper malaysia says:

  naseb baek aq jmpe website ni . klau x aq x tau laa nk wat ape

 471. Nash says:

  thanq

 472. sayna says:

  szdasdasdasdasd

 473. fatin says:

  terima kasihh.. membantu gilee…

 474. mohammad hafifi says:

  kan dh siap folio Geo…..hanya tinggal folio sejarah saje…..

 475. mohammad hafifi says:

  terima kasih kepada SMK Penghulu Saad kerana membantu saya membuat folio geografi>>>>Mohammad hafifi>>>>SMK Sultan Ahmad Tajuddin……

 476. Amir Conan says:

  contoh esei sejarah pmr 2012 ada tak?
  kalau ada..boleh membantu 😀

 477. SYAH97 says:

  thanks a lot kepada SMK Penghulu Saad kerana banyak menolong……………..:)
  dari klang, selangor,HSK!!!!!!!!!!!!!!!

 478. Zetti Izlin says:

  tq…

 479. Izzati says:

  yg penghargaan tu kne 1 perenggan je ke? –

 480. wah best heee i like its thanks akhrny dpt gak panduan

 481. Terima kasih kepada sape yang buat blog ni….senang skit nak wat keje khusus…

 482. syazwan fazale says:

  thanks a lot

 483. afyqa says:

  thanx ckgu…coz bg pnduan yg bermanfaat kpd sy… sy plajar smk dusun nnding,hulu langat,selangor…

 484. afyqa says:

  thanx cikgu…sy plajar amk dusun nnding hulu langa,selangor…

 485. erazarill says:

  thanx bebanyak cikgu..panduan y ckgu bg nie byk manfaat..hilang serabut kpala…sy murid SMKBALING,kedah.

 486. fakhrul says:

  fuuh….siap sudh kerja kursus…..;p

 487. fakhrul says:

  fuuh….siap sudh kerja kursus…

 488. fakhrul says:

  fuuhhhh……selamat aku klau tdk aku x siap la kerja kursus aku…….;p

 489. mymy says:

  thank you.! now i nowwww how to do this polio..

 490. shafiq ikmal says:

  tugasan 1 ade x?

 491. Didi says:

  thanks sooo much:) Its soo helpful!!

 492. ain says:

  thankz…dapat pon panduan kerja kursus geografi

 493. Kiki says:

  Alhamdulillah. The KKG can be finished with the help of this webpage. Thankyou for making life easier. HAHA

 494. Assalamualaikum wbt. terima kasih atas panduan ini .

  -> Nur Ikhma, 15thn, SMK Agama Tun Said (:

 495. nionwell says:

  terima kasih….. 🙂

 496. izara says:

  tenzz cz da tlg cye nux wt keje kursus ni..tenz yer ckg….

 497. yuya says:

  terima kasih..saya minta share panduan ini ya..terima kasih banyak2..

 498. nur dayah says:

  thanks so much…

 499. norai rainy says:

  thanx at spe yg uat bnda ny..akhir nyewp ak ley uat. . hahx!!

 500. najwa radi's says:

  thanksz… :*

 501. Terima kasih bebanyak cikgu. Akhirnya saya faham juga cne nk bwat kerja kursus geo ni. -SMK Saujana Impian, Kajang, Selangor-

 502. eysha sha says:

  thanx 4 da example..

 503. KellyEda says:

  tnx cuz tlong sya!!!

 504. KellyEda says:

  tnx cuz tlong sya!!!!

 505. cool boy says:

  thanks

 506. thank u to giving example

 507. salam.thanks 4 the information sir.may allah bless u.

 508. asha says:

  thanks pder org yg make this blog cuz tolong plajar form 3 buat kerja kursus…u r so kind n hope can make other else help…

 509. deana dino says:

  wahh ..terima kasih banyak2..dengan panduan ini saya dapat menjalankan kerja kursus saya dengan baik..Alhamdullilah …

 510. nur syiqin says:

  trima kasih kerna bgy pnduan untk calon2 pmr ..
  sy akn buat yg trbaek !

 511. e-zah says:

  🙂
  terima kasih cikgu!!
  semoga allah akn melimpahkan rahmat kpd cikgu!!!

 512. chiera says:

  lau ley tlong lh bri sy mklmt tntng kerja kursus geografi tugasan 1 eh……
  plezzzz lh tlong…….

 513. chiera says:

  pe2 pon tima kasih lh kerana mmberi mklmt kpda mrd pmr yg wt krja kursus geografi tugasan 1……..
  tq……..
  🙂

 514. chiera says:

  kerja kursus geografi tugasan 1 x ad kew…….
  adoi cm ane nk cri mklumat ni……..
  png nye kpla………..
  😦

 515. Nur ShafiQah says:

  terima kasih sesangat atas bantuan smkps.. kalo x tau tau cmne nk siapkan kerja nie on the time.. but,, let me ask a question please… nape tok penilaian umum tue,, kesan perniagaan runcit dibolehkan membuat peta minda tok jenis barangan yg dijual di pasar malam??? mcm ade yg x releven jep?? bkn ke patotnye dibolehkan membuat peta minda tok kesan perniagaan runcit?? please give respond…i’m bagging you all..

 516. e-zah says:

  terima kasih!!

 517. pravin says:

  T.Q.I’m from smk taman kosas ampang.Without this example i do know how to do it.thank you very much for helping from 3 students.

 518. NUR FATHIHAH AZHAR says:

  TERIMA KASIH , SYE PUN DPAT CRA MEMBUAT KERJA GEOGRAFI .

 519. zack says:

  yess….trima kseh tlong plajar2 wat kerja kursus…

 520. Ana Mimie says:

  tima kasih ckgu..ckgu bnyk mmbntu sya dlm menyiapkan kkg ini..Dari~SMKTAR Alor Setar

 521. anna says:

  tima kasih buat smkps kerana membantu para pelajar untuk memudahkan projek mereka……..terima kasih!!! 8)

 522. Harveen says:

  thx …tp ade x contoh folio tajuk 1 : ekosistem terganggu ??

  *urgent ..sila balas ye ..again thx ..

 523. firdaus says:

  trimas pasai ampa aq dah siap folio geografi 2012 niey thx…..~~

 524. proniga says:

  like this.if no this website i cannot finish in time

 525. devi says:

  TQ……….. This blog realiy helps me.

 526. Nurini says:

  fuhh,nasib baik jumpe blog nih,
  time kasih wat blogger nih,,,…
  🙂

 527. aen says:

  thankz 4 this panduan kkg….hilang serabut kt kepala sy….

 528. TinTang says:

  I could’ve died if I din’t discover this page. Thank you so much :* :* :*

 529. misZ_aNa says:

  tenkiuu atas pnduan krja krsus ney … 🙂 ~stdnt from sbh~

 530. daniel says:

  nasib baik ade laman web nie.. kalau takder masak ka kene belangkung ngan cikgu ak..

 531. Chuan Ricky says:

  terima kasih untuk kerja khusus ini..nasib baik cari cari dapat juga akhirnya AMAT BERGUNA!!!

 532. adleenasara says:

  terima kasih…dah hilang gelabah aku 😀

 533. puteri =) says:

  rujukan yg lengkap tq sbb sy dpt menyelesaikan masalah ca mn nk uad kerja khusus georgrafi =)

 534. naruput says:

  tha…nk. akhirnya hilang smua kekusutan yg ada dlm kepala saya. waduh tk tau lah apa jadok kalau tk jupa laman wek ni

 535. kamikaze says:

  mekasih sebab tlg. moga cigu akn jadi oarng yang bahagia duia akhirat

 536. kamikaze says:

  hai

 537. kimin says:

  “THANK YOU!’ from Ipoh

 538. irfan refizan says:

  banyak tol kerja ni.. huhu..

 539. Dzuhayra Adleen bt Mustaffa Kamal says:

  Terima kasih atas pertolongan cikgu..Saya pelajar di Putrajaya.

 540. hana miqa says:

  thanks cg SMKPS….contoh kerja kursus nie mmudahkan sye utk mnyiapkannye….:)sye dri SMK Bukit Sawa,Terengganu

 541. oren says:

  terima kasih banyak2…

 542. nurulaiza says:

  terima kasih kpd guru smkps krn bnyk mmbntu sy mnjln kn kerja kursus nie…sy amat menghargai atas pertolongan ckgu….sy seorng pelajar smk dato sagor langkap,perak..

 543. nooraisyah binti abdullah hashim says:

  terima kasih cikgu…contoh folio ini sangat membantu saya.

 544. Schaza says:

  Saya dari SMK Seri Nilam,Kuala Terengganu . Mekasehh kepada cikgu SMKPS krane memberi info yang begitu simple tetapi lengkap dengan cara-cara membuat kerja kursus nie . Dapat laa sy buat keje kursus nie for pmr 2012 dengan semak dekat page nie jee . Thanks a lot 🙂

 545. SMKPS says:

  Sebarang soalan berkaitan kerja kursus, sila rujuk dengan guru Geografi anda ya…

 546. Sharanita says:

  adakah pendahuluan ataupun penghargaan begitu pendek cikgu ??? nasib baik ada panduan… Ini banyak menolong saya…

 547. ayed says:

  dapatan kajian tu kne wat dlm prggn ekk…?hrp bls

 548. mathialagan a/l ramalingam says:

  thanks for ur help. i hope i can score full marks in kerja kursus geografi tingkatan3 2012

 549. nazirul says:

  name doh cikgu…..

 550. L says:

  nak tanya sikit , panduan kerja khusus sejarah takde ke ?

 551. Kajapati says:

  syukurlah ya Tuhan ku…….

 552. Muhammad Zacque says:

  TERIMA KASIH di atas pertolongan cikgu 🙂

 553. Nazmi Nawawi says:

  syukran jazilan… smoga brjaya d’dnia dn akhirat…..

 554. Nazmi Nawawi says:

  ucpan trma ksih kpd org yg buat blog ini.. smoga brjaya ddnia dn akhirat.. syukran jazilan…

 555. Frost says:

  yang bahagian “Unsur Patriotisme” nak tulis apa?please respond.

 556. saidatina faizah asadullah says:

  thankz………kerja kursus cam nie yang senang unt0k candidate pmr 2012..

 557. mythili says:

  web ini sangat berguna untuk dapatkan maklumat.geografi pmr.2012
  thank you.

 558. lan says:

  (Y) terbaiikkk ..fuuhh .ltih mncri .akhrny jmpa gak ..tme ksih !

 559. lan says:

  (Y) trbaikk ..tme ksih !

 560. Pingback: Contoh Panduan Kerja Kursus Geografi PMR 2012 | Bumi Gemilang

 561. Anis:) says:

  terima kasih daun keladi !
  moga2 cikgu berjaya didunia dan diakhirat 🙂
  terima kasih !

 562. Sarah Joe II says:

  thank you ~ !!!! ^_^

 563. fika says:

  terima ksih cikgu .. hrp sye boleh share kat kwn2 sye .. 🙂

 564. bhanisha says:

  thank u so much 4 de information….itz so useful 2 me 😉

 565. sufiaturridha says:

  terima kasih cikgu… sgt membantu org2 yg tgh pening mcm saya:D

 566. syahirah radzi says:

  thanks.terimakasih.dari pelajar sekolah menengah sains tg abdullah,raub:)

 567. apek says:

  dalam soalan kata menyediakan peta daerah, nape kena lukis lak

 568. acap uddin says:

  terima kasih banyak 2 …..cikgu

 569. fathiyah twin says:

  . thanks a lot from students PMR smkdsa 🙂

 570. Payne's says:

  Terima kasih! Ikhlas dari pelajar SMKS7 Shah Alam 🙂

 571. Shakirah ~3 mumtaz~ says:

  bagus arrr,,,trima kasih cikgu ..but ,,c0nt0h untuk tugasan 1 x de ke ???

 572. unkn0wn says:

  terima kasih lah byk2., :))

 573. afiqah_izzati says:

  tq!!!
  mmg membantu!!

 574. mira says:

  tq atas maklumay yg di berikan..
  sy hrp cikgu dpt halalkan serba sikit maklumat yg sy ambil kat sini..

 575. husna says:

  maaflaahh ambil ilmu org x bgtau… harap korang sume fhm.. 🙂

 576. wan safia says:

  thanks

 577. MRSM MZMS BOyzzz!! says:

  lol

 578. batrisyia says:

  terima kasih (: saya doakan sekolah ni dapat keputusan cemerlang dlm PMR dan SPM.

 579. mby says:

  terima kaseh kerana telah beri info yg cukup lengkap tuk saye menyiapkan kerja kursus ini

 580. nurnabilahtummunawarah arshad says:

  terima kasih kepada SMKPS saya doakansemoga sekolah ini akan menerima keputusan PMR dan SPM dengan cemerlang.Aminnnnnnnnnnnnn

 581. aifaa anuar says:

  terima kasih…jasamu dikenang…dari pelajar SEMSAS 🙂

 582. ieda says:

  utk tjok ekopsistem hutan xde ke???

 583. ieda says:

  utk tjok ekosistem hutan xde ke???

 584. syazwanie says:

  Terima Kasih Banyak2. Saya mendoakan warga smk_penghulu_saad sejahtera terutama kpd guru yg telah bertungkus lumus menyediakan panduan kerja kursus Geografi ini. 🙂

 585. syazwanie says:

  Terima Kasih. Kami dari Sekolah SEMESTIB mendoakn kesejahteraan anda semua >> smk penghulu saad

 586. unknowz says:

  thnx….

 587. RinaKhairina says:

  terima kasih kerana membri kan maklumat dengan jelas..:)
  Khairina SMK Jalan 3 baangi

 588. oman macheda97 says:

  cikgu ade x panduan untuk kerja khusus geografi tugasan 1

 589. shaaamsuuul says:

  thanks yerrr….dpt jgak sye bwat x lh pning kpala sangat…

 590. pengembara ilmu says:

  assalamualaikum..
  syukran..ini info yg amt berguna..ia sngt memberi manfaat pd sye..^^
  sye dri sklh Men.Islam.AT-TAHFIZ ..

 591. aunira hyunmi says:

  thanks again,saya dapat siapkannya dengan cepat…sebelom ni agak tension sebab habis je cuti ni nak kena anta….kalaw x de panduan ni mesti otak saya pening mcm mana nak buat benda alah ni…sekali lagi time kasih…:)

 592. aunira hyunmi says:

  thanks ye cikgu yg bagi panduan utk buat kerja krsus ini..dptlah saye membuatnye dgn mudah

 593. Faraaaaah says:

  Thank you! Banyak membantu saya! 🙂 Oh, saya dari SMK Taman Keramat KL 🙂

 594. Irham dari SMAKJ says:

  wa… snang la cam ni…

 595. syahmin says:

  thanks..but ade ckit yg sy x fhm

 596. pretty flower says:

  thanks ye.. boleh la dibuat sebagai rujukan.. ^^

 597. Turga says:

  10q so much 4 help me 🙂

 598. chibi says:

  TQ… Page ney tlah mmudah kan sya untk myiapkan tugsn…

 599. Tq ye krne telah memberi contoh2x krja kursus dgn baek…
  sye dri smk tp…

 600. SMKPS says:

  memang untuk dimanfaatkan

 601. Hizzy says:

  wha! thanks..boleh lah rujuk ni .. hehe

 602. LycaHany says:

  Thanks. Amat bernilai bg kami info ini. Tapi semoga plajar kt luar sana ta tiru bulat2 lha. Ayat kita kna karang sndiri. :-0

 603. Brenda Emerentiana Lee says:

  Thank you!This is an awesome work! 🙂

 604. terima kasih ats tunjuk ajr yg diberi kn..ianya amt memberi byk manfaat kepde sye…
  sye dri smk tp..

 605. nafisah says:

  terime ksih ..ianya memng memudh kn kami untuk menyiap kn kerje khusus ini..
  sye dri smk tp..

 606. zana says:

  alhamdulillah… byk manfaatnya…. tq

 607. haniem hasnizan says:

  terima kasih atas contoh panduan kerja kursus nie.mmg memudahkan saya tuk siapkan keje nie.time kasih banyak2. saya plajar smktp

 608. Pontianak Gilerzz says:

  salam..
  Waa… time kasih byak2 , cikgu.
  page ni akn memudahkan lg keje kursus sy pd taun 2012 ^^

 609. najwannazlan...:D says:

  Terima Kasih banyak……:D
  Saya dari sekolah menengah kubang kerian,kota bharu,.kelantan…:D

 610. vetri says:

  realy thanku sir. god bless u. very good examples….

 611. aina fatihin says:

  thankz dpt pown cara nk wat keje khusus nie

 612. leena says:

  mintak kebenaran untuk share…

 613. banana nina says:

  thanks a lot yaa.jumpa jgk akhirnya 🙂 saya dri Maktab Mahmud

 614. Nur Azwan Azman says:

  Terima kasih kerana memudahkan pelajar mendapatkan info bagaimana nak menulis kerja kursus ini

 615. Daniel Nitro Boost says:

  Thnks i’m from SMK Batu Muda Kuala Lumpur and my teacher said we can obtained here…

 616. syafatin says:

  thankz erk cikgu… dpt ugak sy buat krje krsus ni.. dup cri x jmpe2.. akhr2 jmpe ugak.. thankz sgt2…

 617. SMKPS says:

  BEGINILAH CIKGU CEMERLANG…DICAMPAK KE LAUT JADI PULAU..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s